Vmbo-tl

Ben je gezakt en wil je je onvoldoendes ophalen om alsnog te slagen voor vmbo-tl? Wil je doorstromen naar een hoger niveau of een vervolgopleiding en heb je extra certificaten of hogere cijfers nodig voor bepaalde vakken? Of voel je je misschien om persoonlijke redenen meer thuis in het volwassenenonderwijs? Dan is vavo zeker iets voor jou!

Bij de verschillende opleidingsniveaus heb je de keuze uit een aantal profielen. Die zijn exact gelijk aan het reguliere voortgezet onderwijs. Zo bereid je je voor op een vervolgopleiding of beroepskeuze. Je kunt bij het vavo ook per vak studeren. Het is bij mboRijnland ook mogelijk vavovakken te volgen naast een mbo-opleiding. Zo kun je, met meer kans op succes, doorstromen naar het hbo of naar een mbo-opleiding van een hoger niveau.

Voor vmbo-tl kun je kiezen uit deze vier profielen:

 • Zorg en Welzijn
 • Techniek
 • Economie
 • Landbouw

Het definitieve rooster is eind augustus bekend. Gedurende het schooljaar zijn er roosterwijzigingen mogelijk. De meeste vakken worden overdag aangeboden. Het kan echter ook voorkomen dat lessen ’s avonds worden gegeven. Lees hier meer over het vakkenpakket per profiel.

Direct aanmelden
Vmbo-tl kun je op verschillende locaties volgen, klik op aanmelden vavo en kies je locatie. Lukt het niet je aan te melden via onderstaande link, neem dan contact met ons op via vavo@mborijnland.nl of bel 088 - 222 17 99.

Toelatingseisen

Je kunt je bij het vavo inschrijven als je 16 jaar of ouder bent. Afhankelijk van je leeftijd en vooropleiding zijn er de volgende mogelijkheden:

 1. Iedereen die op 1 oktober 18 jaar of ouder is, kan zich direct aanmelden voor een intakegesprek.
 2. Ben je 16 of 17 jaar en kom je van een reguliere school voor voortgezet onderwijs, dan neem je contact op met de decaan van je school. Na overleg met de decaan, kun je worden uitbesteed aan het vavo. De bekostiging wordt dan via je reguliere school geregeld.
 3. Ben je 17 jaar en word je niet uitbesteed, kom dan langs om jouw mogelijkheden te bespreken.
 4. Volg je een mbo-opleiding bij mboRijnland? Dan is het mogelijk vakken te volgen bij het vavo om vervolgens, met meer kans op succes, door te stromen naar het hbo of naar een mbo-opleiding van een hoger niveau.

Kosten

Lesgeld Voltijd-opleiding

Het studiejaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en een voltijds-opleiding volgt (26 of meer lesuren in de week), moet voor dat schooljaar lesgeld betalen aan DUO.
Je ontvangt een factuur van DUO.

Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt het lesgeld € 1.168,00. Mogelijk kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten via de regeling ´Tegemoetkoming scholieren´. Lees meer over kosten en tegemoetkomingen op www.duo.nl.

Cursusgeld Deeltijd-opleiding

Het studiejaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en een Deeltijd-opleiding volgt (minder dan 26 lessen in de week), moet voor dat schooljaar cursusgeld betalen aan mboRijnland.
Je ontvangt een factuur van mboRijnland gebaseerd op het aantal lesuren dat je volgt per 30 september. Wijzigingen van het aantal lesuren voor 1 oktober worden wel in rekening of in mindering gebracht.

Voor het studiejaar 2019-2020 bedraagt het cursusgeld € 30,80 per lesuur per jaar. Volg je één vak van vier lesuren, dan kost dit je dus jaarlijks € 123,20. Twee vakken van vier lesuren kosten je € 246,40, enzovoorts.

Mogelijk kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten via de regeling ´Tegemoetkoming scholieren´. Lees meer over kosten en tegemoetkomingen op www.duo.nl.

Uitbesteed via je vo-school

Het studiejaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 16 jaar of ouder is en wordt uitbesteed door jouw school voor voortgezet onderwijs hoeft geen les- of cursusgeld te betalen.
Jouw vo-school ontvangt een factuur van mboRijnland volgens overeengekomen tarieven.

