Toestemming gebruik (beeld)materiaal met portretrecht

Je bent gevraagd om mee te werken aan het maken van foto’s, video’s een interview of andere content voor mboRijnland. Met deze content zetten we mboRijnland graag in de etalage.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waarbij studenten schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van studenten, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven.

Met onderstaand formulier vragen we daarom jouw toestemming voor het gebruik van (beeld)materiaal van jou.

Jouw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal of interviews die door ons, of in opdracht van mboRijnland worden gemaakt.
(Klik hier voor de printversie)

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan hebben we ook de toestemming van je ouder(s) of voogd nodig.

Je verleende toestemming geldt voor onbepaalde tijd tot het moment van intrekken. Je mag natuurlijk altijd terugkomen op de door jouw gegeven toestemming. Waarna we het materiaal niet meer zullen gebruiken. Ook mag je op een later moment alsnog toestemming geven. Je kunt geen aanspraak maken op een vergoeding voor gebruik van het (beeld)materiaal tenzij anders afgesproken.

Alvast bedankt voor je medewerking!