Wat ga je leren?

Werk jij in de kinderopvang en wil je aan de mondelinge taalniveau-eis Nederlands 3F voldoen? Deze taalcursus 3F brengt je naar het gewenste niveau. Snel en effectief.

Met de cursus Taalscholing: op weg naar 3F voor kinderopvangmedewerkers beschik jij aantoonbaar over taalniveau 3F zoals dat door de Wet IKK per 1 januari 2025 verplicht is. Je kunt kiezen uit verschillende scenario’s om je voor te bereiden op de toetsen. Heb je nog onvoldoendes voor één of meer onderdelen? Dan kun je een herkansing doen, zodat je alsnog het beoogde 3F niveau behaalt. Dit traject kan incompany of individueel worden ingezet.

Wet IKK en VE
Eén van de maatregelen onder de IKK-pijler ‘Kinderopvang is een vak’ is dat pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F voor Mondelinge taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden Spreken, Luisteren en Gesprekken voeren. Taalniveau B2 staat hieraan gelijk. Het ministerie van OCW heeft voor de ‘voorschoolse educatie’ ook leesvaardigheid op dit niveau verplicht. Deze eis gaat in per 1-1-2025. Vanaf 1-1-2018 is sprake van een ingroeitermijn. Met deze taalcursus 3F voldoe jij na afronding aan de gestelde eis.

Waarom de scholing?
Vanuit het Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wordt de taaleis voor de spreekvaardigheid van beroepskrachten verhoogd naar minimaal niveau 3F. mboRijnland biedt een beroepsspecifiek 3F taaltraject voor de kinderopvang aan.

Het traject

 1. Voorbereiding op toetsing: U kunt de keuze maken tussen een opfrisavond waar de toetsen worden uitgelegd of u kiest voor een scholing waarbij er daadwerkelijk wordt geoefend om de toetsen zo goed mogelijk te kunnen afleggen. Bij de scholing kunt u kiezen tussen 2 of 3 lessen van 2 uur per les. Dit doen we graag in overleg met u.
 2. Toetsing Nederlands 3F: groepsgewijs worden de toetsen van luisteren en lezen (lezen is verplicht bij VVE) afgenomen. De toets spreken en de toets gesprekken voeren worden individueel en mondeling afgenomen. Indien de toetsen zijn behaald is de scholing afgerond.
 3. Herkansingen: De deelnemers die de toetsing niet positief afronden kunnen de betreffende toets(en) herkansen. Dit doen wij in overleg met u.

Doelgroep en toelatingeisen

Werk je in een kinderopvangcentra en/of de buitenschoolse opvang en heb je mbo-niveau 3? Dan is deze Taalcursus 3F iets voor jou.

Heb jij een mbo-opleiding niveau 4 of een hbo-opleiding afgerond? Dan beschik je al over taalniveau 3F en is de Taalcursus 3F niet noodzakelijk.

Niveau van de cursus Taalscholing: op weg naar 3F voor kinderopvangmedewerkers

De taalcursus 3F staat gelijk aan taalniveau B2 volgens de indeling in het Europees Referentiekader voor Talen.

 

Individuele aanmeldingen

Indien je aan je werkgever nog moet aantonen dat je taalniveau 3F hebt, kun je je individueel aanmelden.

De trainingsdagen zijn : woensdag 9, 16 en 23 oktober 2024 en de examens zijn op woensdag 6 november 2024. De mondelinge examens zijn op woensdag 13 november 2024.
De trainingsdagen en de examens zijn van 19.00 – 21.00 uur.
Het mondelinge examen start om 18.00 uur. Eindtijd nog onbekend.

Locatie:  mboRijnland Van Doornenplantsoen 11 te Zoetermeer

We starten bij een groepsgrootte van minimaal 8 deelnemers.

Contact

College Contractonderwijs
088 222 1772

Startdata eerstvolgende training

9 oktober 2024

Locaties

Gouda
Leiden
Woerden
Zoetermeer
of incompany

Heb je vragen?
Neem contact met ons op

Stel je vraag

Opleidingsinhoud

 • Scholing: Je volgt drie avonden van 2 uur taaltraining ter voorbereiding op de toetsen.
 • Toetsing: De toetsen Luisteren en Lezen doe je groepsgewijs digitaal op een locatie van mboRijnland. De toetsen Spreken en Gesprekken zijn mondeling en individueel op de locatie van je werkgever (incompany) of bij mboRijnland.
 • Herkansingen: Mocht je onvoldoendes hebben voor één of meer onderdelen, dan is het mogelijk om deze te herkansen. Het moment van herkansing wordt in overleg bepaald.

In de praktijk

Na het volgen van de cursus Taalscholing: op weg naar 3F voor pedagogisch medewerkers voldoe jij aan de eis die vanaf 1 januari 2025 landelijk in werking wordt gesteld. Je beheerst dan de Nederlandse taal aantoonbaar op niveau 3F/B2 en kan deze kennis met plezier overdragen aan de kinderen waarmee jij dagelijks werkt.

In de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is de eis opgenomen dat pedagogisch medewerkers mondelinge taalvaardigheid dienen te hebben op niveau 3F/B2. Het gaat hierbij over luisteren, spreken en gespreken voeren.

Voor voorschoolse educatie heeft het ministerie van OCW de taaleis opgesteld. Dit betekent dat je mondelinge vaardigheid én lezen moet beheersen op niveau 3F/B2. Als je als pedagogisch medewerker gaat werken in groepen met voorschoolse educatie, betekent dit dat er een vaardigheid bij komt ten opzichte van de pedagogische medewerkers in andere groepen, namelijk lezen.

