Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (BOL), leer jij werken met mensen met uiteenlopende beperkingen. Je bent betrokken, integer en assertief. Dit zijn belangrijke eigenschappen voor jouw toekomstige beroep. Jij leert deze eigenschappen in te zetten om onder andere cliënten te verzorgen, medicatie toe te dienen en collega’s aan te sturen. 

Je leert zowel administratieve vaardigheden als uitvoerende. In deze opleiding leer je onder meer hoe je een ondersteuningsplan moet schrijven. Je leert om te zien wat jouw cliënten nodig hebben in hun relatie met anderen, maar ook om de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Bijvoorbeeld hoe je cliënten kunt leren over persoonlijke hygiëne, zelfstandig wonen en het huishouden. Je leert om medicatie toe te dienen en hierover te praten met zowel de cliënt als de mensen uit zijn of haar omgeving. Je wilt mensen uit het sociale netwerk daar waar mogelijk en nodig zoveel mogelijk betrekken bij het leven van de cliënt. Daarnaast leer je om een coördinerende rol aan te nemen. Het gaat hierbij om samenwerken met andere collega’s en het aansturen van hen. De praktijk is heel belangrijk in de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg. Je gaat al na 10 weken stagelopen (BPV). Door deze combinatie van lessen en praktijk, stomen we je bij mboRijnland klaar voor de beroepspraktijk.

Let op: De opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg wordt samen met de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen aangeboden. Je doet kennis en vaardigheden op die voor zowel het begeleiden in de gehandicaptenzorg als bij specifieke doelgroepen nodig zijn. Dus je krijgt een brede kennis over allerlei doelgroepen waarmee je zou kunnen werken.

Het eerste jaar
In de eerste tien weken van de opleiding volg je vijf dagen per week les. Je maakt kennis met je studieloopbaanbegeleider, docenten, studiegenoten en natuurlijk je toekomstige beroep als Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (PBGZ).

De opleiding bestaat uit blokken van tien weken, waarin iedere keer een thema en leerdoelen centraal staan. Die periodes worden afgerond door opdrachten, presentaties of schriftelijke toetsen. In de eerste lessen staan kennis en vaardigheden centraal, die je nodig hebt om een beeld te krijgen van je toekomstige werk. En de mensen waarmee je kunt gaan werken. Maar je krijgt ook een beter beeld van wie jij zelf bent. Wat kun en ken je al en wat heb je nodig om je verder te ontwikkelen tot een goed PBGZ’er?

We bereiden je voor op je eerste stage (bpv). Die start na de eerste tien weken. De hele opleiding door loop je vervolgens twee dagen stage per week en zit je drie dagen per week op school. Je kiest in principe zelf je stageplek. Met andere woorden: je hebt invloed op wat je waar kunt leren. Natuurlijk moet deze voldoen aan en passen bij (de eisen van de) de opleiding.

Tijdens de opleiding heb je een vaste studieloopbaanbegeleider (slb’er). Daarmee voer je individuele gesprekken over de voortgang van je studie, of het goed gaat, maar je slb’er is er juist ook als er knelpunten zijn. Je slb’er blijft je gehele studietijd naast je staan.

Specifieke kenmerken van de opleiding
Doordat je al na tien weken start in de beroepspraktijk, kun je de geleerde theorie en vaardigheden op meteen in de praktijk brengen. En jouw praktijkervaringen deel je weer in de les; zo leer je ook van elkaar en maak je kennis met veel verschillende organisaties waar je later kunt gaan werken.

Halverwege het tweede leerjaar zijn er de eerste beroeps specifieke examens. De meeste examens zijn in het derde leerjaar. Dat doe je bijna altijd in de praktijk. Zo kun je dan ook echt laten zien, wat je kunt als PBGZ’er en dat je klaar bent om te starten als beroepskracht.

Vakken en keuzedelen
Wat leer je zoal? Natuurlijk ga je in de verschillende vakken kennismaken met het werkveld van de Maatschappelijke Zorg/Persoonlijk Begeleider. Waar en met welke doelgroepen zou je allemaal kunnen gaan werken? Hoe leer je de doelgroep, de cliënt, zoals we hen noemen, beter kennen? Hoe kom je er achter wat iemand nodig heeft? Hoe leg je contact met cliënten? Dus hoe communiceer je met en zonder woorden, maar ook met behulp van muzisch-creatieve middelen. Gaandeweg krijg je steeds meer zicht op het beroep: taken, die er van jou worden verwacht; kennis, die je daarvoor nodig hebt. En jij staat daarbij centraal! Want jij werkt met de mensen, die jouw ondersteuning nodig hebben. Dus denk je na over wie jezelf bent, je eigen mensvisie, je eigen kwaliteiten en waar je nog beter in gaat worden. Hoe reageer jij bijvoorbeeld als een collega het niet met je eens is of een cliënt een crisissituatie veroorzaakt.

Naast de door ons bepaalde vakken en keuzedeel Wijkgericht werken, kies je ook een aantal keuzedelen. Denk aan: Gezonde leefstijl, Mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag, Expressief talent of Voorbereiding HBO. Wil je je verdiepen in Jongeren, dan meld je je aan bij onze locatie in Leidschendam. Alleen daar wordt het keuzedeel Jeugd en Opvoedhulp aangeboden.

Voor je algemene ontwikkeling voor deze niveau 4 opleiding, volg je de zogenaamde generieke vakken: Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap. Deze rond je af met een examen.

Wat maakt deze opleiding méér dan mbo?
De opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg wordt samen met Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen aangeboden in één leertraject. Dat betekent dat je je kennis en vaardigheden verbreedt naar nog meer doelgroepen en organisaties. Veel kennis en vaardigheden komen overeen. Immers bij beide werk je met mensen, die jouw ondersteuning nodig hebben om zo zelfstandig en zo kwalitatief mogelijk te kunnen leven. Je kiest zelf bij welke van de twee je je aanmeldt, je BPV uitvoert en afstudeert.

