Wat leer je?

Je leert tijdens de opleiding gesprekken voeren met mensen met een psychische of psychiatrische stoornis en om hen te helpen. Je helpt mensen bij hun afkicktraject of psychische ziektebeeld, zodat zij weer normaal leren functioneren in de maatschappij. 

Je leert over ziektebeelden, gedragsstoornissen, medicijnen en mogelijke bijwerkingen hiervan op het gedrag. Je gaat aan de slag met gespreksvoering en leert een voorbeeldfunctie uit te stralen richting je cliënten. Je leert cliënten begeleiden bij groepsactiviteiten, de veiligheid in een groep bewaken en bevorderen en omgaan met onvoorspelbare situaties. Ook leer je hoe je een netwerk van deskundigen om je heen bouwt en daarvan gebruikmaakt. De cliënt heeft vaak geen groot sociaal netwerk. Jij kijkt samen met de cliënt hoe je de sociale omgeving kan vergoten. Als Agogisch Medewerker Geestelijke Gezondheidszorg weet jij je straks goed in te leven in de problematiek van anderen, maar kan jij ook je eigen grenzen aangeven wanneer dit nodig is. Je bent professioneel met je gevoelens en kritische situaties. Praktijk staat tijdens deze opleiding centraal, zo stomen we je klaar voor het echte werk!

Het eerste jaar
In de eerste tien weken van de opleiding volg je vijf dagen per week les. Je maakt kennis met je studieloopbaanbegeleider (slb’er), docenten, studiegenoten en natuurlijk je toekomstige beroep van Agogisch Medewerker Geestelijke Gezondheidszorg (AMGGZ).

De opleiding bestaat uit blokken van tien weken, waarin iedere keer een bepaald thema en leerdoelen centraal staan. Die periodes worden afgerond door opdrachten, presentaties of schriftelijke toetsen.

In de eerste lessen staan die kennis en vaardigheden centraal, die je nodig hebt om een beeld te krijgen van je toekomstige werk en de mensen waarmee je kunt gaan werken. Je zult gaan werken met mensen met een psychische problematiek, verslavingen, verward gedrag en de daarbij komende sociale problemen die dat tot gevolg heeft. Denk aan dakloos en werkloos zijn, financiële- en relatieproblemen en eenzaamheid.

Het is dus ook belangrijk om een beter beeld te krijgen van wie jij zelf bent. Wat kun en ken je al en wat heb je nodig om je verder te ontwikkelen tot een goede Agogisch Medewerker. Want dit werk vraagt veel van jou als persoon en toekomstig Agogisch Medewerker GGZ.

We bereiden je voor op je eerste stage (beroepspraktijkvorming = BPV), die start na de eerste tien weken. De hele opleiding door loop je vervolgens twee dagen stage per week en volg je drie dagen per week les. Je kiest in principe zelf je stageplek. Met andere woorden: je hebt invloed op wat je waar kunt leren. Natuurlijk moet de stageplek voldoen aan en passen bij (de eisen van de) de opleiding.

Tijdens de opleiding heb je een vaste studieloopbaanbegeleider. Daarmee voer je individuele gesprekken over de voortgang van je studie, als het goed gaat, maar juist ook als er knelpunten zijn. Je slb’er begeleidt je je hele studietijd.

Doordat je al na tien weken opleiding start in de beroepspraktijk, kun je de geleerde theorie en vaardigheden op school meteen in de praktijk brengen. En jouw praktijkervaringen deel je weer in de les; zo leer je ook van elkaar en maak je kennis met veel verschillende organisaties waar je later kunt gaan werken.

Halverwege het tweede leerjaar zijn de eerste beroeps specifieke examens. De meeste examens zul je in het derde leerjaar uitvoeren. Dat doe je bijna altijd in de praktijk. Zo kun je dan ook echt laten zien, wat je kunt als Agogisch medewerker in de GGZ en dat je klaar bent om te starten als beroepskracht.

Vakken en keuzedelen
Wat leer je zoal? Natuurlijk ga je in de verschillende vakken kennismaken met het werkveld van de Maatschappelijke Zorg/Agogisch Medewerker GGZ; waar en met welke doelgroepen zou je allemaal kunnen gaan werken? Hoe leer je de doelgroep, de cliënt, zoals we hen noemen, beter kennen? Hoe kom je er achter wat iemand nodig heeft? Hoe leg je contact met cliënten? Dus hoe communiceer je met woorden, maar ook met behulp van muzisch-creatieve middelen. Welke activiteiten bied je aan om mensen te ondersteunen. Gaandeweg krijg je steeds meer zicht op het beroep; taken, die er van jou worden verwacht; kennis, die je daarvoor nodig hebt. En jij staat daarbij centraal! Want jij werkt met de mensen, die jouw ondersteuning nodig hebben. Dus denk je na over wie jezelf bent, je eigen mensvisie, je eigen kwaliteiten en waar je nog beter in gaat worden. Hoe reageer jij bijvoorbeeld als een collega het niet met je eens is of een cliënt een crisissituatie veroorzaakt?

