Beroepshavo Technicus Engineering

“Beroepshavo is een nieuwe opleidingsvariant van mboRijnland waarin studenten hun mbo-opleiding combineren met minimaal twee en maximaal vier certificaten op havoniveau.”

In 2021 startte bij mboRijnland de opleiding Beroepshavo Technicus Engineering. Volgend studiejaar start ook de opleiding Beroepshavo Onderwijsassistent. Wat is beroepshavo en hoe zijn de eerste ervaringen? We vroegen het Jaap, docent Elektrotechniek en de studenten Rosalie en Paul.

‘Mijn verwachtingen waren best hoog gespannen’, zegt docent Jaap, terugblikkend op de eerste maanden van de nieuwe opleiding Beroepshavo Technicus Engineering. ‘Maar ze zijn méér dan waargemaakt.’ Als docent was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding. ‘Het concept beroepshavo, waarbij studenten binnen hun mbo-opleiding óók een aantal vakken doen op havoniveau, sprak me direct enorm aan. Eindelijk een manier om het hiaat in de opleidingsstructuur op te vullen voor die studenten die net tussen mbo en hbo vallen! Denk aan studenten voor wie hbo na mbo-4 met te weinig wiskunde en natuurkunde misschien net wat te hoog gegrepen is. Of leerlingen in havo 3 die het daar net niet redden. Of die cognitief wel slim genoeg zijn, maar liever al praktischer aan de slag gaan in een vakgebied waarmee ze affiniteit hebben.’

Enthousiast
Jaap is als mbo-docent niet de enige die enthousiast is over het nieuwe concept. ‘Ook mijn collega’s in het hbo zijn blij dat er nu een mbo-variant is met extra aandacht voor de algemeen vormende vakken, in het geval van de techniek vooral wis- en natuurkunde. Onze studenten ontwikkelen zich gedurende hun mbo-opleiding gigantisch op technisch gebied. In hun eindopdrachten zien we prachtige staaltjes techniek. Maar de avo-vakken blijven al jaren achter. Daardoor is de aansluiting tussen mbo en hbo toch niet altijd optimaal. Dat is precies het gat dat we nu met beroepshavo repareren.’

Hele klas extra
Ook praktisch gezien blijkt de eerste beroepshavo-opleiding een succes. Jaap: ‘Van de zestig nieuwe studenten Technicus Engineering zijn er maar liefst zestien ingestroomd in de beroepshavo-variant. Dat is een hele klas extra ten opzichte van vorig jaar. Acht daarvan stroomden in met een diploma vmbo-TL, twee met een havodiploma en zes met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo. En – dat vind ik nog een extra kers op de taart – vier van de zestien zijn vrouw. Veel meer dan we gewend zijn. Blijkbaar spreekt deze variant meisjes meer aan dan de reguliere techniekopleidingen.’

Baangarantie
Jaap adviseert decanen in het voortgezet onderwijs om de beroepshavo-variant van de verschillende mbo-opleidingen van mboRijnland ‘mee te nemen’ in de voorlichting. ‘Sowieso voor vmbo-TL’ers die wat extra in hun mars hebben. Maar zeker ook voor havisten die het best goed doen, maar waar twijfels zijn of hbo niet te hoog gegrepen is. Realiseer je dan dat een havodiploma niet meer is dan een startkwalificatie. Terwijl beroepshavo in veel gevallen óók gelijk baangarantie betekent. Zeker in de techniek; bedrijven willen deze mbo-plussers heel graag hebben!’

Extra voordeel
Voor de beroepshavo-studenten zelf is er volgens Jaap nog een extra voordeel. ‘Op de havo moeten zij alle eindexamenvakken in één jaar doen. In de beroepshavo verdelen we de examens over drie of vier jaar. Dat is voor veel studenten toch een stuk overzichtelijker.’

Rosalie deed twee jaar havo, maar was geen ster in talen. ‘Dus switchte ik naar vmbo-TL, zonder Frans en Duits, en haalde m’n diploma met mooie cijfers. Kiezen daarna vond ik lastig. Ik dacht aan onderwijsassistent, twijfelde: misschien toch weer havo? Dacht ook aan een opleiding docent wis- of natuurkunde… En toen kwam mijn moeder met de suggestie Beroepshavo Technicus Engineering. Mijn vader heeft een technisch beroep en ik hielp hem thuis graag met technische klussen. Maar als meisje kiezen voor een technische opleiding? Ik kreeg best verbaasde reacties, niet altijd even positief. Gelukkig ben ik toch naar de open dag gegaan. Toen was de keuze snel gemaakt. En geen moment spijt! Het is nog veel leuker dan ik had verwacht. Ik had veel meer boeken verwacht, maar we werken vooral met praktijkopdrachten. Het havo-gedeelte is pittig, het is nog even zoeken naar hoe dat in deze nieuwe opleiding het beste kan worden ingevuld. Maar dat komt goed. Ik vind het een top-opleiding! Een tip voor vo-leerlingen die moeten gaan kiezen? Ga vooral doen wat je zelf wilt. Dus niet hetzelfde doen als je vriendinnen, omdat dat zo leuk lijkt. Kies voor jezelf en blijf zoeken tot je echt op je plek bent.’

Paul haalde zijn havodiploma en wilde door naar een technische hbo-opleiding. ‘Maar mijn profiel Economie en Maatschappij sloot niet aan bij de eisen die technische opleidingen in het HBO stellen. Dus ben ik naar het mbo gaan kijken. Eerst naar de ‘gewone’ opleiding Elektrotechniek. Maar toen hoorde ik van meneer Wilmink over de variant beroepshavo. En dat past perfect bij mij. Ik ben meer van het doen dan van het leren en daar sluiten de vele praktische projecten heel mooi bij aan. De docenten vormen een hechte groep en doen alles voor je. Dat vind ik een groot pluspunt. Hoe mijn week eruit ziet? Op maandag hebben we vooral mbo-theorievakken, zoals loopbaan & burgerschap en keuzedeel. Op dinsdag de havovakken. En dan van woensdag tot vrijdag technisch gerichte projecten. Dan ga je zelfstandig aan het werk, met tussendoor theoriemomenten. En op vrijdag hebben we ook nog cad-tekenen. Veel afwisseling dus. Ik heb er echt plezier in en wil hierna alsnog door naar het hbo.’

Beroepshavo is een nieuwe opleidingsvariant van mboRijnland waarin studenten hun mbo-opleiding combineren met minimaal twee en maximaal vier certificaten op havoniveau. Dit studiejaar startte de eerste beroepshavo bij de opleiding Technicus Engineering. Vanaf volgend jaar komen daar varianten bij voor de opleidingen Onderwijsassistent, Software Developer, Junior Accountmanager, Medewerker Business Administration & Control, Medewerker Legal & HR Services en Medewerker Marketing & Communication. De beroepshavo vergroot de kansen om door te stromen naar het hbo en is bedoeld voor leerlingen met een diploma vmbo-TL of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4. De opleiding kan ook passen bij leerlingen met een havodiploma. De havo-vakken in de beroepshavo worden gegeven door docenten van het vavo van mboRijnland.