Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg leer je werken met mensen van allerlei leeftijden met problemen op sociaal gebied, gedragsproblemen, psychische problemen, ouderdomsproblemen of een verstandelijke, lichamelijke- en /of zintuiglijke beperking. Deze mensen wonen zelfstandig, in een instelling of komen naar een vorm van dagbesteding.

Jij bent assertief, integer, toegankelijk en voelt je sterk betrokken bij anderen. Je leert om deze eigenschappen in te zetten om jouw cliënten ondersteuning te bieden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven, een plekje in de maatschappij te vinden, contacten met anderen te hebben en te onderhouden. 

De focus ligt tijdens de opleiding op het samenwerken, aansturen en ondersteunen van mensen. Mensen die problemen ervaren op sociaal, lichamelijk en/of psychisch gebied, of in combinatie met andere problemen. Bijvoorbeeld mensen die bang zijn om de deur uit te gaan, of geen contact hebben met vrienden en familie.

Het eerste jaar
In de eerste twintig weken van de opleiding volg je vijf dagen per week les. Je maakt kennis met je studieloopbaanbegeleider (slb’er), docenten, studiegenoten en natuurlijk je toekomstige beroep van Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg (PB).

De studiejaren zijn ingedeeld in vier periodes van tien weken. Elke keer staan er één of meerdere beroepstaken met leerdoelen centraal. Die periodes worden afgerond met opdrachten, presentaties of schriftelijke toetsen. In de eerste lessen staan de kennis en vaardigheden centraal, die je nodig hebt om een beeld te krijgen van je toekomstige werk, je taken en de mensen waarmee je kunt gaan werken. Maar we werken er ook aan jouw eigen zelfbeeld. Wat kun en ken je al en wat heb je nodig om je verder te ontwikkelen tot een professionele Persoonlijk Begeleider.

We bereiden je in de eerste twintig weken voor op je eerste stage (beroepspraktijkvorming heet dat voluit en wordt afgekort tot BPV). Die start meteen na de eerste twintig weken. Je kunt de geleerde theorie en vaardigheden zo gelijk in de praktijk brengen. En jouw praktijkervaringen bespreek je weer in de lessen; zo leer je ook van elkaar en maak je kennis met veel verschillende organisaties waar je later kunt gaan werken.

De hele opleiding door loop je vervolgens drie of twee dagen stage per week en volg je twee of drie dagen per week les. Je kiest in principe zelf je stageplek. Met andere woorden: je hebt invloed op wat je waar kunt leren. Natuurlijk moet deze voldoen aan en passen bij de opleiding. Tijdens de opleiding heb je een vaste studieloopbaanbegeleider. Daarmee voer je individuele gesprekken over de voortgang van je studie, als het goed gaat, maar juist ook als er knelpunten zijn.

Halverwege het tweede leerjaar vinden de eerste beroeps specifieke examens plaats. De meeste examens voer je in het derde leerjaar uit. Dat doe je bijna altijd in de praktijk. Zo kun je dan ook echt laten zien wat je kunt als Persoonlijk Begeleider en dat je klaar bent om te starten als beroepskracht.

Modules en keuzedelen
Wat leer je zoal? Natuurlijk ga je in de verschillende modules kennismaken met het werkveld van de Maatschappelijke Zorg/Persoonlijk Begeleider. Je ziet dan waar en met welke doelgroepen je zou kunnen gaan werken. Hoe leer je de doelgroep, de cliënt, zoals we hem noemen, beter kennen? Hoe kom je er achter wat iemand nodig heeft? Hoe leg je contact met cliënten? Dus hoe communiceer je met en zonder woorden, dus bijvoorbeeld ook met behulp van muziek en drama. Hoe schrijf je een ondersteuningsplan, hoe ondersteun je iemand bij persoonlijke zorgtaken of bij de invulling van een zinvolle dagbesteding? Als Persoonlijk Begeleider stuur je ook collega’s aan, heb jij het totaaloverzicht van wat er moet gebeuren aan werkzaamheden voor en met de client(en). Dus je leert ook coördineren, motiveren van anderen en verantwoorden waarom je iets op een bepaalde manier hebt aangepakt.

Gaandeweg krijg je steeds meer zicht op het beroep, de taken die er van je worden verwacht en de kennis die je daarvoor nodig hebt. En jij staat daarbij centraal! Want jij werkt met de mensen, die jouw ondersteuning nodig hebben. Daarom leren we je ook nadenken over wie jezelf bent, je eigen mensvisie formuleren, je eigen kwaliteiten erkennen. Hoe reageer jij bijvoorbeeld als een collega het niet met je eens is, of een cliënt een crisissituatie veroorzaakt. Zo leren we je steeds jezelf en de cliënt beter te functioneren.

Naast de door ons geplande  modules, kies je ook een aantal andere keuzedelen. Denk aan: Gezonde leefstijl, Mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag, Expressief talent of Voorbereiding HBO.

Daarnaast volg je ook generieke vakken, zoals: Nederlands, Engels, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap. Deze tellen mee voor het behalen van je diploma.

Wat maakt deze opleiding méér dan mbo?
Organisaties en bedrijven vragen om een Persoonlijk Begeleider, die oog heeft voor de cliënt, die stevig in de schoenen staat, die weet waar hij of zij voor staat en gaat. Daarom gaat één van de beroepstaken, die we in de opleiding hebben opgenomen: Werken aan de eigen professionele ontwikkeling. Je krijgt daardoor nog beter zicht op wie jij bent, wat jij vindt en wat jij daardoor kunt betekenen voor anderen.

