Schoolterreinen mboRijnland rookvrij
vanaf 1 augustus 2020

Conform de tabakswet zijn sinds 1 augustus 2020 al onze schoolterreinen rookvrij. mboRijnland ondersteunt de rookvrije generatie en maatregelen om roken terug te dringen.

Naast dat de rookvrije schoolterreinen een wettelijke verplichting zijn, vinden wij het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Zo stellen wij onze studenten in staat gezond op te groeien en kunnen onze studenten en medewerkers in een gezonde omgeving werken en leren.

In de school mocht al niet gerookt worden, maar vanaf 1 augustus mag er ook niet meer buiten op de schoolpleinen/-terreinen gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: studenten, medewerkers en bezoekers. Ook tijdens activiteiten op onze locaties buiten de lestijden of in de avond. Dat past bij het streven om van mboRijnland een vitale en gezonde school te maken.

Waarom een rookvrije school?

  • Scholen zijn wettelijk verplicht om vanaf 1 augustus 2020 helemaal rookvrij te zijn.
  • mboRijnland streeft ernaar een vitale en gezonde school te zijn. Een rookvrij beleid past hierbij.
  • Zien roken doet roken, een rookvrij schoolterrein beschermt iedereen tegen de schadelijke gevolgen van meeroken en voorkomt het beginnen met roken.
  • Steeds meer bedrijven en organisaties verwachten van hun medewerkers dat zij niet roken op de werkplek. Met het rookvrije beleid bereiden we onze studenten voor op hun professionele carrière.
Alvast onze dank aan iedereen voor de medewerking om het schoolterrein rookvrij te houden!