Samenwerken?
Neem contact op

Contactformulier

Word
stagebedrijf

Meer informatie

Lopende samenwerkingen

Meer informatie

Uitdagingen
Generaties lang gingen mensen naar de sportvereniging om lekker recreatief te trainen en om wedstrijden te spelen. Nu een gezonde leefstijl een hot item is geworden, delen veel meer mensen, bedrijven en instanties het belang van sporten en bewegen daarin. Op de kinderopvang, op school, in fitness- en wellnessorganisaties. In de gehandicaptenzorg. In zo goed als alle facetten van de samenleving is de noodzaak van voldoende sporten en bewegen doorgedrongen.  

Ook in de preventieve zorg krijgen sport en bewegen een steeds nadrukkelijker rol. Ze helpen mensen bijvoorbeeld tot op hoge leeftijd om fit en vitaal te blijven: enorm belangrijk in een vergrijzende samenleving en bij een groeiende zorgvraag. 

Deze ontwikkelingen stellen de branche voor grote uitdagingen. Het opleiden van voldoende professionals om in die groeiende vraag te voorzien, is daar één van. mboRijnland probeert daar zo goed mogelijk in te voorzien.  

Wij bewegen mee
De opleidingen Sport & Bewegen hebben alle een nieuw kwalificatiedossier. De hierboven beschreven ontwikkelingen hebben we daarin meegenomen. Onze docenten geven waar mogelijk de lessen op de werkvloer. We volgen alle trends nauwgezet in het directe contact met onze BPV-partners (zie Onze samenwerkingen). Een aantal van onze docenten werken naast hun docentschap nog enkele uren extra in de branche. Zij volgen allen de verplichte bijscholingstrajecten.  

Ons aanbod in de regio
mboRijnland biedt in de branche Sport & Bewegen verschillende opleidingen aan: de niveau 3-opleiding Sport- en Bewegingsleider (BOL en BBL) en de niveau 4-opleiding Sport- en Bewegingscoördinator (BOL). De genoemde niveau 4-opleiding Sport- en Bewegingscoördinator heeft vier uitstroomprofielen: Buurtsportcoach, Leefstijlcoach, Bewegingsagoog en Trainer-Coach/Instructeur die wij invullen in de context van buitensport en sneeuwsport. 

Onze studenten kunnen voor bovengenoemde opleidingen in het eerst jaar kiezen uit drie locaties: Zoetermeer, Gouda en Leiden. Na het eerste jaar vervolgen zij hun opleiding in Zoetermeer of Leiden. 

De niveau 4-opleiding Trainer-Coach/Instructeur focust op de buitensporten en de sneeuwsport. Daarin is mboRijnland uniek in Nederland. Die focus wordt voor een deel verklaard door onze vestiging in Zoetermeer, pal naast SnowWorld. Veel meer heeft die focus te maken met de grote vraag vanuit de branche naar gediplomeerde medewerkers op niveau 3 en 4 in de lente, zomer en herfst (buitensporten) en in de winter en het voorjaar (sneeuwsporten). Onze bijzondere locatie in Zoetermeer heeft een sterk aanzuigende werking op studiezoekers.  

Met onze niveau 3- en niveau 4-opleidingen in de branche Sport & Bewegen bedient mboRijnland vooral het Groene Hart en de Bollenstreek. Daar komen ook de meeste studenten vandaan. In die regio’s ontwikkelen wij ook de meeste van onze samenwerkingen. 

Onze samenwerkingen
mboRijnland heeft samenwerkingen ontwikkeld met de groeiende branche Sport en Bewegen. In die samenwerkingen maken studenten werk van hun beroepspraktijkvorming (BPV), of volgen zijn onderwijs in een hybride onderwijsvorm. Ze maken kennis met alle facetten van hun mogelijke toekomstige werkveld. Voor ieder facet zoeken we een partner die het meest passend is. 

Sportverenigingen – mboRijnland werkt samen met tal van sportverenigingen in de regio’s Leiden en Zoetermeer. Daar ligt voor onze studenten de eerste kennismaking met het werkveld.  

Sportief Besteed Groep – mboRijnland heeft bij Sportief Besteed Groep (SBG) een hybride leertraject ontwikkeld voor het profiel Leefstijlcoach. SBG wil een belangrijke schakel zijn in het realiseren van een gezonde en actieve samenleving, waarin iedereen meedoet. SBG herkent zich in de doelstellingen van de mboRijnland opleidingen Sport en Bewegen. Docenten van mboRijnland verzorgen lessen op SBG-locaties. Onze studenten doen volop mee met de activiteiten die SBG in de wijken ontplooit.  

Kinderopvang 

  • Voor Junis Kinderopvang hebben we een BBL-maatwerktraject ontwikkeld voor de niveau 3-opleiding Sport- en Bewegingsleider. 
  • Voor gro-up kinderopvang hebben we een hybride samenwerking ontwikkeld voor de niveau 3-opleiding (BOL) Sport- en Bewegingsleider 
  • Voor Stichting Boter Kaas & Overblijf Kinderopvang hebben we een hybride samenwerking ontwikkeld voor de niveau 3-opleiding Sport- en Bewegingsleider (BOL). 

BasisonderwijsMet basisschool de Morskring in Leiden hebben we een hybride leertraject ontwikkeld, waarin eerstejaarsstudenten meer beweegmomenten verzorgen op deze basisschool. Zij gebruiken daarbij de erkende beweeginterventie Beweegwijs. Bij goed gevolg ontvangen de studenten een erkend certificaat hiervoor. 

Met basisschool de Oranjerie in Zoetermeer hebben we verschillende (hybride) samenwerkingen rondom de gymlessen, pauzeactiviteiten, sportieve evenementen en helpen wij de gestelde landelijke beweegnorm te borgen. 

Zorginstellingen – Voor zorginstelling Ipse de Bruggen Gehandicaptenzorg hebben we voor vierdejaarsstudenten een hybride leertraject ontwikkeld voor het profiel Bewegingsagoog. Zij kunnen daar direct een baan aan overhouden. 

Commerciële bedrijvenMet SnowWorld hebben we een hybride leertraject ontwikkeld voor het niveau 4-uitstroomprofiel Trainer-Coach. Daarnaast werken we ook nauw samen in verschillende hybride projecten met Huski Reizen, specialist in de organisatie van school- en studiereizen, en met zwemscholen zoals het Zweminstituut in Zoetermeer.  

Overige samenwerkingspartners  – We werken daarnaast veel samen met basisscholen, gemeentes, zorgaanbieders, fitness- en wellnessbedrijven en met organisaties in de buiten- en sneeuwsport. 

Samenwerken? Neem contact op

mboRijnland kent de sport en bewegen-branche goed. In ons aanbod van opleidingen volgen wij de ontwikkelingen in de branche op de voet. Heeft uw bedrijf of uw instelling goede opdrachten voor onze studenten? En bent u bereid samen met onze collega’s studenten te ondersteunen in hun leerproces? Neem dan contact op met één van de teamleiders, te weten Richard van Straten via 06-48715236 of rstraten@mborijnland.nl of Jordy Gijsberts via 06-34889521 of jgijsberts@mborijnland.nl.