Veelgestelde vragen

 Mijn kind studeert bij mboRijnland


Veelgestelde vragen

Ziekmelden en verzuimZiekmelden

Hoe helpt u uw kind bij zijn/haar studiekeuze?

Lees de blog

Informatie voor ouders/verzorgers

Uw zoon of dochter volgt – binnenkort - een opleiding binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Dit is anders en minder ‘schools’ dan u in het voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld vmbo of havo) gewend bent. Een student binnen het mbo is ouder en vanzelfsprekend meer zelfstandig en we verwachten dan ook een volwassen houding van onze studenten.
Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder/verzorger nauw betrokken bent en blijft bij de opleiding van uw zoon of dochter. Ook willen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden over wat er op school en binnen de opleiding gebeurt. En natuurlijk dat u goed inzicht heeft in de studievoortgang van uw zoon of dochter. Daarom informeren wij u regelmatig en kunt u altijd contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider (slb’er). De belangrijkste onderwerpen zetten wij hieronder voor u als ouder/verzorger op een rij.

 • Wat kunt u van ons verwachten?

  Uiteraard goed onderwijs en goede begeleiding van onze studenten. Totdat uw zoon of dochter 18 jaar is – en hij of zij hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt -  mag u verwachten dat wij u informeren over ontwikkelingen binnen de school en over de studieresultaten of mogelijk verzuim van uw zoon of dochter. Ook mag u van ons verwachten dat we goed bereikbaar zijn voor uw vragen, opmerkingen of eventuele klachten.

  Bent u als ouders gescheiden en is één van de ouders niet meer met het ouderlijk gezag (en de dagelijkse zorg) belast, dan hanteert mboRijnland de regel dat alle informatie van school verstrekt wordt aan de met het ouderlijk gezag en de feitelijke zorg belaste ouder.
  mboRijnland regelt ook alle schoolse zaken over de student met deze ouder. Mocht de andere ouder rechtstreeks door mboRijnland willen worden geïnformeerd, dan doen wij dat alleen nadat er toestemming is van de ouder met ouderlijk gezag en er geen rechterlijke uitspraak ligt die dat in de weg staat.

 • Wat verwachten wij van u?

  Probeer uw zoon of dochter zo goed mogelijk te ondersteunen en te stimuleren zodat hij of zij het beste uit de opleiding haalt. Wees betrokken en zorg dat u op de hoogte blijft van ontwikkelingen van uw zoon of dochter en de opleiding. Dat kan door e-mails, brieven en andere stukken van de school goed te lezen. Informeer ons als het niet goed gaat met uw zoon of dochter, voorkom ongeoorloofd verzuim en laat het ons weten wanneer uw zoon of dochter met een goede reden niet aanwezig is.

Veelgestelde vragen over het kiezen van een mbo-opleiding.

De overstap naar het mbo is een grote stap in het leven van uw kind. En u bent natuurlijk ook nauw betrokken bij deze keuze. Hieronder staan een aantal vragen en antwoorden om u op weg te helpen bij dit proces. 

 • Hoe help ik mijn zoon of dochter om een goede keuze te maken?

  Het maken van een studiekeuze is best moeilijk. Uw zoon of dochter kan alleen al bij mboRijnland kiezen uit ruim 150 opleidingen. Neem er daarom goed de tijd voor. Wij zien dat leerlingen die er meer tijd in steken succesvoller zijn. Zij vallen minder snel uit en veranderen minder vaak van opleiding.

  Wij vinden het belangrijk dat leerlingen echt een eigen keuze maken. Ouders of verzorgers spelen daarin natuurlijk een belangrijke rol. Zij nemen vaak het eerste initiatief. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat hun zoon of dochter naar een open dag of proefles te gaat. Het geven van advies helpt natuurlijk ook enorm.  
  Door verschillende scholen en opleidingen te bekijken via de websites krijgt u al veel informatie over de verschillende opleidingen, maar ook over bijvoorbeeld schoolkosten en begeleiding.
  Kijk daarbij goed naar wat bij u zoon of dochter past, maar ook hoe de arbeidsmarkt - in uw regio - eruit ziet. Veel informatie hierover vindt u op of www.s-bb.nl of www.mbostad.nl.

 • Waar vind ik meer informatie over de voorlichtingsactiviteiten van mboRijnland?

