Wet toelatingsrecht

mboRijnland en de wet toelatingsrecht: vraag & antwoord

 Dit jaar hebben als voortgezet onderwijs en mbo voor het eerst te maken met de wet toelatingsrecht. Deze wet is gemaakt door het ministerie en geldt voor alle mbo-instellingen in Nederland. In de praktijk betekent dit dat de doorstroom van het voortgezet onderwijs naar het mbo beter wordt. We snappen dat er veel vragen zijn. Hieronder vind je de meest gestelde vragen, antwoorden en een lijst met opleidingen met een maximaal aantal plaatsen (onderaan de pagina).


 1. Algemeen

Wat is doel van de wet?

De wet moet de overstap van het vmbo naar het mbo makkelijker en transparanter maken voor toekomstige studenten. Door meer interesse te tonen in de achtergrond van toekomstige studenten en hen een studiekeuzecheck te bieden.

Hoe kan ik de wet kort samengevat uitleggen?

Meldt een toekomstige student zich aan voor of op 1 april 2018 dan wordt hij/zij toegelaten tot de opleiding van zijn of haar keuze. Wel moeten toekomstige studentendeelnemen aan verplichte intakeactiviteiten zoals een intakegesprek en het invullen van de startmeter. En onveranderd: de toekomstige student moet de juiste vooropleiding behaald hebben. Daarnaast heeft mboRijnland er voor gekozen om toekomstige studenten een studiekeuzeadvies te geven (een final check).

Met welke vooropleiding kan men naar welk niveau op het mbo?

De wet toelatingsrecht heeft hier niets aan veranderd.

 

 1. Minimale vooropleidingseisen en doorstroomvoorwaarden

 

Niveau 4
Middenkader

Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg; Overgangsbewijs naar havo/vwo 4

Diploma mbo-opleiding niveau 2 basisberoepsopleiding of niveau 3 vakopleiding

Niveau 4 Specialistenopleiding

Diploma mbo niveau 3 (vakopleiding) die opleidt voor eenzelfde beroep of beroepencategorie

Niveau 3
Vakopleiding

Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg; overgangsbewijs naar havo/vwo 4

Diploma mbo-opleiding niveau 2 basisberoepsopleiding

Niveau 2 Basisberoepsopleiding

Diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg,

Diploma Entree-opleiding

Entree opleiding

De kandidaat voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor toelating tot een opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4;

de kandidaat is op 1 augustus van het startjaar minimaal 16 jaar.

 
Vanaf wanneer gaat de wet precies in?

De wet gaat in voor toekomstige studenten die in schooljaar 2018-2019 beginnen met een opleiding bij mboRijnland. De wet geldt niet voor studenten die op 1 februari 2018 willen beginnen.

 

 2. Opleiding met een maximumaantal plaatsen

Wat betekent het als een opleiding een maximumaantal plaatsen heeft?

Een maximum aantal plaatsen gaat over de instroom. Het aantal geldt voor alle locaties waar de opleiding aangeboden wordt. Mbo-instellingen zijn volgens de wet toelatingsrecht verplicht om dit te vermelden op de site. Overigens hebben niet alle opleidingen een maximum aantal plaatsen. Het gaat om een selectie.

Waarom hebben opleidingen een maximumaantal plaatsen?

Opleidingen kunnen een beperkt aantal plaatsen hebben vanwege beperkte opleidingscapaciteit (bijv. in het praktijklokaal) of vanwege een beperkt arbeidsmarktperspectief (beperkt aantal stageplaatsen en/of werk).

Wat betekent dit voor opleidingen die in de bol-en bbl-variant worden aangeboden?

Als een opleiding een beperkt aantal plaatsen heeft voor de bol-variant en voor de bbl-variant, dan kan dit en publiceren wij dit op de opleidingspagina.

Hoe zit het met opleidingen die op meerdere locaties aangeboden worden?

Als een opleiding ook een beperkte capaciteit heeft op een vestiging, dan vermelden we dit niet op de opleidingspagina. Het kan dus zijn dat er op locatie A geen plek meer is en op locatie B nog wel. Als deze situatie zich voordoet, dan vermelden we dit op de opleidingspagina.

Hoe weten weet je of een opleiding een maximumaantal plaatsen heeft?

Op de opleidingspagina onder de kop toelatingseisen staat het vermeld als een opleiding een maximum aantal plaatsen heeft. Staat hier niets, dan is er geen maximum aantal vastgesteld.

Hoe werkt het plaatsen bij een opleiding met een maximum aantal?

Toekomstige studenten worden geplaatst op volgorde van de aanmelding. De eerste die zich aanmeldt wordt als eerste geplaatst. Als het maximum aantal plaatsen bereikt is, dan worden de volgende aanmelders op de wachtlijst gezet. Is er een plek vrij, dan schuift de eerstvolgende door. Studenten die op de wachtlijst staan, worden op de hoogte gehouden van de voortgang.

 

 3. Intakeactiviteiten

Wat zijn intakeactiviteiten?

Intakeactiviteiten zijn ervoor om toekomstige studenten beter te leren kennen. Voor de student is het een check of de opleiding is wat hij dacht: de studiekeuzecheck. Iedere student krijgt een studiekeuzeadvies na afloop van het intakegesprek of de intakeactiviteit.

