Aanvraagformulier studentenfonds | maatschappelijke functie

1 Persoonlijke gegevens
2 Bevestiging
  • Met dit formulier kun je als student aanvraag doen voor het studentenfonds. Je komt in aanmerking voor het studentenfonds als je aan een van onderstaande punten voldoet:
    • Je lid bent van de studentenraad.
    • Je verricht als student activiteiten op bestuurlijke of maatschappelijk gebied die naar het oordeel van het CvB mede in het belang zijn van mboRijnland of het onderwijs dat de student volgt.
    Meer informatie over het mboRijnland Studentenfonds vind je op deze pagina onder het kopje Ondersteuning voor minimagezinnen.
    Meer informatie studentenfonds