Vakken

Vaak kun je keuzeonderdelen kiezen om je verder te specialiseren. Je krijgt ook de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.