 
Wat is een studiekeuzeadvies?

In een studiekeuzeadvies staat of wij een toekomstige student adviseren om de opleiding van hun keuze te gaan volgen. Het is en advies, de student bepaalt uiteindelijk of hij/zij besluit de opleiding te gaan volgen.

 
Welke intakeactiviteiten heeft mboRijnland?

Iedereen die zich aanmeldt bij mboRijnland wordt gevraagd om de startmeter in te vullen en een intakegesprek te plannen of bij een intakeactiviteit aanwezig te zijn. Om toegelaten te worden tot de opleiding is de toekomstige student verplicht dit te doen. Daarnaast kan een opleiding ervoor kiezen om aanvullende intakeactiviteiten te organiseren die ook verplicht zijn.

Aanvullende intakeactiviteiten

Aanvullende intakeactiviteiten worden georganiseerd door de opleiding. Het doel is bijvoorbeeld om te achterhalen of hij/zij het juist beeld heeft van de opleiding, maar ook meer inzicht krijgen in de motivatie en de achtergrond van de student. Als een opleiding ervoor kiest om aanvullende intakeactiviteiten te organiseren, dan zijn deze verplicht voor de student. Komt hij/zij niet, dan vervalt het recht op toelating. 

 
Wanneer zijn de aanvullende intakeactiviteiten bekend?

Voor de kerstvakantie is duidelijk welke opleiding aanvullende verplichte intakeactiviteiten organiseren. Voor de meeste opleidingen is dan bekend dat alleen intakegesprek en de startmeter verplicht zijn voor toekomstige studenten.

 
Waar vind ik de aanvullende intakeactiviteiten?

Als een opleiding aanvullende intakeactiviteiten organiseert, dan wordt dit vermeld op de opleidingspagina op de website van mboRijnland. Staat er niets over aanvullende intakeactiviteiten, dan zijn deze niet van toepassing.


4. Afspraken instroom leerlingen Internationale Schakelklas (ISK)

De meeste leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) stromen door naar het mbo. Dus ook naar mboRijnland. We hebben samen met ISK-scholen afspraken gemaakt over een goede overstap van ISK naar mbo.

De Internationale Schakelklas is een programma van twee jaar volledig dagonderwijs, waarin leerlingen die weinig of geen Nederlands beheersen zich voorbereiden op Nederlandstalig (vervolg)onderwijs: mavo, havo, vwo, mbo of hbo. De meeste leerlingen zijn kort in Nederland en tussen de 12 en 18 jaar.

De doelgroep vanaf 16 jaar wordt in de meeste gevallen doorverwezen naar het mbo. Dit is een heterogene doelgroep. Deze jongeren kunnen instromen op alle niveaus. Met ISK-scholen hebben we duidelijke afspraken gemaakt over de intake van de studenten, een warme overdracht en de plaatsing in een opleiding die past bij de talenten en ambities van de studenten.

Meer weten over deze toelatingsprocedure?

Klik dan op de link doorstroom (ISK). Hier vindt je onze intake- en instroomprocedure. Ook lees je wat we ISK-studenten kunnen bieden.

 5. Aanvullende opleidingseisen

 
Wat betekent het als een opleiding aanvullende eisen heeft?

Een aantal opleidingen mag naast reguliere opleidingseisen, aanvullende eisen stellen aan toekomstige studenten. Welke opleidingen en welke eisen dat zijn, is bepaald door het ministerie.

 
Welke opleidingen hebben bij mboRijnland aanvullende opleidingseisen?

Dit zijn vijf opleidingen van mboRijnland:

 • Coördinator Sportinstructie
 • Training en Coaching, Sport- en bewegingsleider
 • Mediavormgever
 • Chauffeur wegvervoer
 • Allround laborant

 
Ook mogen we voor deze excellente opleidingen aanvullende eisen stellen aan toekomstige studenten:

 • Onderwijsassistent versnelde VLT
 • Junior accountmanager BTEC
 • International medewerker marketing, communicatie en evenementen
 • Internationaal manager retail & hospitality

 
Soms zijn er studenten die na plaatsing in de opleiding van hun keuze meer blijken te kunnen en te willen, dan de ‘gewone’ opleiding. Voor deze studenten hebben we speciale trajecten: het spreekt voor zich dat je voor deze opleidingen meer moet kunnen en ook meer tijd moet willen besteden. Ook mogen we voor deze excellente opleidingen aanvullende eisen stellen aan toekomstige studenten. Het gaat om deze opleidingen:

 • Bij de opleiding Onderwijsassistent, de versnelde opleiding onderwijsassistent
 • Bij de opleiding Junior accountmanager, de excellente opleiding junior accountmanager BTEC
 • Bij de opleiding medewerker marketing en communicatie de excellente opleiding International medewerker marketing, communicatie en evenementen
 • Bij de opleiding Manager Retail de excellente opleiding Internationaal manager retail & hospitality

Opleidingen met een maximum aantal plaatsen vind je hieronder (tip: gebruik het zoekveld).
Wil je het overzicht liever downloaden, klik dan hier.