Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (BBL)

Jij vindt het heerlijk om met kinderen om te gaan. Ze zijn zo ongecompliceerd en eerlijk. Je bent dan ook niet weg te slaan bij je kleine neefjes en nichtjes. Je weet precies hoe zij zich voelen en wat ze leuk vinden. Vaak doe je spelletjes met ze, of je verzorgt ze. Heerlijk vind je dat. En de kinderen reageren altijd leuk op jou. Ze vinden het fijn als jij er bent. En daar geniet jij dan weer van.

Bekijk opleidingen

Een opleiding in ons als pedagogisch medewerker of onderwijsassistent ligt dan voor de hand. Je kunt daarmee een baan zoeken in de kinderopvang, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en op de basisschool. Werelden die nu nog aardig gescheiden zijn, maar die in de nabije toekomst intensiever gaan samenwerken. Om kinderen van 0 tot 12 jaar meer kansen te geven om zichzelf beter te ontwikkelen.

Als jij hierdoor enthousiast raakt, ontdek dan welke van onderstaande drie opleidingen het beste bij jou past. Springt een van die opleidingen er voor jou uit, meld je dan online aan.

Opleidingen Werken met kinderen

Start in januari

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker bied je een groep kinderen een veilige, vertrouwde omgeving, waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen. Je zorgt voor een balans tussen rust en structuur aan de ene kant. Voor uitdagende activiteiten en leuke spelletjes of vrij spelen aan de andere kant. Je kunt goed organiseren en coördineren. Je werkt in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of de buitenschoolse opvang.

Samen met je team maak je de dagindeling en het activiteitenprogramma. Je bent aanspreekpunt voor ouders, collega’s en partijen die kinderen met specifieke problemen begeleiden. Denk daarbij aan gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden of een handicap. Verder ben je vaak betrokken bij de aansturing van collega’s.

De kinderopvang is volop in beweging . Er wordt steeds meer samengewerkt met het onderwijs, jeugdzorg en welzijn. Naast de (professionele) aandacht voor kinderen en het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten, heeft de kinderopvang te maken met een grote diversiteit in haar doelgroep. Deze ontwikkelingen vragen steeds meer van medewerkers in de kinderopvang. Bijvoorbeeld dat zij hun weg kennen in de begeleiding en gesprekken met kinderen, ouders en collega’s. Dat ze goed kunnen organiseren en coördineren. En dat er gewerkt wordt met een begeleidings- en activiteitenplan.

Met deze opleiding ontwikkel je specifieke vaardigheden op het gebied van observeren, signaleren, rapporteren en houding. Belangrijk hierbij is een ondersteunende, stimulerende en toezichthoudende leer- en werkomgeving. Daarnaast zijn ook groep overstijgende- en coördinerende vaardigheden van belang. Hierdoor ben je nog beter in staat om in te spelen op ontwikkelingen in de sector.

Opleidingsinhoud

Medewerkers met een diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3, kunnen zich bij ons inschrijven voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-opleiding) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (kinderopvang) niveau 4. Deze opleiding voldoet aan de eisen van het kwalificatiedossier Pedagogisch Werk.

In anderhalf jaar worden medewerkers opgeleid tot niveau 4, waardoor zij breder inzetbaar zijn in het werken met kinderen. In de BBL-opleiding gaan medewerkers één dag per week naar school en de rest van de week zijn ze aan het werk in de beroepspraktijk. Zorg ervoor dat je voor de start van je studie een erkend leerwerkbedrijf hebt. Hulp nodig bij het vinden van een leerwerkbedrijf? Kijk op www.stagemarkt.nl

Toelatingseisen

 • Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
  • Diploma vmbo gemengde leerweg
  • Diploma vmbo theoretische leerweg
  • Diploma mbo-opleiding niveau 2
  • Diploma mbo-opleiding niveau 3
  • Overgangsbewijs naar havo/vwo 4  
 • Werkzaam in de kinderopvang

 • Aantal werkzame uren: BSO 12 uur per week en KDV 20 uur per week

Studiewijzer

Download de PDF

Kosten

Iedere student die op 1 augustus van het eerste schooljaar 18 jaar of ouder is en een BBL-opleiding volgt, betaalt cursusgeld aan mboRijnland. In het schooljaar 2018-2019 bedraagt het cursusgeld voor een niveau 4-opleiding € 582,00 voor één studiejaar.

Voor werkgevers is een subsidieregeling beschikbaar. Deze regeling voorziet in de begeleidingskosten van de student en is te vinden op www.praktijkleren-online.nl.

Bijzonderheden

Duur opleiding:  deze opleiding duurt  3 jaar.

Lesdag: woensdag .

Intake: voor de start van de opleiding vindt een intakegesprek plaats waarin we kennismaken en jouw werkervaring en opleidingsniveau bespreken.

 

Locaties

 • Alphen aan den Rijn (Ambonstraat) (BBL)

Start in januari

Aanmelden opleiding Beleef het zelf
In het kort
Leerweg
BBL
Niveau
4
Duur
3 jaar
Locatie
Alphen aan den Rijn
Voldoende plaats
Heb je vragen?

Neem contact met ons op

Stel je vraag