Nieuws aanleveren

We laten graag de successen en mooie projecten uit onze organisatie zien. Bij de onderwerpen/items kiezen we een invalshoek die aanhaakt bij een van de volgende drie waarden:
• Vakmanschap
• Verbinding
• Vertrouwen
Als je onderstaande informatie aanlevert, kan Marketing & Communicatie beoordelen of en hoe we je onderwerp via de diverse communicatiekanalen kunnen verspreiden.