Studeren met dyslexie of dyscalculie

Hieronder lees je wat je van ons kan verwachten als je dyslexie of dyscalculie hebt en wat je zelf nog kan doen.

Bij de aanmelding:
Als je een aanmelding doet voor een opleiding wordt er gevraagd of jij faciliteiten of hulpmiddelen nodig hebt bij toetsen en examens. Hierbij moet je denken aan extra tijd of auditieve ondersteuning. Meestal heb je hier op je vorige school al gebruik van gemaakt. Geef bij je aanmelding direct aan wat jij nodig hebt, dan kan dit op tijd worden aangevraagd.

Om een aanvraag voor faciliteiten goed te keuren, hebben we een officiële verklaring van jouw nodig. Dit is meestal één of twee A4-tjes waarop staat vermeld dat de diagnose dyslexie is vastgesteld. (We hebben niét het hele onderzoeksverslag nodig). De verklaring kan je uploaden bij de aanmelding of meenemen naar het intakegesprek.

Studiekeuzegesprek:
De intaker zal samen met jou de aanmeldgegevens controleren. Hier kan je checken of het goed is doorgekomen wat je bij de aanmelding hebt aangegeven.

Tijdens de opleiding:
Bij de start van de opleiding zal je een mail met algemene informatie krijgen over het aanvragen van faciliteiten en de contactgegevens van de medewerkers binnen het Onderwijs Servicecentrum die jou kunnen helpen als je nog vragen hebt over dyslexie of dyscalculie. Ook krijg je een mail over het programma Claroread.

Claroread is tekst-naar- spraaksoftware die tekst op een computer kan voorlezen. Het helpt bij het lezen, leren en maken van teksten.
Het programma is beschikbaar op alle computers op school. Je kan het ook eenmalig kosteloos downloaden op je eigen lap-top of computer. In de mail die je hierover krijgt begin van het schooljaar staat een stappenplan voor het downloaden van Claroread.
Er wordt op onze school vaak met digitaal lesmateriaal gewerkt. Is dit niet zo, digitale versies van veel boeken zijn beschikbaar bij Dedicon (www.dedicon.nl).

Tijdens toetsen en examens mag Claroread niet zonder toestemming worden gebruikt. Je kan dit aanvragen door bij de aanmelding aan te geven dat je gebruik wilt maken van auditieve ondersteuning. Heb je dit niet gedaan; neem contact op met de dyslexiecontactpersoon op locatie. Hij of zij kan dit alsnog voor je aanvragen.

Weet jij nog niet zeker welke faciliteiten en hulpmiddelen voor jou nuttig kunnen zijn? Op elke locatie is een dyslexiespecialist aanwezig die hierover met jou in gesprek kan gaan. Andere vragen over dyslexie of dyscalculie kan je hier ook stellen.

Vermoedens van dyslexie of dyscalculie
Als je denkt dat je misschien dyslexie of dyscalculie hebt, kan je dit bespreken met de docent Nederlands of rekenen. De docent kan jou doorverwijzen voor een afspraak met de dyslexiespecialist. Hij of zij gaat samen met jou onderzoeken wat jou kan helpen.

Contact:
Mail voor vragen over dyslexie of dyscalculie naar het Onderwijs Servicecentrum van jouw locatie. Heb je al een studentaccount? Dan kan je op het studentenportaal vinden wie de dyslexiecontactpersonen zijn op jouw locatie en direct mailen.

Natuurlijk mag je ook altijd even langslopen bij het OSC om je vraag te stellen.