Toelating

Wet toelatingsrecht: je bent welkom bij mboRijnland

Dit schooljaar gaat de ‘wet toelatingsrecht’ in. Deze wet is gemaakt door de overheid en geldt voor alle mbo-instellingen. De wet moet jouw overstap naar het mbo makkelijker maken.

Als jij je voor 1 april 2018 aanmeldt, dan ben je van harte welkom bij mboRijnland op de opleiding van jouw voorkeur. Wel moet je het juiste diploma behaald hebben. Ook moet je meedoen aan de verplichte intakeactiviteiten. Het gaat om jouw toekomst. Wij willen graag dat je de juiste keuze maakt. Een keuze die bij je past en die er voor zorgt dat je een mooie toekomst tegemoet gaat.

Welke vooropleiding past bij welk niveau?

Opleidingen in het mbo hebben vier niveaus. Hieronder lees je welke minimale vooropleiding je nodig hebt per niveau. Dit is bepaald door de overheid. Bij mboRijnland heb je dus dezelfde vooropleiding nodig als bij andere mbo-instellingen.

 Vooropleiding

Minimale vooropleidingseisen en doorstroomvoorwaarden 

Niveau 4
Middenkader

Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg; Overgangsbewijs naar havo/vwo 4

Diploma mbo-opleiding niveau 2 basisberoepsopleiding of niveau 3 vakopleiding

Niveau 4 Specialistenopleiding

Diploma mbo niveau 3 (vakopleiding) die opleid voor eenzelfde beroep of beroepencategorie

Niveau 3
Vakopleiding

Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg; overgangsbewijs naar havo/vwo 4

Diploma mbo-opleiding niveau 2 basisberoepsopleiding

Niveau 2 Basisberoepsopleiding

Diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg,

Diploma Entree-opleiding

Entree opleiding

De kandidaat voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor toelating tot een opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4;

de kandidaat is op 1 augustus van het startjaar minimaal 16 jaar.

Wat zijn intakeactiviteiten?

Wij vinden het belangrijk dat we weten wat jouw dromen, ambities en interesses zijn. Om je beter te leren kennen, organiseert mboRijnland intakeactiviteiten. Hiermee helpen wij je om te checken of je de meest passende opleiding gaat volgen. Een voorbeeld is de startmeter. Als jij je hebt aangemeld voor een opleiding krijg je een uitnodiging om de startmeter in te vullen, een online vragenlijst waar je jouw beroepsinteresse, competenties, leerstijl en persoonlijkheid kunt aangeven.

Als opleidingen ook nog andere intakeactiviteiten organiseren, dan word je daarvoor uitgenodigd. Alle intakeactiviteiten zijn verplicht. We verwachten dus dat je hierbij aanwezig bent. Uiterlijk 1 februari of al eerder, staan de intakeactiviteiten ook per opleiding op deze website.

Persoonlijke aandacht
Iedereen is anders. Misschien heb je wat extra begeleiding nodig omdat je bijvoorbeeld in een moeilijke situatie zit of omdat je een beperking hebt. Dan gaan we met jou (en je ouders) in gesprek over wat je nodig hebt om de opleiding tot een succes te maken. Je krijgt dan een gesprek met een adviseur van het onderwijs service centrum om dit te bespreken. Het kan ook zijn dat je juist op zoek bent naar extra uitdaging. Je kunt dan vragen naar het excellentieprogramma of keuzedelen. Hiermee kun je je opleiding aanvullen. 

Studiekeuzeadvies
Als je hebt deelgenomen aan de verplichte intakeactiviteiten krijg je een studiekeuzeadvies. Hierin staat of wij denken dat je de juiste opleiding gekozen hebt. De opleiding die bij je past. Jouw ervaring (bij het vmbo of in je vrije tijd), jouw talenten en toekomstbeelden, je deelname aan intakeactiviteiten zijn onder meer input voor dit studiekeuzeadvies. Het studiekeuzeadvies gebruiken we voor jouw studieloopbaanbegeleiding als je bij mboRijnland studeert.

Kan ik me ook na 1 april aanmelden?

Ook na 1 april kun je je aanmelden voor een opleiding bij mboRijnland. Mogelijk kunnen we je dan niet meer plaatsen op de opleiding van je keuze. Wij adviseren je daarom om je voor 1 april aan te melden.

Opleidingen met aanvullende eisen
Enkele opleidingen stellen aanvullende eisen. Ook hiervoor komen er regels vanuit de overheid. Je kunt dan denken aan een bepaald vak dat je tijdens je profiel vmbo moet hebben gevolgd (bijv. wiskunde of natuurkunde). Het kan ook zijn dat voor een opleiding een bepaalde creativiteit of fysieke bedrevenheid is vereist. Tenslotte kent mboRijnland enkele opleidingen die verkort zijn en/of extra verdieping bieden: ook deze opleidingen stellen extra eisen. Uiterlijk 1 februari staan de eisen  vermeld op deze website.

Opleidingen met maximum aantal plaatsen

Een aantal opleidingen heeft een beperkt aantal plaatsen. Bijvoorbeeld omdat er specifieke lokalen nodig zijn.

Voor de opleidingen waar dit voor geldt, vind je dit maximum aantal plaatsen op deze website, op de pagina van de opleiding.

We plaatsen je definitief als je de juiste vooropleiding hebt behaald en hebt meegedaan aan de intakeactiviteiten. Dit doen we op volgorde van aanmelding.