Naast de door ons bepaalde vakken en keuzedeel Wijkgericht werken, kies je ook een aantal keuzedelen. Denk aan: Gezonde leefstijl, Mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag, Expressief talent of Voorbereiding HBO.

Voor je algemene ontwikkeling voor deze niveau 4 opleiding volg je de zogenaamde generieke vakken: Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap. Deze rond je af met een examen.

Wat maakt deze opleiding méér dan mbo?
De opleiding AMGGZ biedt je een specifiek traject waarin je je enorm verdiept in de problematieken van de cliënten uit dit werkveld. Je leert veel over begeleidings- mogelijkheden, hoe je mensen in beweging kunt zetten, zodat ze zelf zoveel mogelijk hun leven weer kunnen leven. Je wordt een specialist.

Het werkveld vraagt om een Agogisch Medewerker GGZ, die oog heeft voor de cliënt en ondanks de heftige problematiek het contact aan durft te gaan, die stevig in de schoenen staat, die weet waar hij of zij voor staat en gaat. Daarom hebben wij in onze opleiding het vak Persoonlijke-, Culturele- en Levensbeschouwelijke vorming opgenomen. Je krijgt daardoor nog beter zicht op wie jij bent, wat jij vindt en wat jij daardoor kan betekenen voor anderen. We werken we samen met werkveldpartners voor gastlessen, excursies of projecten bij hen in de instelling.

Het is de bedoeling dat we ook reizen organiseren met studenten en docenten naar Bosnië. Daar leer je het werkveld Maatschappelijke Zorg op een andere manier kennen. Je steekt met elkaar de handen uit de mouwen om iets te betekenen voor de cliënten daar; een hele bijzondere ervaring, die je niet snel zult vergeten.

Toegestane vooropleidingen

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • Diploma mbo-opleiding niveau 2
 • Diploma mbo-opleiding niveau 3
 • Overgangsbewijs naar havo/vwo 4

In het kort

Leerweg
BOL
Niveau
Niveau 4
Duur
3 jaar
Startmoment
2022, na de zomervakantie
Locaties

Zoetermeer Van Doornenplantsoen (BOL)

Direct aanmelden

Over jou

 • Behulpzaam
 • Sociaal
 • Samenwerken
 • Zelfstandig

In de praktijk

Na drie jaar BOL-opleiding stroom je door naar het hbo of ga je aan het werk! Je werkt in een psychiatrisch ziekenhuis, een afkickcentrum of een instelling waar cliënten beschermd wonen. Je werkt met mensen die verslaafd zijn, een eetstoornis hebben of een ander psychisch of psychiatrisch ziektebeeld. Ze zijn vaak opgenomen in een GGZ-instelling, omdat zij niet of nauwelijks functioneren in de maatschappij. Jouw duwtje in de rug hebben zij hard nodig.  

Als agogisch medewerker geestelijke gezondheidszorg vind jij het geweldig om anderen te ondersteunen. Elke dag haal jij plezier uit het stimuleren van cliënten te stimuleren, zodat ze weer een stapje dichter bij de maatschappij staan. Jouw voorbeeldfunctie is voor hen heel belangrijk! Stap voor stap werken jij en de cliënt toe naar een zelfstandig leven. Daarbij maak je gebruik van jouw brede en specialistische kennis en vaardigheden. Van begeleidingsmethodieken tot gesprekstechnieken. Natuurlijk is het soms ook improviseren in je werk, maar daar ben je goed in. Je ziet kansen en weet die te benutten, je weet professioneel om te gaan met je gevoelens en emoties bij weerstand, tegenslag en kritiek en je werkt goed zelfstandig. Daarnaast ben je ook integer. Dit betekent dat jij niet doorvertelt aan anderen, wat cliënten of collega’s tegen jou zeggen. Een verantwoordelijke functie dus!  

Als je klaar bent

Aanvullende informatie

 • BOL
 • Keuzedelen
 • Kosten
 • Instroomactiviteiten

BOL staat voor Beroepsopleidende Leerweg. Je gaat vijf dagen per week naar school. Je hebt veel contact met medestudenten en docenten. Tijdens je opleiding loop je een bepaalde periode stage. Je doet dan veel ervaring op in een bedrijf of instelling. Zo bereiden we je goed voor op je toekomstige beroep.
Lees hier meer over het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding

Een deel van je opleiding kan je zelf invullen. Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen!
Lees meer over keuzedelen

Kijk voor een uitgebreider overzicht van de kosten van dit schooljaar bij het kostenoverzicht op mborijnland.nl/kosten. Op deze pagina vind je ook meer informatie over betalingsmogelijkheden en studiefinanciering.

Kosten van boeken en materialen

De kosten van boeken en materialen verschillen per opleiding. Je kunt bij één van de leveranciers op onze speciale schoolboekenpagina op mborijnland.nl/schoolboeken jouw boekenpakket bestellen.

Let op: vanwege de gevolgen van het coronavirus verloopt de Instroom anders. 

Als je aanmelding voldoet aan de vooropleidingseisen wordt je aanmelding omgezet in een inschrijving. In april krijg je dan meer informatie over de vervolgstappen.