Partners

ID College wil als kennisinstelling voor de regio van betekenis zijn. Door nauw samen te werken met tal van partners dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van het Groene Hart. ID College neemt actief deel aan verschillende strategische samenwerkingsverbanden en is lid van belangrijke regionale netwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van onze partners.

MBO Raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle zeventig onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten.

Siemens

Siemens: een pionier op het gebied van

  • efficiënt energiegebruik
  • industriële productiviteit
  • betaalbare en gepersonaliseerde zorgoplossingen
  • intelligente infrastructuur

In deze tijd vol verandering grijpen wij terug op onze grootste kracht: onze pioniersgeest. We bouwen voort op de traditie van Werner von Siemens, die geschiedenis schreef met baanbrekende uitvindingen én ondernemersgeest.

Rabobank

De Rabobank is een kennisgedreven bank die ondernemerschap en innovatie stimuleert, ook in de publieke sector. Het team Publieke Sector van Rabobank International Grootbedrijf richt zich op de grootzakelijke bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg, onderwijssector, woningbouwcorporaties, decentrale overheden en charitatieve instellingen.