Wat ga je leren?

Geaccrediteerde en gecertificeerde module Endoscopie

De module Endoscopie is geaccrediteerd door de Sterilisatievereniging Nederland en is ontwikkeld door deskundigen en specialisten volgens recente SFERD-richtlijnen. De medewerker kan door het volgen van de module middels onderstaande uitgangspunten zijn kennis verbreden en zich onderscheiden op de (landelijke) arbeidsmarkt.

De basis van deze module is het SFERD-handboek 6.0 en het kledings- en hygiëne protocol versie 2.0. In deze module komende eisen aan bod die gesteld worden aan de werkruimten, de routing die een gebruikte flexibele endoscoop aflegt en de geldende kleding- en (hand)hygiënevoorschriften welke in acht moeten worden genomen. Dit om te voorkómen dat een medewerker en/of gedesinfecteerde flexibele endoscoop besmet raakt met microbiologisch verontreinigd materiaal (gebruikte endoscoop en toebehoren.

Daarnaast komen alle werkprocessen uitvoerig aan bod, ten aanzien van de reiniging, desinfectie, droging, opslag en transport van flexibele endoscopen en toebehoren. Tevens welke acties er ondernomen moeten worden wanneer er mankementen aan de scoop en/of apparatuur worden geconstateerd. Dit alles met als doel de patiëntveiligheid en medewerkersveiligheid te borgen.

Doel en doelgroep

Medewerkers die werkzaam zijn op de afdeling Centrale Sterilisatie en/of werkzaamheden verricht op het gebied van reiniging en desinfectie van flexibele Endoscopen. Na het afronden van de module kunnen de opgedane inzichten en vaardigheden worden ingezet bij het uitvoeren van overstijgende taken.

 Contact

Orhan Oral
ooral@mborijnland.nl
088 2974563

Startdatum

Week 19, 2023

Locaties

Leiden Breestraat 46-48

Heb je vragen?
Neem contact met ons op

Stel je vraag

Volgens uitgangspunten SFERD 6.0

  • is verantwoordelijk voor de uitvoer van de geldende procedures van reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen, endoscopendesinfector, endoscopendroogkast en randapparatuur;
  • is verantwoordelijk voor het invullen van het logboek en checklijsten over het gebruik van flexibele endoscopen en randapparatuur;
  • is op de hoogte van de procedure bij afwijkingen en/of niet functioneren van geldende procedures;
  • is verantwoordelijk voor het registreren van patiënt-, endoscopen-, endoscopendesinfector- en droogkastgegevens (afhankelijk van het patiëntvolgsysteem);
  • meldt afwijkingen bij de leidinggevende en DSRD.

Aanvullende informatie

  • Accreditatie en certificering
  • Programma
  • Locatie
  • Inschrijving en kosten
  • Informatie en aanmelden
De module is door de Sterilisatievereniging geaccrediteerd met 50 punten. Bij het behalen van de cursus ontvang je een mbo-verklaring van het mboRijnland.
De module bestaat uit tien lesdagen, inclusief drie dagen voor individuele voorbereiding in eigen beroepspraktijk op het theorie-examen en Proeven van bekwaamheid.
mboRijnland locatie Breestraat 46-48
Toelating volgt na intake en overleg met werkgever. De kosten bedragen € 650,-

Wil je meer informatie over de cursus Endoscopie? Stuur dan een e-mail naar ooral@mborijnland.nl.

Ben je enthousiast en voldoe je aan de toelatingseisen? Dan kun je je aanmelden via dit aanmeldformulier.