Remember the future


Datum:
Woensdag 14 oktober 2015
Tijd:
15:30 – 18:00 uur
Locatie: ID College Zoetermeer - Van Doornenplantsoen 11


ID College organiseert samen met het Zijlsta Center van de Vrije Universiteit en Deloitte een netwerkbijeenkomst met als thema: Remember the Future!:

   

Co-creëer het onderwijs van ID College

Domein Economie wil samen met bedrijven onderwijs en opleidingen ontwikkelen waarin we:  

  1. ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vertalen naar de opleidingen;
  2. onderwijsprogramma’s up-to-date houden.

Domein Economie nodigt u van harte uit om mee te denken!

Tijdens deze sessie hoort u hoe andere organisaties inspelen op een snel veranderende arbeidsmarkt. Dit levert ons nieuwe inzichten op voor het onderwijs en u nieuwe inspiratie.

Deloitte trapt de middag af met een schets van de toekomst. Zij gaan in op hoe robotisering en automatisering onze organisaties en ons werk veranderen. Hun onderzoek kreeg veel media-aandacht van onder andere BNR en het AD.

De conclusies van Deloitte nemen we vervolgens mee om in kleinere vakgroepen het gesprek met elkaar aan te gaan. Iedere groep bespreekt de impact van de ontwikkelingen op het eigen vakgebied. Daarna hebben we het over wat dit betekent voor de medewerker in de toekomst en wat dit vraagt van de samenwerking tussen het onderwijs en het werkveld.

U bent van harte uitgenodigd om mee te denken over de toekomst. Met als resultaat inspiratie voor uw organisatie en ons onderwijs.

Aanmelden kunt u hier:

Aanmelden

Onderzoek Deloitte

Welke beroepsgroepen in de verschillende provincies voelen de robotisering straks het meest?

De arbeidsmarkt in Nederland verandert komende jaren sterk door robotisering en automatisering. Naar schatting twee tot drie miljoen banen zullen hierdoor verdwijnen, zo bleek uit ons onderzoek van oktober 2014. Alle beroepsniveaus worden door deze ontwikkeling geraakt, al zal de impact duidelijk het grootst zijn bij het middelbaar beroepsniveau, een grote beroepsgroep met werk waaraan een relatief groot automatiseringsrisico kleeft. Beroepen als verkoper, boekhoudkundig medewerker en administratief medewerker maken komende jaren grote kans te verdwijnen

Lees meer