Oriëntatieklas

Het oriëntatieklas programma richt zich op loopbaan en oriëntatie-begeleiding. Het doel is studenten die op de verkeerde opleiding blijken te zitten en grote moeite hebben om te komen tot een nieuwe keuze te begeleiden bij het zoeken naar een andere passende opleiding / werk.

Aanmelden kan via de adviseur van het Onderwijs Servicecentrum.