Kosten vavo

Lesgeld voltijd-opleiding

Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en een voltijd-opleiding volgt (26 of meer lesuren in de week), moet voor dat studiejaar lesgeld betalen aan DUO.
Je ontvangt een factuur van DUO.

Voor het studiejaar 2019-2020 bedraagt het lesgeld € 1.168,00. Mogelijk kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten via de regeling ´Tegemoetkoming scholieren´. Lees meer over kosten en tegemoetkomingen op www.duo.nl.

Cursusgeld deeltijd-opleiding

Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en een deeltijd-opleiding volgt (minder dan 26 lessen in de week), moet voor dat schooljaar cursusgeld betalen aan mboRijnland.
Je ontvangt een factuur van mboRijnland gebaseerd op het aantal lesuren dat je volgt per 30 september. Wijzigingen van het aantal lesuren voor 1 oktober worden wel in rekening of in mindering gebracht.

Voor het studiejaar 2019-2020 bedraagt het cursusgeld € 30,80 per lesuur per jaarVolg je één vak van vier lesuren, dan kost dit je dus jaarlijks € 123,20. Twee vakken van vier lesuren kosten je € 246,40, enzovoorts.

Mogelijk kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten via de regeling ´Tegemoetkoming scholieren´. Lees meer over kosten en tegemoetkomingen op www.duo.nl.

Uitbesteed via je vo-school

Wie op 1 augustus 16 jaar of ouder is en wordt uitbesteed door de vo-school hoeft geen les- of cursusgeld te betalen.
Jouw vo-school ontvangt een factuur van mboRijnland volgens overeengekomen tarieven.

Kosten zelfbetaler (particuliere student)

Ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar en kom je niet in aanmerking voor uitbesteding door je vo-school dan moet je cursusgeld betalen aan mboRijnland.
Je ontvangt een factuur van mboRijnland gebaseerd op het aantal lesuren dat je volgt.

Voor het studiejaar 2019-2020 bedraagt de bijdrage schoolkosten € 292,00 per lesuur van 45 minuten onderwijs per jaar.

Kosten versneld traject (particuliere student)

Ben je gezakt voor je diploma (vmbo-tl, havo of vwo dan kun je je profielwerkstuk verbeteren en opnieuw laten beoordelen door mboRijnland om alsnog een diploma te behalen.

Je ontvangt een factuur van mboRijnland. Voor het studiejaar 2019-2020 bedraagt de bijdrage schoolkosten € 350,00 per jaar.