  Op verschillende manieren kunt u als ouder informatie en voorlichting ontvangen over onze school en onze opleidingen. Bezoek samen met uw zoon of dochter een van onze voorlichtingsmomenten of vraagt onze brochure aan. Daarnaast zijn onze beroepsspecifieke voorlichters vaak te vinden op een voorlichtingsmarkt op de school van uw zoon of dochter. Heeft u daarnaast nog vragen? Dan kunt altijd rechtstreeks met ons contact opnemen of via de decaan van de huidige school van uw zoon of dochter.

 • Hoe gaat de aanmelding en intake?

  Heeft uw zoon of dochter een opleiding gekozen? Laat hem of haar zich dan zo snel mogelijk digitaal aanmelden via de website. Hiervoor is het burgerservicenummer (BSN) op de ID-kaart of paspoort nodig. Bij de aanmelding ontvangen we ook graag een kopie van de ID-kaart of paspoort en een pasfoto. Daarna ontvangt uw zoon of dochter een bevestiging van de aanmelding en een uitnodiging voor een intakegesprek.

  Uw zoon of dochter krijgt aan het begin van zijn studie een persoonlijk intakegesprek. Hierin onderzoeken we wat uw zoon of dochter kan, weet en wil. We nemen testen af en bespreken zijn of haar interesses en plannen. Samen met uw zoon of dochter zoeken we naar een opleiding die helemaal past bij zijn of haar talenten.

 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van studeren bij mboRijnland?

  Wat voor ons telt, is wat uw zoon of dochter energie geeft. Het gaat om zijn of haar talenten, ambities en kansen. Wij zetten uw zoon of dochter in zijn of haar kracht. Bij mboRijnland gaat het om méér dan alleen mbo.

  Bij ons leert uw zoon of dochter niet alleen een vak. Hij of zij ontwikkelt zich ook persoonlijk. En: wij helpen uw kind op zijn of haar plek terecht te komen.

  Hoe we dat doen?

  1. Goede start: dankzij een uitgebreide intake komt uw kind op de juiste plek terecht.
  2. Persoonlijke begeleiding: met een vaste studieloopbaanbegeleider bespreekt uw kind regelmatig hoe het met hem gaat.
  3. Praktijkgericht: de lessen, trainingen en praktijkopdrachten zijn steeds gericht op het toekomstige beroep.
  4. Helder rooster: het jaar is verdeeld in vier periodes van tien weken. Uw kind leert in overzichtelijke studieblokken.
  5. Keuzedelen: uw kind kiest keuzedelen die passen bij zijn of haar interesses en ontwikkeling.

Veelgestelde vragen van ouders van studenten

Uw kind volgt een mbo-opleiding bij mboRijnland of gaat hier binnenkort mee beginnen. Hieronder staan een aantal veelvoorkomende vragen en antwoorden. 

 • Ik wil contact met school, hoe kan dat het beste?

  De studieloopbaanbegeleider (slb’er) is voor u als ouder het belangrijkste aanspreekpunt. Bij vragen over school of de opleiding of als u iets anders wilt bespreken wat belangrijk is voor de studievoortgang van uw zoon of dochter, kunt u altijd contact met hem of haar opnemen. Omdat de slb’er les geeft, kunt u het best en snelst een e-mail sturen. Aan het begin van het studiejaar ontvangt uw zoon of dochter de contactgegevens van zijn of haar slb’er.
  Veel van onze opleidingen organiseren daarnaast een informatieavond voor ouders van de - nieuwe eerstejaars - studenten. U ontvangt op deze avond meer informatie over de opleiding en kan dan direct kennismaken met de slb’er.

 • Wat zijn de kosten voor het volgen van een opleiding?
 • Hoe meld ik mijn zoon of dochter ziek?

  Is uw zoon of dochter ziek en nog geen 18 jaar?
  Dan moet u hem of haar persoonlijk afmelden.
   

  Verzuimprotocol

  Meer informatie over ziekte- en verzuim melden vindt u in het verzuimprotocol

  Wij adviseren u deze informatie aandachtig door te nemen. Hierin staan ook belangrijke zaken over het aanvragen van speciaal verlof.

  Ziek of andere reden afwezigheid melden

  Studenten die ouder zijn dan 18 jaar melden zichzelf ziek via het studentportaal. Voor studenten die jonger zijn dan 18 jaar moeten de ouders dit doen via het ouderportaal

  Bekijk de beknopte handleiding Ouderportaal.

