Gepersonaliseerd leren

Brede en praktijkgerichte onderwijsroute Start Up 1-2 bij mboRijnland

Het artikel ‘Start Up 1-2: een leertraject dat niet als school voelt’ beschrijft onderzoek dat practoraat Research Lab uitvoerde naar de onderwijsroute Start Up 1-2. Gedurende hun studiejaar zijn studenten in Start Up 1-2 meer betrokken bij hun opleiding dan studenten in een reguliere opleiding entree en niveau 2. Ze voelen zich meer thuis en ervaren meer steun van docenten. Ze blijven vinden dat hun studie bij hen past. Betrokkenen zijn positief over Start Up 1-2. De onderzoekers veronderstellen dat de positieve resultaten van Start Up 1-2 kan komen doordat het een praktijk-gebaseerd onderwijsvorm is en omdat studenten gepersonaliseerde coaching ontvangen.

Betrokken onderzoekers: Jantje Timmerman en Erica Wijnands

Artikel profiel