Samenwerkende partners

Over het Experience Center

Doel

Techniek & ICT studenten worden opgeleid vanuit de toegepaste techniek. Hierbij werken zij – vaak samen met studenten van andere opleidingen – aan projecten binnen en buiten onze school. Het Experience Center biedt de inspirerende omgeving en faciliteiten die de studenten hiervoor nodig hebben. Regionale bedrijven en overheden worden zoveel mogelijk betrokken bij deze innovatieve projecten. Bijvoorbeeld vanuit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology en Bio Sciences.  

Toegepaste techniek 

We zien dat techniek steeds meer verweven zit in ons leven. Neem bijvoorbeeld een smart toepassing in je huis die weet wanneer je thuis komt en de verwarming alvast aanzet. Of een zorgrobot die aan je dementerende moeder of opa een seintje geeft dat het tijd is voor medicijnen of een kopje koffie. We noemen dit ook wel toegepaste techniek. 

Smart toepassingsgebieden

De projecten die zich bezig houden met slimme toegepaste techniek, benaderen dit vaak vanuit verschillende toepassingsgebieden. Denk daarbij aan Smart Building, Smart Energy, Smart Logistics, Smart Health, Smart Industry en Smart Mobility.

Voor wie

De faciliteiten van het Experience Center staan open voor alle studenten van mboRijnland. Het maakt dus niet uit welke opleiding je volgt of op welke locatie je les krijgt. Als je wil experimenteren en samenwerken in een van de onderdelen van het Experience Center, dan ben je van harte welkom. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor alle medewerkers van mboRijnland.

Naast dat studenten en medewerkers van mboRijnland gebruik kunnen maken van het Experience Center, zijn ook vo- en hbo-scholen en bedrijven uit onze regio’s van harte welkom om gebruik te maken van deze faciliteiten.

Samenwerken

Het Experience Center biedt verschillende plekken – zowel binnen als buiten onze schoollocaties – waar studenten samen met vo-leerlingen, hbo-studenten en het bedrijfsleven kunnen experimenteren en elkaar inspireren met de nieuwste technieken.
Het bedrijfsleven stelt hiervoor producten en technieken beschikbaar waar de studenten mee mogen werken. Het bedrijfsleven kan daarnaast ook gebruik maken van deze proeftuinen. Een win-win situatie dus.​​​​​​​

Projecten

Lees hier meer over de verschillende projecten van het Experience Center:

De onderdelen

Het Experience Center bestaat uit verschillende gespecialiseerde centrums . Deze centrums worden gefaciliteerd door het zenuwcentrum genaamd het Smart Operating Center en verschillende proeftuinen binnen en buiten school.

Smart Operating Center

De backbone en daarmee een belangrijk onderdeel is het Smart Operating Center. Dit is een fysieke presentatieruimte met een datacenter waar alle metingen van de andere onderdelen samenkomen. Dit kan een meting zijn binnen school, maar ook vanuit een fieldlab buiten school en zelfs buiten Nederland.

In het Smart Operating Center worden de metingen geanalyseerd door de studenten. De resultaten kunnen hier ook gepresenteerd worden. Dit kan zowel aan medestudenten als aan de samenwerkende partners vanuit het bedrijfsleven en de overheid

Smart VR & AR Center

Een onderdeel dat inmiddels al gerealiseerd is, is het Smart VR & AR Center. In deze nieuwe ruimte in locatie Gouda experimenteren studenten met virtual reality en augmented reality.

Studenten kunnen hier bijvoorbeeld leren lassen of een waterpomp installeren in virtual reality Of een student Middenkaderfunctionaris Bouw ontwerpt zo een interieur en loopt virtueel rond in zijn of haar eigen ontwerp.

Studenten Autotechniek en Technicus Engineering bouwden hier in het voorjaar van 2022 aan een 3D raceauto, met een geweldig resultaat. Vele uurtjes zijn hier al besteed aan dit mooie project.