  Heeft u nog geen inlog voor het ouderportaal? Vraag hier uw inlog aan. 

  Houd er rekening mee dat uw aanvraag handmatig verwerkt wordt en dat het dus enige tijd kan duren voordat uw inlog is aangemaakt.

  Bij stage

  Bij stage moet ook bij het stagebedrijf worden gemeld dat de student ziek is. Verder volgt u alle stappen in het Ouderportaal om uw zoon/dochter ziek te melden.

  Let op: Minimaal 30 minuten voor aanvang van de eerste les.

 • Mijn zoon of dochter heeft extra begeleiding nodig. Hoe bespreek ik dit?

  Voor sommige ouders en jongeren is het al bekend dat er extra begeleiding nodig gaat zijn bij het volgen van een studie, bijvoorbeeld door dyslexie of dyscalculie, maar ook topsport kan om begeleiding op maat vragen. Daarom vragen wij al bij de aanmelding voor een opleiding om dit aan te geven. Tijdens het intakegesprek, dat volgt na de aanmelding, wordt dit verzoek tot extra begeleiding uitgebreid besproken. Het is daarom wenselijk dat u als ouder bij dit eerste intakegesprek aanwezig bent.

  Heeft uw zoon/dochter extra begeleiding nodig tijdens zijn of haar studie en komt dit pas tijdens de studie bij mboRijnland naar voren? Dan is de studieloopbaanbegeleider (slb’er) het eerste aanspreekpunt op school. Hij/zij ondersteunt en coacht uw zoon/dochter en kan in overleg met uw zoon/dochter bij complexe (multi)problematiek ons Onderwijs Servicecentrum inschakelen.

 • Waar kan ik het rooster van mijn zoon of dochter zien?

  De roosters staan op het studentenportaal. Uw zoon of dochter heeft aan het begin van de opleiding een gebruikersnaam en een wachtwoord ontvangen om in te loggen op het studentenportaal van Eduarte.

  Is uw kind nog geen 18 jaar? Dan heeft u aan het begin van de studieperiode van uw kind als het goed is een E-mail ontvangen met uw inloggegevens voor het ouderportaal van mboRijnland. Bekijk de beknopte handleiding Ouderportaal.

  Heeft u nog geen inlog voor het ouderportaal? Vraag hier uw inlog aan. 

  Houd er rekening mee dat uw aanvraag handmatig verwerkt wordt en dat het dus enige tijd kan duren voordat uw inlog is aangemaakt.

 • Waar kan ik de cijfers/resultaten van mijn zoon of dochter zien?

  Vraag aan uw zoon/dochter de gebruikersnaam en wachtwoord voor het portaal. Hiermee kunt u ook inloggen in Eduarte. Daar vindt u de cijfers van uw zoon/dochter.

  Is uw kind nog geen 18 jaar? Dan heeft u aan het begin van de studieperiode van uw kind als het goed is een E-mail ontvangen met uw inloggegevens voor het ouderportaal van mboRijnland. Bekijk de beknopte handleiding Ouderportaal.

  Heeft u nog geen inlog voor het ouderportaal? Vraag hier uw inlog aan. 

  Houd er rekening mee dat uw aanvraag handmatig verwerkt wordt en dat het dus enige tijd kan duren voordat uw inlog is aangemaakt.

 • Waar vind ik de belangrijkste documenten van de opleiding van mijn zoon of dochter?

  Verschillende officiële documenten zijn van belang voor uw zoon of dochter. In deze documenten zijn de afspraken vastgelegd die we met elkaar maken. Dit zijn:

  • Onderwijsovereenkomst (OOK)
  • Praktijkovereenkomst (POK)
  • STOER
  • Periodewijzer (jaarplanning)
  • Studentenstatuut
  • Klachtenroute
  • Examenreglement
  • Examenhandboek

  Deze documenten zijn te vinden op het portaal.

  Alle informatie over de opleiding is terug te vinden in de STOER (Studiegids en OER). In de STudiegids staat algemene informatie over school. De OER beschrijft alles over:

  • Onderwijs (wat uw zoon of dochter leert, de begeleiding, het toekomstige beroep, de regels binnen school en op de bpv)
  • Examinering (examenonderdelen en eisen om het diploma te halen) De STOER is geldig per cohort en is voor de hele opleiding van toepassing.

