Begeleiding

Herken jij hier iets in?

Gemotiveerd en vol energie ben je met je studie begonnen. Je weet wat je wilt leren en wie je wilt zijn. Maar gedurende de opleiding merk je dat het niet zo goed gaat. Je hebt moeite met de lesstof, twijfelt of je wel op je plek zit of voelt je niet prettig in de groep. Misschien word je gepest of heb je een beperking of chronische ziekte die studeren lastiger maakt. Ook problemen thuis of persoonlijke problemen kunnen een reden zijn dat studeren niet zo lekker gaat.

Trek aan de bel

Wacht niet te lang en bespreek jouw situatie met je studieloopbaanbegeleider. Als blijkt dat je meer hulp en begeleiding nodig hebt, neem dan contact op met het Onderwijs Servicecentrum. Meestal doe je dat in overleg met je studieloopbaanbegeleider. In elk schoolgebouw van mboRijnland zitten adviseurs van het Onderwijs Servicecentrum. Jij kunt daar – eventueel samen met je ouders of verzorgers – met je vragen en problemen terecht.

Passend Onderwijs

Het kan zijn dat je extra of intensieve ondersteuning nodig hebt om je studie te volgen. Of dat je aanpassingen bij toetsen en examens of speciale leer- of hulpmiddelen nodig hebt. We kijken dan samen met jou en (indien nodig) je ouder(s)/verzorger(s) welke ondersteuning nodig is. Het uitgangspunt is dat je succesvol de opleiding en examinering kunt volgen. Wij stellen met jou een ondersteuningsplan op. Daarin staat beschreven wat jij als student kunt doen, wat jouw studieloopbaanbegeleider voor jou kan betekenen en welke ondersteuning het Onderwijs Servicecentrum biedt.

Dyslexie of dyscalculie

Heb je een verklaring waarin officieel is vastgesteld dat je dyslexie of dyscalculie hebt? Dan kan je dat doorgeven bij je aanmelding. Voor overige vragen hierover kun je contact opnemen met het Servicepunt Passend Onderwijs op de locatie waar je de opleiding volgt of wilt volgen.

Topprestatiebeleid

Het professioneel beoefenen van een sport of lid zijn van onze studentenraad kost veel inspanning en tijd. Voor topsporters zit dit in trainingen, wedstrijden en reizen. Voor leden van de studentenraad kosten overleggen, bijscholing, begeleiding, oriëntatie in de onderwerpen veel tijd. Kortom, je levert een topprestatie waarbij je werkt aan de ontwikkeling van je vakmanschap. Het gaat om vakmanschap in de sport, het ontwikkelen van competenties op het gebied van besturen en anderzijds het vakmanschap in het beroep. Om deze topprestaties te kunnen leveren, krijg je bij mboRijnland ondersteuning op het gebied van onderwijs, onderwijsdeelname, examinering, toetsen en begeleiding.