De werknemer van morgen zit vandaag nog op school. Hoe kan je als bedrijf bijdragen aan het opleiden van goed personeel? Naast het bieden van BBL- en stageplaatsen werken steeds meer bedrijven en opleidingen samen in hybride leertrajecten.

In hybride leertrajecten wordt het leren op school en in bedrijven fysiek bij elkaar gebracht en leren studenten van docenten én professionals uit het werkveld. Hierdoor worden praktijk en theorie met elkaar verbonden. Door de nauwe samenwerking tussen onderwijs en werkveld kan er wendbaar worden ingespeeld op ontwikkelingen in het werkveld. Studenten krijgen hierdoor een betere kijk op het beroep en de branche.

In hybride leertrajecten leren studenten tijdens het werk aan de hand van praktische leervragen en leerdoelen en worden hierin begeleid door professionals uit het werkveld én docenten.
Hybride leertrajecten kunnen op verschillende manieren worden ingericht:
• de school in het bedrijf: studenten en docenten komen naar het leerbedrijf voor het hybride leertraject;
• het bedrijf in de school: het leerbedrijf organiseert samen met docenten en studenten leerwerkactiviteiten in school;
• een nieuwe entiteit: in gezamenlijkheid wordt door school en bedrijf een nieuwe, innovatieve leeromgeving ontwikkeld.
In alle gevallen bepalen onderwijs en werkveld gezamenlijk, in co-creatie en ieder vanuit de eigen expertise, de inhoud van het hybride leertraject.

De inhoud van een hybride leertraject kan uiteenlopen van het leren door een opdracht of een project uit te voeren binnen het bedrijf, een vraagstuk of een probleem op te lossen of door mee te helpen in de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer. Ook de vorm en omvang van hybride leertrajecten kan uiteenlopen. Een traject kan een (school)jaar of een aantal weken beslaan, fulltime of een aantal dagdelen per week, op één vaste werkplek in het bedrijf, of in een carrousel van werkplekken. School en bedrijf bepalen samen de gewenste inhoud, vorm en omvang van het hybride leertraject.
 
College Dienstverlening van mboRijnland heeft op dit moment een aantal duurzame samenwerkingspartners in de regio waarmee hybride leertrajecten zijn ontwikkeld. Het is onze wens om te komen tot een regionaal netwerk van hybride leeromgevingen voor onze studenten. We nodigen het bedrijfsleven in de regio dan ook uit om met ons in gesprek te gaan om de mogelijkheden voor het samenwerken in hybride leertrajecten te verkennen. We kijken uit naar de gesprekken!

Onze studenten bieden nieuwe, verfrissende ideeën en kunnen samen met onze docenten werkzaamheden uitvoeren waar u behoefte aan heeft en waar creatieve aanpakken voor nodig zijn.
Onze studenten zijn de werknemers én de klanten van de toekomst, dus hun input is waardevol voor uw bedrijf.
Doet u mee? Meld u dan vandaag nog aan!

Aanmelden? Neem contact op

Heeft uw bedrijf goede opdrachten voor onze studenten? En bent u bereid samen met onze collega’s studenten te ondersteunen in hun leerproces, waar zowel u als onze studenten wijzer van worden? Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden te verkennen!