Op de verschillende locaties waar deze opleiding wordt aangeboden, werken we samen met organisaties voor gastlessen, excursies of projecten bij hen in de instelling. Bovendien hebben onze docenten naast hun deskundigheid als docent ook veel eigen werkervaringen in de beroepspraktijk van onder andere de geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulpverlening en gehandicaptenzorg.

Toegestane vooropleidingen

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • Diploma mbo-opleiding niveau 2
 • Diploma mbo-opleiding niveau 3
 • Overgangsbewijs naar havo/vwo 4

In het kort

Leerweg
BOL & BBL
Niveau
Niveau 4
Duur
3 jaar
Startmoment
2024, na de zomervakantie
Locaties

Alphen a/d Rijn (BOL)

Gouda (BOL)

Leiden Breestraat (BBL / BOL)

Zoetermeer Van Doornenplantsoen (BOL)

Over jou

 • Je bent behulpzaam
 • Kunnen samenwerken
 • Onregelmatig willen werken
 • Je neemt initiatieven
 • Je bent creatief in doen en denken
 • Je durft verantwoordelijkheid te nemen
 • Stevig in je schoenen staan

In de praktijk

Na 3 jaar sluit jij de opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg succesvol af. Je stroomt daarna door naar het hbo of je gaat aan het werk. Je werkt dan als woonbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg of maatschappelijke opvang. Je kunt bij de cliënt thuis werken of als activiteitenbegeleider in een verzorgingshuis, een verpleeghuis of de sociale werkvoorziening. Je coacht en stimuleert je cliënt. Waar nodig schakel je andere hulpverleners of mantelzorgers in. 

Als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg werk je met cliënten die zich moeilijk zelfstandig staande kunnen houden in de maatschappij. Je cliënt kan bijvoorbeeld in een psychiatrisch centrum of verzorgingshuis wonen. Of de cliënt woont nog thuis. De cliënt kan ook een drugsverslaafde zijn. Een mishandelde vrouw, een vluchteling of iemand met een beperking. Het is jouw taak om de zelfredzaamheid van deze mensen te vergroten. Sommigen hebben daarvoor langdurige ondersteuning nodig. Anderen begeleid je tijdelijk, totdat ze zelf weer de regie over hun leven kunnen voeren. Je houdt met jouw werk altijd rekening met de landelijke actualiteiten.  

Studie in cijfers

Aanvullende informatie

 • Kosten
 • BOL
 • Buitenland
 • Ondernemerschap
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Studeren met een laptop
 • Vakken
 • Keuzedelen
 • BBL

Kijk voor een uitgebreider overzicht van de kosten van dit schooljaar bij het kostenoverzicht op mborijnland.nl/kosten. Op deze pagina vind je ook meer informatie over betalingsmogelijkheden en studiefinanciering.

Kosten van boeken en materialen

De kosten van boeken en materialen verschillen per opleiding. Je kunt bij één van de leveranciers op onze speciale schoolboekenpagina op mborijnland.nl/schoolboeken jouw boekenpakket bestellen.

BOL staat voor Beroepsopleidende Leerweg. Je gaat vijf dagen per week naar school. Je hebt veel contact met medestudenten en docenten. Tijdens je opleiding loop je een bepaalde periode stage. Je doet dan veel ervaring op in een bedrijf of instelling. Zo bereiden we je goed voor op je toekomstige beroep.
Lees hier meer over het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding

Wil jij tijdens je mbo-opleiding stage lopen in het buitenland of vakken volgen aan een buitenlandse school?
Lees meer over internationalisering

Tijdens je studie al een eigen bedrijf starten? Of een winkel runnen? Bij mboRijnland krijg je de kans om jouw ondernemendheid te versterken.
Lees meer over ondernemerschap

Om toegelaten te worden tot de opleiding is een VOG niet verplicht. Een VOG is wel verplicht op het moment dat je gaat werken of stagelopen als onderdeel van deze opleiding.

Check daarom goed of je een VOG kan krijgen. Dit kun je hier doen: https://watdevog.nl/#wat-de-vog

In de meeste gevallen is het geen probleem om een VOG te krijgen. Krijg je toch geen VOG, dan raden we je af om met deze opleiding te beginnen, omdat je geen stage kunt lopen en dus ook de opleiding niet kunt afronden.

Wil je meer informatie, klik dan hier

Bij deze opleiding raden we je aan om gebruik te maken van je eigen laptop. Meer informatie over het gebruik van een laptop en over de keuze van een laptop vind je hier.

Vaak kun je keuzeonderdelen kiezen om je verder te specialiseren. Je krijgt ook de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Een deel van je opleiding kan je zelf invullen. Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen!
Lees meer over keuzedelen

BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Minimaal drie dagen per week heb je een baan bij een bedrijf of instelling. Je gaat één of twee dagen of avonden per week naar school. Zo leer je vooral in de praktijk. Je verdient vaak al een salaris. Tijdens de opleiding word je begeleid door onze docenten en een praktijkopleider van je bedrijf.
Het is heel belangrijk om meteen bij de start van je opleiding een praktijkplaats bij een erkend leerwerkbedrijf of instelling te hebben. Dan pas kun je de opleiding goed volgen.
Lees hier meer over het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding

Nieuws