Bestuur en Toezicht

Bij mboRijnland zijn bestuur en toezicht gescheiden. De Raad van Bestuur bestuurt mboRijnland en de toezichthoudende rol is belegd bij de Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van mboRijnland bestaat uit Otto Jelsma (voorzitter), Ricardo Winter en Oege de Jong.

Otto Jelsma

Otto Jelsma is voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij houdt zich binnen mboRijnland bezig met:

Beleidsterreinen:

 • Koers, strategisch beleid
 • Innovatie
 • Onderwijs & Arbeidsmarkt
 • Public Affairs, landelijk & gemeentelijk
 • Integrale Veiligheid
 • (Management) Development

MBO Colleges:

 • Techniek & ICT
 • Gezondheidszorg

Strategische stafdienst:

 • Onderwijs & Kwaliteit

Medezeggenschapsorganen:

 • Ondernemingsraad
 • Studentenraad
 • Vakbonden

Ricardo Winter

Ricardo Winter is lid van de Raad van Bestuur.
Hij houdt zich binnen mboRijnland bezig met:

Beleidsterreinen:

 • VSV 
 • Begeleiding (OSC) 
 • Zorgstructuur 
 • Internationalisering 

MBO Colleges:

 • Welzijn 
 • Economie 
 • Entree 
 • Dienstverlening 
 • Vavo en Contractonderwijs 
 • Onderwijs servicecentrum

Oege de Jong

Oege de Jong is lid van de Raad van Bestuur. 
Hij houdt zich binnen mboRijnland bezig met:

Beleidsterreinen: 

 • Vastgoed 
 • Facilitaire zaken 
 • ICT 
 • Financiën 
 • Human Resources Management 
 • Planning & Control 
 • Marketing & Communicatie 

Stafdiensten: 

 • Planning & Control 
 • Human Resources Management 
 • Marketing & Communicatie 

Shared Service Centers: 

 • Administraties 

 • Facilitaire Dienstverlening & ICT 

Raad van Toezicht

De Raad is toezichthouder, werkgever en adviseur van de Raad van Bestuur. Daarbij horen onder andere de volgende taken.

Taken

De Raad van Toezicht:

 • keurt het algemeen beleid, opgesteld op basis van het koersdocument, goed
 • houdt toezicht op het algemeen beleid van het de Raad van Bestuur;
 • houdt toezicht op de algemene gang van zaken in het mboRijnland;
 • verleent goedkeuring aan de begroting en de jaarrekening;
 • voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de Raad van Bestuur;
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur;
 • fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur;

Leden

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • de heer B.J.F. Fransen (voorzitter)
 • de heer H.K. Fernandes Mendes
 • de heer W.E. van Hulsenbeek
 • de heer R. van Leeuwen
 • de heer M.M. van ‘t Noordende
 • mevrouw Y. Shitrit
 • mevrouw. J. Snippe
 • de heer M.J. Stroop
 • mevrouw A. Th. van der Wal