Deze co-creaties met bedrijven worden geïntegreerd in het onderwijscurriculum van het MLO. Studenten werken hierdoor, vaak in groepen, tijdens de opleiding aan opdrachten of vraagstukken van bedrijven. Veelal brengen ze hiervoor ook een bezoek aan het bedrijf of werken voor een deel binnen het bedrijf aan de opdracht. Ze worden begeleid door hun eigen docent en kunnen gastlessen krijgen van iemand uit het bedrijfsleven.
Studenten kunnen ook keuzedelen volgen die in co-creatie met bedrijven worden aangeboden, veelal uitgevoerd op de werkvloer van het bedrijf geïntegreerd in de stageperiode. Doet u mee? Meld u dan vandaag nog aan!

Bekijk voorbeeldopdrachten

Meer informatie

Lopende samenwerkingen

Meer informatie

Samenwerken?
Neem contact op

Contactformulier

Voorbeeldopdrachten

Onze studenten bieden nieuwe en verfrissende inzichten voor uw bedrijfsvraagstukken. Wilt u zich laten inspireren? Bekijk het overzicht van voorbeeldopdrachten hieronder.

Baseclear

De voedingsmiddelenindustrie en farmaceutische industrie monitoren de productieruimtes en hun producten voortdurend op microbiologische veiligheid. Als er micro-organismen worden aangetroffen, kan Baseclear voor de klanten met behulp van genetische analyse achterhalen om welke micro-organismen het gaat. De MLO-studenten krijgen van Baseclear de ruwe genetische data van verschillende monsters met het verzoek deze te analyseren. De studenten gaan met behulp van publieke databases na, om welke organismen het gaat en of deze pathogeen (ziekteverwekkend) zijn. Ze presenteren hun bevindingen aan Baseclear. De opdracht is onderdeel van het keuzedeel Biomoleculaire identificatie.
Status: Eindpresentatie heeft plaatsgevonden. Vervolgopdrachten zijn in ontwikkeling.

Hoogeveen Plants en Wellant College

Hoogeveen Plants kweekt en vermarkt visuele tuinplanten zoals klimplanten, fruitplanten en Helleborus en streven hierbij naar een zo duurzaam mogelijk productieproces. Hoogeveen Plants heeft studenten van de opleiding Chemisch Analist de opdracht gegeven, om door analyse de CO2-footprint van een van de kasplantsoorten te berekenen. Studenten hebben hiervoor monsters genomen bij Hoogeveen Plants en de resultaten in een eindpresentatie en rapportage met de opdrachtgever gedeeld. De opdracht bestond uit verschillende onderdelen. Naast de analyse was een ander onderdeel het vermarkten van de producten. Dit onderdeel van het proces is uitgevoerd door studenten van het Wellant College. MLO en Wellant College werken hierin nauw samen.
Status: Eindpresentatie heeft plaatsgevonden. Vervolgopdrachten zijn in ontwikkeling.

Interstuhl

Interstuhl is een leverancier van zitmeubels voor kantoren en kan ook het onderhoud

verzorgen. Interstuhl heeft de studenten van de opleiding Biologisch Medisch Analist gevraagd, om te bepalen hoe microbiologisch schoon het bedrijf de gereinigde stoelen krijgt. De studenten hebben hiervoor een aantal maal het bedrijf bezocht om monsters te nemen. De monsters zijn door de studenten in het laboratorium van school onderzocht en geanalyseerd op aanwezigheid van bacteriën. De resultaten zijn door de studenten gepresenteerd aan Interstuhl.

Status: De opdracht is afgerond. Een nieuwe opdracht staat gepland voor het nieuwe schooljaar.

Kite Pharma: werken in een cleanroom

Werken in een cleanroom, voor bijvoorbeeld het steriel produceren van medicijnen, vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. In samenwerking met Kite Pharma is er een online gastles georganiseerd over werken in een cleanroom. Ook het oefenen van praktische vaardigheden zoals de omkleedprocedure kwam hier aan bod. Studenten oefenden om op een steriele manier handschoenen aan te trekken; twee handschoenen over elkaar zonder dat je met niet steriele delen de handschoen aanraakt. Door de COVID-maatregelen was de les online. Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar worden er mogelijkheden besproken om de les op locatie bij Kite Pharma uit te voeren.

Lopende samenwerkingen

Delphy in samenwerking met Groene Hart Werkt

Delphy richt zich wereldwijd op kennisontwikkeling en -implementatie op het gebied van Food en Flowers. De vestiging in Boskoop laat 2 keer per jaar bodemsoorten analyseren door geaccrediteerde laboratoria. Ze zouden ook graag kleinschalige bodemanalyses in de tussenliggende perioden uitvoeren. Samen met de onderwijsontwikkelaars van het MLO, wordt hier een onderwijsopdracht voor de studenten voor gemaakt.

Status: in ontwikkeling

Keuzedeel Lean en Creatief

Ontwikkeling zowel bij Kite Pharma als bij Janssen als keuzedeel in stageperiode.

Werken in de farmaceutische industrie is gebonden aan strakke processen, die stipt moeten worden nageleefd. Tegelijkertijd wordt van medewerkers een kritische houding verwacht ten aan zien van deze processen en de kwaliteit ervan. Het continu verbeteren van processen is hierbij het uitgangspunt. Steeds meer bedrijven geven aan volgens de Lean principes te werken. Dit past heel goed binnen met mbo Keuzedeel Lean en Creatief. Met Janssen Biologics en Kite Pharma zijn afspraken gemaakt, waardoor studenten dit keuzedeel binnen het bedrijf kunnen volgen in combinatie met stage. Samen met Janssen Biologics wordt bovendien gewerkt aan het ontwikkelen van een lesprogramma rond Lean-werken.

Aanmelden? Neem contact op

Heeft uw bedrijf goede opdrachten voor onze studenten? En bent u bereid samen met onze collega’s studenten te ondersteunen in hun leerproces, waar zowel u als onze studenten wijzer van worden? Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden te verkennen!