Samenwerken?
Neem contact op

Contactformulier

Word
stagebedrijf

Meer informatie

Lopende samenwerkingen

Meer informatie

Ontwikkelingen en uitdagingen
Een school, een verpleeghuis, een ministerie, een ziekenhuis, een multinational, een mkb-bedrijf, het hoofdkantoor van een bank. Ze hebben allemaal wel een facilitaire dienst of medewerker. De branche kent dan ook een zeer breed verspreidingsgebied. Daardoor kunnen de werkzaamheden van de facilitair medewerker erg verschillen.  

Toch zijn er branchebreed ontwikkelingen te zien. Die liggen vooral op het vlak van klimaatbeheersing, data en duurzaamheid. Steeds vaker wordt die klimaatbeheersing in een gebouw automatisch aangestuurd. Op basis van gegenereerde data kan de facilitair medewerker de klimaatbeheersing verder optimaliseren.  

Facilitair managers worden bij grote ondernemingen bijgestaan door duurzaamheidsmanagers. Zij hebben een belangrijke rol in de energietransitie en de ambities op het gebied van zero waste.  

Voor de facilitair medewerker ligt de focus op de klantbeleving en het faciliteren van een gezonde leefstijl. De klantbeleving is totaal anders dan vroeger. Tegenwoordig komen medewerkers nog naar kantoor voor hun wekelijks teamoverleg, voor social talk en voor het onderhouden van hun netwerk. Dat vraagt om een andere, meer flexibele inrichting van het gebouw. Het vraagt ook om een andere facilitering van die medewerkers. 

Wij bewegen mee
mboRijnland speelt op deze ontwikkelingen in door in de lessen hieraan aandacht te besteden. Voor een deel zijn die lessen op de werkvloer. De studenten ervaren zo heel concreet welke kennis en vaardigheden van een facilitair manager of medewerker worden gevraagd.  

Ons aanbod in de regio
mboRijnland biedt in deze branche drie opleidingen aan in een van onze vestigingen in Leiden: Medewerker Facilitaire Dienstverlening (niveau 2), Allround Facilitair Medewerker (niveau 3) en Facilitair Leidinggevende (niveau 4). Onze studenten komen uit de driehoek Amsterdam – Utrecht – Den Haag. In deze regio vinden de meeste van onze studenten ook een stage en een baan.  

Onze samenwerkingen
Onze samenwerkingen zijn net zo breed georiënteerd als de branche breed is. Ze zijn stevig verankerd in de opleidingen door het organiseren van leerwerktrajecten in de bedrijven, op de werkvloer. Vaste docenten en stagebegeleiders zijn daar aanwezig om de studenten kennis en vaardigheden bij te brengen en om hen te begeleiden tijdens hun stages. De bedrijven en instellingen waarmee wij samenwerken, participeren graag in die samenwerkingen. Zij maken de studenten mee vanaf een vroeg stadium in hun opleiding en zien welke studenten passend zijn in hun bedrijf of instelling. Dit bevordert de matching. We zien dan ook dat studenten het goed naar hun zin hebben op hun stageplek en dat zij na hun opleiding relatief makkelijk aan een baan komen. 

Samenwerken? Neem contact op

mboRijnland kent de facilitaire branche van binnenuit. In ons opleidingsaanbod volgen wij de ontwikkelingen in de branche op de voet. Heeft uw bedrijf of uw gemeente goede opdrachten voor onze studenten? En bent u bereid samen met onze collega’s studenten te ondersteunen in hun leerproces? Neem dan contact op met ons docententeam via onderstaand formulier. Laten we samen een win-winsituatie creëren: voor u, de student en de opleidingen.