Kosten zelfbetaler (particuliere student)

Het studiejaar begint officieel op 1 augustus. Ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar en kom je niet in aanmerking voor uitbesteding door je VO school dan moet je cursusgeld betalen aan mboRijnland.
Je ontvangt een factuur van mboRijnland gebaseerd op het aantal lesuren dat je volgt.

Voor het studiejaar 2019-2020 bedraagt de bijdrage schoolkosten € 292,00 per lesuur van 45 minuten onderwijs per jaar.

Kosten versneld traject (particuliere student)

Ben je gezakt voor je diploma (vmbo tl, havo of vwo dan kun je je profielwerkstuk verbeteren en opnieuw laten beoordelen door mboRijnland om alsnog een diploma te behalen.

Je ontvangt een factuur van mboRijnland. Voor het studiejaar 2019-2020 bedraagt de bijdrage schoolkosten € 350,00 per jaar.

Locaties

 • Gouda
 • Leiden
 • Woerden
 • Zoetermeer

Informatie aanmelden

Nadat je je digitaal hebt aangemeld, nodigen we je uit voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we hoe jouw persoonlijke traject bij het vavo eruit kan zien. Je krijgt ook inzicht in de kosten. We houden in ons advies rekening met je persoonlijke wensen en mogelijkheden. Na dit gesprek word je, als je aan de toelatingseisen voldoet, ingeschreven.

Direct aanmelden
Vmbo-tl kun je op verschillende locaties volgen. Kies hieronder de locatie en meld je direct aan in ons systeem. Lukt het niet om aan te melden via onderstaande link, neem dan contact met ons op via vavo@mborijnland.nl of bel 088 - 222 17 99.

Let op: Starten kan alleen bij de start van het schooljaar, dus in september.

Wat moet je meenemen naar het intakegesprek?

 • Originele geldige identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning;
 • Originele cijferlijst en (indien van toepassing) gewaarmerkte diploma/rapport van je vo-school;
 • In geval van uitbesteding door je huidige vo-school: een uitbestedings- en inlichtingenformulier en formulier cijferovername;
 • Eventuele verklaringen, waaruit blijkt dat verlenging examens is toegestaan;
 • Vrijstellingenformulier;
 • Indien je een status als topsporter hebt: een bewijs van de formele status.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet één van je wettelijke vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) meekomen naar het intakegesprek en een handtekening zetten.

Keuzeprofielen

Eindexamen in: 6 vakken + PWS, maatschappijleer en rekenen

Zorg en welzijn

Techniek

Economie

Landbouw

Gemeenschappelijk deel:

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer

Gemeenschappelijk deel:

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer

Gemeenschappelijk deel:

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer

Gemeenschappelijk deel:

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer

Profieldeel: (2 vakken)

 • Biologie (verplicht)

+

 • Wiskunde of
 • Maatschappijkunde of
 • Geschiedenis of
 • Aardrijkskunde

 

Profieldeel: (2 vakken)

 • Wiskunde(verplicht)
 • Nask 1 (verplicht)

 

 

Profieldeel: (2 vakken)

 • Economie (verplicht)

+

 • Wiskunde of
 • Duits of
 • Frans

 

 

Profieldeel: (2 vakken)

 • Wiskunde (verplicht)

+

 • Biologie of
 • Nask 1

Vrije deel: (2 vakken)

 • Duits
 • Nask 1
 • Nask 2
 • Economie
 • Tekenen
 • Of een vak uit het profieldeel

 

Vrije deel: (2 vakken)

 • Duits
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Maatschappijkunde
 • Biologie
 • Economie
 • Tekenen
 • Of een vak uit het profieldeel

 

Vrije deel: (2 vakken)

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Maatschappijkunde
 • Nask 1
 • Nask 2
 • Biologie
 • Tekenen
 • Of een vak uit het profieldeel

Vrije deel: (2 vakken)

 • Duits
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Maatschappijkunde
 • Economie
 • Tekenen
 • Of een vak uit het profieldeel

 

Locaties: Gouda, Leiden, Woerden, Zoetermeer

Niet alle vakken worden op alle locaties aangeboden!

Aanmelden Vavo

 Locaties

Gouda
Leiden
Woerden
Zoetermeer

 De sluitingsdatum voor inschrijven is 30 augustus 2019

Heb je vragen?

Neem contact met ons op

Stel je vraag