Studeren met dyslexie of dyscalculie

Doe wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Zo haal je plezier uit je opleiding en is de kans dat je je diploma haalt het grootst. Gaat het door dyslexie of dyscalculie niet vanzelf? Wij begeleiden je graag.

Voordat je begint aan de opleiding
Bij de aanmelding van je opleiding vragen we of je faciliteiten of hulpmiddelen nodig hebt bij toetsen of examens. Denk hierbij aan extra tijd of auditieve ondersteuning. Geef bij je aanmelding gelijk aan wat je nodig hebt, zo weten we zeker dat het op tijd is aangevraagd.

Voor het goedkeuren van de faciliteiten, hebben we een officiële verklaring nodig. Dit is een A4-tje waar op staat vermeld dat de diagnose is vastgesteld (het onderzoeksverslag hebben we niet nodig). De verklaring lever je in bij de infodesk op jouw locatie.

Tijdens de opleiding
Zodra je bent ingeschreven heb je toegang tot het studentenportaal. In het studentenportaal vind je algemene informatie over dyslexie en dyscalculie, denk bijvoorbeeld aan: het aanvragen van faciliteiten en de contactgegevens van medewerkers die jou helpen bij onduidelijkheden.

Rond oktober ontvang je een e-mail over het programma Claroread. Claroread is een tekst-naar-spraakprogramma. Het is een computerprogramma dat teksten voorleest. Het programma helpt bij het lezen, leren en maken van teksten. Je vindt het programma op alle computers op school. Het programma is ook eenmalig kosteloos te downloaden op je eigen laptop of computer.

Voor het gebruiken van Claroread tijdens je toetsen en examens heb je toestemming nodig. Je vraagt dit aan door bij je aanmelding aan te geven dat je gebruikt wil maken van auditieve ondersteuning. Ben je dit vergeten, contact dan de dyslexiecontactpersoon op jouw locatie.

We werken binnen mboRijnland vaak met digitaal lesmateriaal. Is dat een keer niet het geval, dan zijn veel digitale versies van boeken beschikbaar bij Dedicon (www.dedicon.nl).

Weet je nog niet zeker welke hulpmiddelen en faciliteiten je nodig hebt? Geen probleem. Op elke locatie is een specialist aanwezig die jou kan adviseren. Andere vragen over dyslexie of dyscalculie kan je hier ook stellen.

Vermoedens van dyslexie of dyscalculie?
Denk je dat je misschien dyslexie of dyscalculie hebt, bespreek dit dan met je docent Nederlands of rekenen. De docent kan jou doorverwijzen voor een afspraak met de specialist. Samen met de specialist onderzoek je wat jou kan helpen.

Contact
Vragen? Loop even langs of stuur een e-mail naar het Onderwijs Servicecentrum van jouw locatie. Heb je al een studentenaccount? Kijk dan op het studentenportaal. Daar vind je de contactpersoon voor jouw locatie.