Smart Building Center

De intentie is om in studiejaar 2022-2023 een landingsplek voor het Smart Building Center te realiseren in Leiden, in een bestaande innovatieve omgeving waar nu al door meerdere (vo-)scholen, bedrijfsleven en overheid wordt samengewerkt. Deze plek ligt vlakbij Leiden CS. Het is een plek waar studenten in een smart house kunnen experimenteren met energievriendelijke IOT apparaten, moderne domotica, en de nieuwste snufjes binnen de bouwtechniek gericht op de vermindering van het energieverbruik en CO2-uitstoot.

Smart Mobility Center

In het Smart Mobility Center gaan studenten in multidisciplinaire teams aan de slag met vernieuwingen in de techniek en ICT van, moderne, op elektrische- en waterstof voortgedreven emissieloze vervoersmiddelen.

Daarnaast worden er hybride projecten uitgevoerd, samen met het bedrijfsleven en de overheid, met betrekking op de CO2- en fijnstof-verminderingsdoelstellingen van de EU, de digitalisering en integratie van het openbaar vervoer, alternatieve vervoersmiddelen en deeleconomiemogelijkheden voor korte en lange afstanden, en de omslag naar smart mobility hubs voor autoluwe- en bodemverzakkende steden.

Smart Energy Center

In dit centrum gaan studenten vanuit vo, mbo en hbo werken met vernieuwingen in de techniek tijdens de creatie, het transport en de opslag van moderne groene energievormen.

Met behulp van moderne wind-, zon- en warmtetechnologieën gaan zij een Smart Energy Grid ontwikkelen, en gaan zij bezig met het optimaliseren en visualiseren van real-time-, historische- en gesimuleerde data van de energiecreatie en -gebruik van het Smart Energy Grid.

Smart Industry Center

Naast proeftuinen binnen school komen er ook labs buiten school. Een mooi voorbeeld daarvan is het Smart Industry Center waar studenten creatieve oplossingen creëren voor de maakindustrie. Bijvoorbeeld door slimme industriële robots te programmeren.

Het Smart Industry Center is een futuristische fabriekshal met gerobotiseerde aansturings- en simulatiemogelijkheden waar studenten leren werken met moderne productieprocessen en multi-inzetbare robots. In nauwe samenwerking met de Nederlandse maakindustrie gaan onze studenten analyses maken en optimalisaties voorstellen op basis van historische en real-time informatie van de logistieke- en productieprocessen in deze slimme fabrieksomgeving. Daarnaast maken de studenten gebruik van VR- en AR technologie bij de aansturing van moderne robots en de visualisatie van de ‘industry 4.0’-productieprocessen.

Drones & Bots Arena

In locatie Gouda wordt de komende 1-2 jaar een overkapte ruimte gerealiseerd, waar studenten – zelfgebouwde – drones of robots kunnen testen of in wedstrijdjes tegen elkaar kunnen spelen. Deze ruimte kan ook door vo-scholen worden gebruikt als test- en speellocatie.

Meedenken & meedoen?

Voor studenten en docenten/medewerkers van mboRijnland

Studeer of werk jij bij mboRijnland? En wil je graag gebruik maken van de faciliteiten van (een of meerdere onderdelen van) het Experience Center? Neem dan contact op met een van de beheerders van het Experience Center.
Dit kan via experience-center@mborijnland.nl.

Voor vo-scholen

Werk jij op een vo-school in een van onze regio’s Gouda, Leiden, Zoetermeer, Alphen a/d Rijn, Woerden of Leidschendam? En ben je geïnteresseerd in techniek of ICT en zie je mogelijkheden voor samenwerking? Dan nodigen we je van harte uit om mee te denken of om – bij voorkeur samen – gebruik te maken van het Experience Center.
Neem gerust en vrijblijvend contact op om te verkennen hoe jouw school ook betrokken kan worden!

Voor samenwerkingspartners

Herken je je in de missie van het Experience Center en wil je graag samenwerken met ons? Neem gerust contact met ons op om te verkennen op welke manier wij kunnen samenwerken.

Terug naar mboRijnland.nl

Volg ons

Volg ons op social media voor actueel nieuws en innovatieve

Contactgegevens

Experience Center / Smart Operating Center
mboRijnland (locatie Gouda)
Groen van Prinsterersingel 52
2805 TE Gouda
Algemeen telefoonnummer: 088 222 17 77