Communities of practice

Practoraat Research Lab van mboRijnland begeleidt jaarlijks Communities of Practice (CoP’s), waaraan docenten én studenten deelnemen.

In een CoP werken mbo-studenten en mbo-(master)-docenten onderzoekend samen aan het verbeteren van het onderwijs, door rond een thema of vakgebied met elkaar experimenten te bedenken, uit te voeren en te onderzoeken. Voorbeelden van onderwerpen waar CoP’s eerder praktijkonderzoek naar hebben gedaan zijn:

  • Future Skills
  • Online lesomgeving
  • Met meer zelfvertrouwen een stage beginnen
  • Aansluiting theorie en praktijk
  • Gepersonaliseerd onderwijs
  • Impact van peer coaching
  • Groepsdynamica en veilig leerklimaat
  • Inzicht in studievoortgang
  • Communicatie in een onderwijsteam

Tijdens het studiejaar biedt Research Lab iedere CoP begeleiding en diverse trainingen aan, onder andere over onderzoeksvaardigheden en presentatietechnieken.

Eén docent per CoP (de trekker) krijgt gedurende het studiejaar 160 uur de tijd om de CoP te trekken, waarbij 80 uur door Research Lab gefinancierd wordt. De overige 80 uur kunnen uit bijvoorbeeld scholings-, lesuren of taakuren komen. Studenten kunnen met hun deelname aan een CoP een excellentiecertificaat behalen.

Deelnemers werken gelijkwaardig samen aan onderwijsverbetering via een op actie-onderzoek gebaseerde methode  Verwacht wordt dat de CoP’s positieve invloed hebben op het leren en ontwikkelen van deelnemende docenten, studenten en betrokken onderwijsteams. Research lab doet onderzoek naar deze leeropbrengsten.

Betrokken onderzoekers: Jantje Timmerman en Erica Wijnands

Deze poster is gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen 2021
Deze poster is gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen 2021