  De laatste versie van de STOER is te vinden op het portaal.

  Een aantal van deze genoemde documenten (zoals het Studentenstatuut en de STOER) zijn ook te vinden op de website bij Regels en afspraken.

 • Welke regeling is er voor minimagezinnen?

  Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen

  Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bestaat een regeling waarmee gezinnen kunnen worden ondersteund die moeite hebben met het bekostigen van de leermiddelen van hun kind. De uitvoering van deze regeling heeft de minister bij de scholen belegd.
  Komt uw kind in aanmerking voor de regeling tegemoetkoming leermiddelen?

  Uw situatie sluit aan bij de volgende regels:

  1. De student is minderjarig (hij of zij was geen 18 jaar bij aanvang van de opleiding in studiejaar 2018-2019 op 1 augustus 2018).
  2. De student is in studiejaar 2018-2019 ingeschreven in een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding.
  3. Uw financiële situatie – als wettelijke vertegenwoordiger van de student - is door de gemeente, Stichting Leergeld, of Stichting Meedoen beoordeeld. En de instantie verklaart, dat u in aanmerking komt voor de regeling.
  4. De aanvragen voor de instroom 1 augustus 2018 moeten vóór 31 december 2018 ingediend zijn; de aanvragen voor de instroom 1 februari 2019 moeten vóór 30 juni 2019 ingediend zijn om in aanmerking te komen voor uitbetaling.

  Waarvoor kunt u volgens de regeling een vergoeding ontvangen?

  U kunt een vergoeding aanvragen voor de aanschaf van leermiddelen. Leermiddelen zijn de vereiste middelen voor het volgen van het onderwijs en het afleggen van het examen. Dat zijn bijvoorbeeld boeken, licenties, laptop, messensets, kappersbenodigdheden, werkkleding enz.

  De vereiste leermiddelen worden na toekenning door mboRijnland aangeschaft. Voor het aanschaffen van verplichte werkkleding zijn er pasdagen.

  Hoe verloopt de procedure om gebruik te maken van de regeling?
  a. Als de leermiddelen al zijn aangeschaft:
  U dient het aanvraagformulier in bij Studentenzaken. U voegt toe:
  Kopie van de aankoopbonnen/ factuur van het huidige studiejaar
  betaalbewijs (bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift)
  verklaring van een van bij punt 3. genoemde instanties
  b. Als de leermiddelen nog niet zijn aangeschaft:
  U dient het aanvraagformulier in bij Studentenzaken. U geeft aan dat u gebruik wilt maken van het aanbod voor een bruikleenconstructie voor de leermiddelen voor uw zoon/dochter. Verklaring van een van onder punt 3. genoemde instanties toevoegen, indien al in bezit.
  Indien niet in bezit: u dient een aanvraag in bij een van de instanties in uw eigen woonplaats om een 'inkomenstoets' (http://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/). Het is belangrijk dat u de Stichting Leergeld toestemming geeft om de resultaten van de inkomenstoets te delen met Studentenzaken van mboRijnland.

  Studentenzaken van mboRijnland controleert:

  • Of de student voldoet aan de criteria om deel te nemen aan deze regeling
  • Of de aangevraagde leermiddelen vereist zijn gesteld voor de opleiding
  • Of de aanvraag compleet is
  • Of de aanvrager de verklaring heeft aangeleverd door de gemeente of stichting.

  Als dat allemaal in orde is, wordt uw aanvraag verder behandeld door Studentenzaken.

  LET OP! Voor volgend studiejaar gelden de volgende sluitingsdata:

  • Instroom augustus 2018: de aanvraag moet worden ingediend vóór 31 december 2018;
  • Instroom februari 2019: de aanvraag moet worden ingediend vóór 30 juni 2019.

  Onderaan dit bericht staat een link naar het aanvraagformulier dat u kunt gebruiken om de aanvraag in gang te zetten.

  Wij hopen dat wij u goed hebben geïnformeerd over de regeling van het ministerie en hoe u daarvan gebruik kunt maken.
  Mocht u toch nog vragen hebben neem dan contact op met Studentenzaken via studentzaken@mborijnland.nl

  Aanvraagformulier leermiddelen (minimagezinnen)