Studenten

Portaal

Het Portaal is de toegang tot informatie en digitale diensten. Hier vind je o.a. jouw cijferlijsten en kun je opdrachten inleveren. Ook zijn er instructies en uitleg te vinden over Wi-Fi, printen, inloggen, leermiddelen en nog veel meer!

Je kunt inloggen via jouw eigen account. Deze ontvang je voor de start van het schooljaar thuis per brief of per e-mail.

Naar Portaal

Verzuim melden

Als je studeert bij mboRijnland kan het gebeuren dat je door ziekte of een andere reden (tijdelijk) niet naar school kunt. Dit heet verzuim.
Als je 18 jaar of ouder bent, meld je dit verzuim zelf via de Eduarte Student tegel op studentenportaal
Ben je jonger dan 18, dan moet een van je ouders/verzorgers dit verzuim melden via het ouderportaal

Verzuim melden tijdens stage

Als je stage loopt of een bbl-opleiding doet, wil je stagebedrijf uiteraard ook graag weten dat je die dag niet kunt komen. Jij (als je ouder bent dan 18) of een van je ouders (als je jonger bent dan 18) moeten dit zelf melden bij het stagebedrijf en via het studentenportaal of het ouderportaal.

Voor andere redenen van afwezigheid dan ziekte moet je via het studentportaal of ouderportaal verlof vragen. Als je geen toestemming krijgt op je verlofvraag en je bent afwezig dan geldt dit als ongeoorloofd verzuim.

Regels, afspraken en regelingen

In de onderstaande documenten worden belangrijke regels en afspraken beschreven die gelden voor studenten, medewerkers en stagebedrijven.

Studentenstatuut

Stage & praktijkovereenkomst

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst VAVO

BPV Handboek

STOER (studiegids)

Aanvraagformulier leermiddelen (minimagezinnen)