Toestemming gebruik beeldmateriaal

Je bent gevraagd om mee te werken aan het maken van foto’s en/of video’s voor mboRijnland. We willen graag met deze foto’s en video’s mboRijnland en zijn opleidingen laten zien.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor studenten schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van studenten, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven.

Met onderstaand formulier vragen we daarom jouw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van jou.

Jouw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van mboRijnland worden gemaakt.
(Klik hier voor de printversie)

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan hebben we ook de toestemming van je ouder(s) of voogd nodig.

Je mag natuurlijk altijd terugkomen op de door jouw gegeven toestemming. Ook mag je op een later moment alsnog toestemming geven.

Alvast bedankt voor je medewerking!