Disclaimer

mboRijnland heeft zich ten zeerste ervoor ingespannen dat de informatie op deze internetsite correct en actueel is. Het is evenwel mogelijk, dat de informatie onjuist of niet geheel volledig is. Alvorens rechten te ontlenen aan de inhoud van deze site, dient eerst bij mboRijnland geïnformeerd te worden of de gepubliceerde informatie juist is. Dit geldt evenzeer voor gebruikmaking van de gepubliceerde teksten en afbeeldingen.

Aansprakelijkheid

mboRijnland wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade en/of nadelige consequenties tengevolge van acties, die gebaseerd zijn op uitsluitend de informatie, die gepubliceerd is op deze internetsite. mboRijnland is evenmin aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetsite voor de gebruiker.

Copyright

mboRijnland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van enige internetsite, die aan deze internetsite via een link is verbonden. Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van mboRijnland.
© 2017-2018 - mboRijnland