Voorlichting vmbo-mbo, over en weer

18 februari 2021 via Microsoft Teams

Begin vorig schooljaar heeft mboRijnland in Leiden een Voorlichtingsactiviteit voor mentoren, decanen en docenten met LOB-taken georganiseerd. Deze activiteit gaan we nu online organiseren. Hiervoor bent u eerder uitgenodigd.

In Leiden hebben we op 5 locaties bijna 50 verschillende opleidingen. Van iedere opleiding wordt een presentatie gegeven. U kunt er 3 kiezen.

De presentaties gaan over de inhoud van het beroep waarvoor wordt opgeleid. Hierin wordt ingegaan op de vraag welke competenties een leerling moet hebben om in die vakrichting te kunnen slagen.

Bij elke presentatie is ook een student aanwezig. Deze zal samen met de docent vertellen over de opleiding en bv. ook ervaringen m.b.t. intake, stage en schoolervaringen.

U kunt zich aanmelden via deze site voor de presentaties. Er zijn maximaal 5 plaatsen per presentatie.

Wat is het doel van de bijeenkomst?

  • Algemene kennismaking met het mbo.
  • Mentoren en decanen krijgen een beeld van de werkwijze van het mbo.
  • Mentoren en docenten van het vmbo krijgen een beeld van de beroepsprofielen en competenties in het mbo. Ze zijn hierdoor in staat om leerlingen beter te adviseren in de keuze van een vervolgopleiding.

Programma:

16.00 uur           Digitale inloop
16.15 uur            Startpresentatie mbo
16.30 uur           Eerste workshopronde
17.00 uur           Tweede workshopronde
17.30 uur           Derde workshopronde

De indeling vindt plaats na aanmelding.

Op 18 februari ontvangt u de 3 links naar de online presentaties via MS Teams.