Het werkveld vraagt om een PB’er, die oog heeft voor de cliënt, die stevig in de schoenen staat, die weet waar hij of zij voor staat en gaat. Daarom hebben wij in onze opleiding het vak Persoonlijke-, Culturele- en Levensbeschouwelijke vorming opgenomen. Je krijgt daardoor nog beter zicht op wie jij bent, wat jij vindt en wat jij daardoor kan betekenen voor anderen.

Op de verschillende locaties waar deze opleiding wordt aangeboden, werken we samen met werkveldpartners voor gastlessen, excursies of projecten bij hen in de instelling.

Enkele opleidingslocaties organiseren reizen met studenten en docenten naar Bosnië. Daar leer je het werkveld Maatschappelijke Zorg op een andere manier kennen. Je steekt met elkaar de handen uit de mouwen om iets te betekenen voor de cliënten daar; een hele bijzondere ervaring, die je niet snel zult vergeten.

Toegestane vooropleidingen

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • Diploma mbo-opleiding niveau 2
 • Diploma mbo-opleiding niveau 3
 • Overgangsbewijs naar havo/vwo 4

In het kort

Leerweg
BOL
Niveau
Niveau 4
Duur
3 jaar
Startmoment
2022, na de zomervakantie
Locaties

Leiden Breestraat (BOL)

Alphen a/d Rijn (BOL)

Gouda (BOL)

Zoetermeer Van Doornenplantsoen (BOL)

Direct aanmelden

Over jou

 • Behulpzaam
 • Komt in leefomgeving van mensen
 • Kunnen samenwerken
 • Stevig in je schoenen staan
 • Zelfstandig 

In de praktijk

Na 3 jaar sluit je deze niveau 4 BOL-opleiding succesvol af. Je stroomt hierna door naar het hbo of je gaat aan het werk. Je werkt dan in de gehandicaptenzorg. Dit kan bij mensen thuis, bij een instelling waar zij alleen overdag zijn, een instelling waar zij wonen én werken of bij een woongroep. Jij beschikt een brede specialistische kennis en vaardigheden om je cliënten zorg en ondersteuning te bieden. Je werkt uitstekend zelfstandig maar ook samen met andere begeleiders, artsen en deskundigen. 

Als persoonlijk begeleider gehandicapten zorg heb je aandacht voor de problemen van je cliënten die een gevolg zijn van hun beperking of ziekte. Maar ook voor de problemen die door het leven zijn ontstaan en door hun beperking of ziekte zijn vergroot. Je staat klaar voor mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. Jij zorgt ervoor dat juist deze mensen zich prettig voelen en zoveel mogelijk kwaliteit van leven hebben. Jij helpt mensen om de eigen regie over hun leven te behouden of te vergroten. Als het nodig is, treed je handelend en corrigerend op. Jouw werk brengt jou vaak in complexe situaties. Verandering in het gedrag van de cliënten en van hun ondersteuningsvragen komt vaak voor. Dat brengt jou niet van je stuk. Je kunt goed improviseren en reageert adequaat op onverwachte situaties. 

Als je klaar bent

Aanvullende informatie

 • Kosten
 • BOL
 • Buitenland
 • Keuzedelen
 • Ondernemerschap
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Studeren met een laptop
 • Vakken
 • Inenting 

Kijk voor een uitgebreider overzicht van de kosten van dit schooljaar bij het kostenoverzicht op mborijnland.nl/kosten. Op deze pagina vind je ook meer informatie over betalingsmogelijkheden en studiefinanciering.

Kosten van boeken en materialen

De kosten van boeken en materialen verschillen per opleiding. Je kunt bij één van de leveranciers op onze speciale schoolboekenpagina op mborijnland.nl/schoolboeken jouw boekenpakket bestellen.

BOL staat voor Beroepsopleidende Leerweg. Je gaat vijf dagen per week naar school. Je hebt veel contact met medestudenten en docenten. Tijdens je opleiding loop je een bepaalde periode stage. Je doet dan veel ervaring op in een bedrijf of instelling. Zo bereiden we je goed voor op je toekomstige beroep.
Lees hier meer over het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding

Wil jij tijdens je mbo-opleiding stage lopen in het buitenland of vakken volgen aan een buitenlandse school?
Lees meer over internationalisering

Een deel van je opleiding kan je zelf invullen. Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen!
Lees meer over keuzedelen

Tijdens je studie al een eigen bedrijf starten? Of een winkel runnen? Bij mboRijnland krijg je de kans om jouw ondernemendheid te versterken.
Lees meer over ondernemerschap

Om toegelaten te worden tot de opleiding is een VOG niet verplicht. Een VOG is wel verplicht op het moment dat je gaat werken of stagelopen als onderdeel van deze opleiding.

Check daarom goed of je een VOG kan krijgen. Dit kun je hier doen: https://watdevog.nl/#wat-de-vog

In de meeste gevallen is het geen probleem om een VOG te krijgen. Krijg je toch geen VOG, dan raden we je af om met deze opleiding te beginnen, omdat je geen stage kunt lopen en dus ook de opleiding niet kunt afronden.

Wil je meer informatie, klik dan hier

Bij deze opleiding raden we je aan om gebruik te maken van je eigen laptop. Meer informatie over het gebruik van een laptop en over de keuze van een laptop vind je hier.

Vaak kun je keuzeonderdelen kiezen om je verder te specialiseren. Je krijgt ook de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Als Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of als stagiair in de gehandicaptenzorg moet je  zijn ingeënt tegen hepatitis B. De opleiding biedt een vaccinatietraject aan.