Wat ga je leren?

Het vak vmbo Nederlands is waardevol voor alles wat je in het dagelijks leven tegenkomt. Bij iedere vervolgopleiding heb je goede kennis van de Nederlandse taal nodig. Ook in vrijwel ieder beroep is een goede vaardigheid in het Nederlands onmisbaar. In dit vak leer je het Nederlands beheersen en gebruiken. Daarbij is er aandacht voor leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid.

Veel Nederlanders vinden hun eigen taal een lastige taal. Bij het vak Nederlands op het vmbo leer je meer over de Nederlandse taal. Je leert teksten beter begrijpen, want je gaat zien waar de belangrijkste informatie in een tekst staat en welk doel een schrijver wil bereiken met zijn tekst. Nadat je de regels van de werkwoordspelling hebt geleerd, ga je zelf een artikel schrijven. Je geeft een presentatie voor de klas en er wordt met een luistervaardigheidstoets gekeken of je goed kunt volgen wat iemand zegt. Aan het eind van het schooljaar zul je opmerken dat die Nederlandse taal helemaal niet zo lastig is!

Doelgroep en toelatingeisen

Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Op het vavo kun je alsnog je vmbo-diploma halen. Vavo vmbo Nederlands is geschikt voor jou als je het vak Nederlands nog nodig hebt om je diploma compleet te maken zodat je bijvoorbeeld kunt doorstromen naar een vervolgopleiding of als je een diploma nodig hebt om een volgende stap te zetten in je carrière.

Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je een link waarmee je je eigen intakegesprek kunt plannen. Je voert dit intakegesprek met een docent van mboRijnland. Ben je jonger dan 18 jaar, dan dient ook een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of verzorger) bij het gesprek aanwezig te zijn.

In het gesprek staan jouw ambities centraal. Samen kijken we naar jouw mogelijkheden op het vavo en de manier waarop je jouw doelen kunt behalen. In overleg met de intaker kies je voor een 1-jarig of meerjarig traject en kies je de vakken die je gaat volgen.

Waarom vavo?

De afgelopen jaren zijn vele honderden studenten geslaagd voor een certificaat of diploma. Hiermee hebben zij een goed perspectief gekregen op een vervolgopleiding of een plek op de arbeidsmarkt.

 Contact

College Vavo
088 222 1799

Startdata

Informatie volgt

Locaties

Gouda
Leiden
Woerden
Zoetermeer

Heb je vragen?
Neem contact met ons op

Stel je vraag

In de praktijk

Op het vavo kun je alsnog je diploma vmbo-tl, havo of vwo halen. Kies je voor vavo? Dan kies je voor een maatwerktraject dat past bij jouw toekomst. Je kiest voor kwalitatief goed onderwijs gericht op jouw niveau, jouw mogelijkheden en jouw behoeften. Dat begint bij een persoonlijk intakegesprek waarin we met jou een traject uitstippelen. Dit kan een 1-jarig of meerjarig traject zijn. Jouw wensen staan altijd centraal. Voor meer informatie, zie https://mborijnland.nl/vavo

Aanvullende informatie

  • Studiebelasting en duur
  • Erkenning en voorwaarden
  • Startdatum en groepsgrootte
  • Locatie
  • Kosten en financieringsmogelijkheden
  • Informatie en aanmelden
Studiebelasting en duur
Het programma duurt een volledig schooljaar. Als gemiddelde studiebelasting kun je uitgaan van ongeveer 8 uur per week, inclusief de lessen. Het schooljaar wordt afgerond met het centraal schriftelijk examen Engels. Het centraal schriftelijk examen wordt afgenomen in mei.
Erkenning en voorwaarden
Het vak wordt afgerond met een landelijk erkend certificaat VMBO-T Nederlands (certificaat van DUO), niveau 2F. Voor het volgen van VMBO-T Nederlands is geen specifieke vooropleiding vereist.
Startdatum en groepsgrootte
Informatie over de startdatum volgt. Een groep bestaat uit tussen de 15 en 30 studenten.
Locaties
Leiden, Zoetermeer, Gouda, Woerden
Voor de student
De kosten voor studeren op het vavo zijn afhankelijk van je individuele traject. Voor het studiejaar 2021-2022 bedraagt het lesgeldgeld ongeveer € 115,20 per vak per schooljaar. Afhankelijk van de intensiteit van het vak kan dit bedrag enigszins lager/hoger uitvallen.

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld lesdagen en startmomenten van deze opleiding? Stuur dan een e-mail naar vavo@mborijnland.nl.

Ben je enthousiast en voldoe je aan de toelatingseisen? Dan kun je je aanmelden via dit aanmeldformulier.