Over jou

 • Pedagogisch medewerker
 • Werken met kinderen
 • Verder ontwikkelen
 • Taal

Aanvullende informatie

 • Studiebelasting en duur
 • Erkenning en voorwaarden
 • Startdatum en groepsgrootte
 • Locatie
 • Kosten en financieringsmogelijkheden
 • Informatie en aanmelden
 • Niveau van de opleiding

De Taalcursus 3F omvat ongeveer 20 studiebelastingsuren (SBU) in 2 tot 3 maanden. Het traject is als volgt opgebouwd:

 • Scholing (3 bijeenkomsten van 2 uur)
 • Toetsen Luisteren en Lezen (2x 60 minuten)
 • Toetsen Spreken en gesprekken voeren (1x 45 minuten)
 • Herkansingen (afhankelijk van eerder behaalde toetsscores)
Bewijs van Deelname
Je toont met de behaalde TOA-toetsen (erkend door de Kieswijzer van Sardes) aan dat je de vaardigheden Spreken en Gesprekken voeren in de eigen beroepscontext op 3F beheerst. Luisteren en Lezen zijn getoetst in de algemene context. Met dit certificaat toon je aan de vaardigheden spreken, gesprekken voeren, luisteren en lezen op 3F te beheersen.

De Taalscholing: op weg naar 3F geeft geen recht op toelating of vrijstellingen voor een mbo of hbo-opleiding.
Incompany
We verzorgen taalscholing en -toetsing op maat, zowel incompany als op één van onze eigen locaties.
De duur van het scholingstraject, de data en de kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de toetsscores. Onze relatiemanager neemt graag contact met je op om afspraken te maken.
De locatie wordt in overleg met de opdrachtgever/afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers bepaald. Het kan zowel op een locatie van mboRijnland als incompany worden aangeboden.

Pakket met VVE: € 450,- per deelnemer (exclusief herkansingen):

 • Scholing
 • Toets Luisteren
 • Toets Spreken en gesprekken voeren
 • Toets Lezen

Kosten van een herkansing bedragen € 50,- per deelnemer per digitale toets of € 70,- per mondelinge toets.

Indien een deelnemer geen pakket afneemt en alleen voor een of meerdere onderdelen nog een toets moet afleggen:

 • Losse toets Luisteren: € 75,- per deelnemer
 • Losse toets Spreken en gesprekken voeren: € 150,- per deelnemer
 • Losse toets Lezen: € 75,- per deelnemer

Wij offreren en factureren alleen aan kinderdagverblijven.
Medewerkers dienen zich altijd via hun werkgever aan te melden, ook als zij zelf moeten betalen. Deze betaling dient dan onderling tussen het kinderdagverblijf en de werknemer geregeld te worden.

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld lesdagen en startmomenten van de cursus Taalscholing: op weg naar 3F voor kinderopvangmedewerkers? Stuur dan een e-mail naar llo@mborijnland.nl.

Ben je enthousiast en voldoe je aan de toelatingseisen? Dan kun je je aanmelden via dit aanmeldformulier.

Taalreferentieniveau 3F

Aanvullende informatie

De Taalcursus 3F omvat ongeveer 20 studiebelastingsuren (SBU) in 2 tot 3 maanden. Het traject is als volgt opgebouwd:

 • Scholing (3 bijeenkomsten van 2 uur)
 • Toetsen Luisteren en Lezen (2x 60 minuten)
 • Toetsen Spreken en gesprekken voeren (1x 45 minuten)
 • Herkansingen (afhankelijk van eerder behaalde toetsscores)

Bewijs van deelname
Je toont met de behaalde TOA-toetsen (erkend door de Kieswijzer van Sardes) aan dat je de vaardigheden Spreken en Gesprekken voeren in de eigen beroepscontext op 3F beheerst. Luisteren en Lezen zijn getoetst in de algemene context. Met dit bewijs van deelname toon je aan de vaardigheden spreken, gesprekken voeren, luisteren en lezen op 3F te beheersen.

De Taalscholing: op weg naar 3F geeft geen recht op toelating of vrijstellingen voor een mbo- of hbo-opleiding.

Incompany
We verzorgen taalscholing en -toetsing op maat, zowel incompany als op één van onze eigen locaties.
De duur van het scholingstraject, de data en de kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de toetsscores. Onze relatiemanager neemt graag contact met je op om afspraken te maken.

De locatie wordt in overleg met de opdrachtgever/afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers bepaald. Het kan zowel op een locatie van mboRijnland als incompany worden aangeboden.

Pakket met VVE: € 450,- per deelnemer (exclusief herkansingen):

 • Scholing
 • Toets Luisteren
 • Toets Spreken en gesprekken voeren
 • Toets Lezen

Kosten van een herkansing bedragen € 50,- per deelnemer per digitale toets of € 70,- per mondelinge toets.

Indien een deelnemer geen pakket afneemt en alleen voor een of meerdere onderdelen nog een toets moet afleggen:

 • Losse toets Luisteren: € 75,- per deelnemer
 • Losse toets Spreken en gesprekken voeren: € 150,- per deelnemer
 • Losse toets Lezen: € 75,- per deelnemer

Wij offreren en factureren alleen aan kinderdagverblijven.
Medewerkers dienen zich altijd via hun werkgever aan te melden, ook als zij zelf moeten betalen. Deze betaling dient dan onderling tussen het kinderdagverblijf en de werknemer geregeld te worden.

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld lesdagen en startmomenten van de cursus Taalscholing: op weg naar 3F? Stuur dan een e-mail naar llo@mborijnland.nl.

Ben je enthousiast en voldoe je aan de toelatingseisen? Dan kun je je aanmelden via dit aanmeldformulier.

Taalreferentieniveau 3F