Digitaal meldpunt mboRijnland

We doen ons best om goed onderwijs te geven. mboRijnland heeft 1.700 medewerkers en 17.000 studenten. Bij zoveel mensen komt het wel eens voor dat iets mis gaat. Het kan dan gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent of ergens problemen mee hebt. Wij proberen dan altijd een oplossing voor jouw situatie te vinden.

Bespreken met je studieloopbaanbegeleider en/of vertrouwenspersonen
Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over bent over je opleiding, beroepspraktijkvorming of examens.
Het is verstandig om je probleem eerst met je studieloopbaanbegeleider, contactpersoon of  teamleider te bespreken. Hij of zij zoekt samen met jou naar een passende oplossing.
Zijn je klachten zeer vertrouwelijk van aard? Bijvoorbeeld omdat ze gaan over pesten, seksuele intimidatie, racisme, geweld of discriminatie? Neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen van mboRijnland:

Toch een melding maken
Kom je er toch niet uit met je studieloopbaanbegeleider? Dan kun je dit melden indienen via ons digitale meldpunt.
Je kunt hier klachten indienen over beroepspraktijkvorming, je opleiding, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en ongewenst gedrag of iets anders waar je een melding van wilt maken. Ook kun je bezwaar maken tegen besluiten van mboRijnland, bijvoorbeeld over een weigering tot inschrijving, schorsing of verwijdering. Je kunt via dit meldpunt ook in beroep gaan tegen studieadviezen, examen- of toetsresultaten of andere beoordelingen van examinatoren of examencommissies. Je kunt er zeker van zijn dat we je melding serieus nemen en er alles aan doen om het probleem op te lossen!

Doe een melding

Wat gebeurt er met je melding?
We nemen je melding altijd in behandeling. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om te horen wat er precies aan de hand is. In ieder geval doen we er van alles aan om het probleem op te lossen. Wij willen dat jij je prettig bij ons voelt en tevreden bent over je opleiding. Het klachten-, geschillenadviescommissie- of reglement voor de Commissie van Beroep voor de Examens kun je lezen kun je hier lezen, als bijlage van het studentenstatuut.