Waar gaat deze module over?

Als medewerker (flexibele) endoscopen speel je een belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid en hygiëne. Je werkt volgens de richtlijnen en voorschriften die zijn vastgelegd in het SFERD-handboek, het kledings- en hygiëneprotocol, en de WIP-richtlijnen.
Het is jouw verantwoordelijkheid om te werken volgens de geldende infectiepreventie richtlijnen, zodat de endoscopen op een veilige en hygiënische manier kunnen worden gebruikt.
Daarnaast ben je in staat om de geldende kwaliteitseisen na te leven. Dit betekent dat je op de hoogte bent van de vereiste standaarden en normen voor de kwaliteit en veiligheid van de endoscopen, en je ervoor zorgt dat deze worden nageleefd in het gebruiksklaar maken van de endoscopen.
Bovendien ben je bekend met de werkwijze bij storingen, incidenten en calamiteiten. Je begrijpt hoe je moet handelen in dergelijke situaties en kunt de juiste stappen ondernemen om problemen op te lossen en de veiligheid te waarborgen.
Als medewerker (flexibele) endoscopen lever je een belangrijke bijdrage aan een veilige en hygiënische omgeving door te werken volgens de geldende infectiepreventie richtlijnen, het gebruiksklaar maken van endoscopen, het naleven van kwaliteitseisen en het adequaat reageren op storingen, incidenten en calamiteiten.

Wat ga je leren?

Je leert tijdens deze module een (flexibele) endoscoop gebruiksklaar te maken. Je krijgt hiervoor de kennis en inzichten van scopieleer, infectiepreventie richtlijnen en leert te werken volgens de geldende kwaliteitseisen. Daarnaast weet je hoe te handelen bij storingen, incidenten en calamiteiten.

Voor wie is deze module?

De module endoscopie is voor onder andere gediplomeerde medewerkers steriele medische hulpmiddelen die zich graag willen door ontwikkelen en veel affiniteit hebben met processen rondom endoscopen in een zorginstelling.

Hoe behaal je deze module?

Je krijgt de theoretische basis aangeboden in vier bijeenkomsten over de vijf leerdoelen. Je werkt aan het proces om het product aan te tonen. Dit doe je door met de lesstof te werken aan de leerdoelen in de praktijk aan de hand van simulatie, omdat het afhankelijk is van het ziekenhuis met welke systemen zij werken. Je gaat je kennis, inzichten en vaardigheden aantonen in een portfolio. Je portfolio kan bestaan uit opdrachten, geschreven opdrachten, mindmaps, presentaties, reflectieverslagen, enzovoort. Een portfolio bevat altijd een voorblad, inhoudsopgave, de inhoud waarin je de leerdoelen aantoont en een reflectie.
Je maakt één portfolio en hebt de vrijheid om het portfolio naar eigen inzicht persoonlijk vorm te geven. De criteria van de theoriedoelen noteer je zelf en de bijpassende opdracht neem je in jouw portfolio op. De criteria van de praktijkdoelen worden door jou gehandhaafd en neem je in jouw portfolio op en toon je aan tijdens een criterium gericht interview (CGI).

Wat heb je hiervoor nodig?

Je krijgt kennis aangeboden tijdens theorielessen op school.
– SFERD handboek 6.0 (via SVN te downloaden) Publicaties | Flexibele endoscopen – VDSMH
– Kledings- en hygiëne protocol versie 2.0 Richtlijnen en veldnormen – Sterilisatievereniging Nederland
– WIP-richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie (WIP-richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie: Beleid [ZKH] | RIVM)
-WIP-richtlijn Reiniging, Desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen hergebruik WIP-Richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie van medische hulpmiddelen hergebruik [ZKH] | RIVM
-WIP-richtlijn Reiniging en desinfectie: validatie WIP-Richtlijn Reiniging & Desinfectie: Validatie [ZKH] | RIVM
-WIP-richtlijn Thermolabiele flexibele endoscopen WIP-richtlijn Endoscopen: thermolabiele, flexibele [GEN] | RIVM
– Laptop.
– Pen en papier om aantekeningen te maken tijdens de les.

Waar wordt de module aangeboden?

In het BovenIJ Ziekenhuis in okt/nov 2024

Contact

Orhan Oral
ooral@mborijnland.nl
088 297 4563

Startdatum

Okt / Nov 2024

Locatie

BovenIJ Ziekenhuis
Incompany mogelijk v.a. 10 personen

Heb je vragen?
Neem contact met ons op

Stel je vraag

Volgens uitgangspunten SFERD 6.0

  • is verantwoordelijk voor de uitvoer van de geldende procedures van reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen, endoscopendesinfector, endoscopendroogkast en randapparatuur;
  • is verantwoordelijk voor het invullen van het logboek en checklijsten over het gebruik van flexibele endoscopen en randapparatuur;
  • is op de hoogte van de procedure bij afwijkingen en/of niet functioneren van geldende procedures;
  • is verantwoordelijk voor het registreren van patiënt-, endoscopen-, endoscopendesinfector- en droogkastgegevens (afhankelijk van het patiëntvolgsysteem);
  • meldt afwijkingen bij de leidinggevende en DSRD.

Aanvullende informatie

  • Accreditatie en certificering
  • Programma
  • Locatie
  • Inschrijving en kosten
  • Informatie en aanmelden
De module is door de Sterilisatievereniging geaccrediteerd met 50 punten. Bij het behalen van de cursus ontvang je een bewijs van deelname van mboRijnland.
De module bestaat uit negen lesweken, inclusief het uitvoeren van praktijkopdrachten op de beroepspraktijk en examinering.
Okt/nov 2024 BovenIJ Ziekenhuis
Toelating volgt na intake en overleg met werkgever. De kosten bedragen € 650,-
Voor de annuleringskosten verwijzen wij naar de overlegde offerte.

Wil je meer informatie over de cursus Endoscopie? Stuur dan een e-mail naar ooral@mborijnland.nl.

Ben je enthousiast en voldoe je aan de toelatingseisen? Dan kun je je aanmelden via dit aanmeldformulier.