Studenten

Portaal

Het Portaal is de toegang tot informatie en digitale diensten. Hier vind je o.a. jouw cijferlijsten en kun je opdrachten inleveren. Ook zijn er instructies en uitleg te vinden over Wi-Fi, printen, inloggen, leermiddelen en nog veel meer!

Je kunt inloggen via jouw eigen account. Deze ontvang je voor de start van het schooljaar thuis per brief of per e-mail.

Naar Portaal

Verzuim melden

Jongeren tot 18 jaar zijn verplicht onderwijs te volgen. Maar soms is er een reden waarom je (tijdelijk) niet naar school kunt. Bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen door geloofsovertuiging of levensovertuiging.

Mocht je om een bepaalde reden één of meer onderwijsactiviteiten niet kunnen volgen dan is er sprake van verzuim. Verzuim moet altijd gemeld worden. Voor studenten die ouder zijn dan 18 gaat dit altijd via het studentportaal. Voor studenten die jonger zijn dan 18 jaar moeten de ouders dit doen via het ouderportaal.

Voorheen ID College student

Ouder voorheen ID College student

Voorheen ROC Leiden student

Ouder voorheen ROC Leiden student

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 moet je je via het studentportaal voor het eerste lesuur ziek melden. Als je stage loopt meld je je ook af bij het stagebedrijf.

Voor andere redenen van afwezigheid moet je via het studentportaal verlof vragen. Indien je geen toestemming krijgt op je verlofvraag en je bent afwezig dan geldt dit als ongeoorloofd verzuim.

Ben je jonger dan 18? Dan kun je dit niet zelf doen via het studentportaal. Wettelijk gezien ligt de plicht voor verzuimmelden of verlof vragen bij jouw ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorgers kunnen dit doen via het ouderportaal.

Vragen over het ouderportaal?

  • Raadpleeg de veel gestelde vragen; 
  • Inhoudelijke of functionele vragen over het ouderportaal kunt u stellen aan het onderwijsteam waar uw zoon/dochter onderwijs volgt;
  • Technische vragen kunt u stellen via selfservice-edu@idcollege.nl 

Regels en afspraken

In de onderstaande documenten worden belangrijke regels en afspraken beschreven die gelden voor studenten, medewerkers en stagebedrijven.

Studentenstatuut

Stage & praktijkovereenkomst

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst VAVO

BPV Handboek

STOER (studiegids)