Wat ga je leren?

Met onze Taalscholing: op weg naar 3F beschik jij aantoonbaar over taalniveau 3F zoals dat door de Wet IKK per 1 januari 2023 verplicht is.
Je krijgt 3 scholingsmomenten van 2 uur taal om zo de toetsen op het beoogde 3F niveau te halen. Daarna doe je de taaltoetsen.
Heb je nog onvoldoendes voor één of meer onderdelen? Dan volgt een nabespreking met gerichte taaltraining van 1,5 uur. Daarna doe je een herkansing voor de niet behaalde onderdelen zodat je alsnog de niet-behaalde toetsen op het beoogde 3F niveau haalt.

Wet IKK

Eén van de maatregelen onder de IKK-pijler ‘Kinderopvang is een vak’ is dat pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F voor Mondelinge taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden Spreken, Luisteren en Gesprekken voeren. Taalniveau B2 staat hieraan gelijk. Het ministerie van OCW heeft voor de ‘voorschoolse educatie’ ook leesvaardigheid op dit niveau verplicht. Deze eis gaat in per 1-1-2023. Vanaf 1-1-2018 is sprake van een ingroeitermijn.

Waarom de scholing?
Vanuit het Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wordt de taaleis voor de spreekvaardigheid van beroepskrachten verhoogd naar minimaal niveau 3F. mboRijnland biedt een beroepsspecifiek 3F taaltraject voor de kinderopvang aan.

Doelgroep en toelatingeisen

Werk je in een kinderopvangcentra en/of de buitenschoolse opvang en heb je mbo niveau 3? Dan is deze scholing iets voor jou.
Iedereen die MBO 4 of een HBO diploma heeft, beschikt al over 3F.

 Contact

College Contractonderwijs
088 222 1772

Startdata eerstvolgende training

Vindt plaats in januari 2021

Locaties

Gouda
Leiden
Woerden
Zoetermeer
of incompany

Heb je vragen?
Neem contact met ons op

Stel je vraag

Opleidingsinhoud

 • Scholing: Je volgt, op drie avonden, een taaltraining van 2 uur taal om zo de toetsen het beoogde 3F niveau te halen.
 • Toetsing: Daarna doe je de taaltoetsen. De toets Luisteren en eventueel Lezen (bij VVE) doe je groepsgewijs digitaal op een locatie van mboRijnland. De toetsen Spreken en Gesprekken zijn mondeling en individueel op de locatie van je werkgever (incompany) of bij mboRijnland.
 • Nabespreken: Mocht je onvoldoendes hebben voor één of meer onderdelen, dan heb je een nabespreking met een gerichte taaltraining van 1,5 uur zodat je alsnog de niet-behaalde toetsen op het beoogde 3F niveau haalt.
 • Herkansingen: Na de nabespreking herkans je de niet behaalde onderdelen. Het moment van herkansing wordt in overleg met de accountmanager bepaald.

In de praktijk

Na het volgen van deze contractopleiding Nederlands 3F/B2 voor pedagogisch medewerkers voldoe jij aan de eis die vanaf 1 januari 2023 landelijk in werking wordt gesteld. Je beheerst dan de Nederlandse taal aantoonbaar op niveau 3F/B2 en kan deze kennis met plezier overdragen aan de kinderen waarmee jij dagelijks werkt.

In de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is de eis opgenomen dat pedagogisch medewerkers mondelinge taalvaardigheid dienen te hebben op niveau 3F/B2. Het gaat hierbij over luisteren, spreken en gespreken voeren.

Voor voorschoolse educatie heeft het ministerie van OCW de taaleis opgesteld. Dit betekent dat je mondelinge vaardigheid én lezen moet beheersen op niveau 3F/B2. Als je als pedagogisch medewerker gaat werken in groepen met voorschoolse educatie, betekent dit dat er een vaardigheid bijkomt ten opzichte van de pedagogische medewerker in andere groepen, namelijk lezen.

Over jou

 • Pedagogisch medewerker
 • Werken met kinderen
 • Verder ontwikkelen
 • Taal

Aanvullende informatie

 • Studiebelasting en duur
 • Erkenning en voorwaarden
 • Startdatum en groepsgrootte
 • Locatie
 • Kosten en financieringsmogelijkheden
 • Informatie en aanmelden
 • Niveau van de opleiding
Deze scholing is ongeveer 20 studiebelastingsuren (SBU) in ongeveer 2 tot 3 maanden. Het traject is als volgt opgebouwd:
• Scholing (3 bijeenkomsten van 2 uur)
• Toetsen Luisteren en eventueel Lezen (2x 60 minuten)
• Toetsen Spreken en gesprekken voeren (1x 45 minuten)
• Nabespreking en gerichte taaltraining (1,5 uur)
• Herkansingen (afhankelijk van eerder behaalde toetsscores)
mboRijnland certificaat
Je toont met de behaalde TOA-toetsen (erkend door de Kieswijzer van Sardes) aan dat je de vaardigheden Spreken en Gesprekken voeren in de eigen beroepscontext op 3F beheerst. Luisteren en voor de VVE: Lezen zijn getoetst in de algemene context. Met dit certificaat toon je aan de vaardigheden spreken, gesprekken voeren, luisteren en voor VVE: lezen op 3F te beheersen.

De Taalscholing: op weg naar 3F geeft geen recht op toelating of vrijstellingen voor een mbo of hbo-opleiding.
Incompany
We verzorgen taalscholing en -toetsing op maat, zowel incompany als op één van onze eigen locaties.
De duur van het scholingstraject, de data en de kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de toetsscores. Onze accountmanager neemt graag contact met je op om afspraken te maken.
Open inschrijving
Het aanbod geldt ook voor individuen. Wij hebben vaste momenten van scholing en toetsing. Bij een groep van 10 deelnemers wordt gestart. De data voor de eerstvolgende training:
Vindt plaats in januari 2021
De locatie wordt in overleg met de opdrachtgever/afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers bepaald. Het kan zowel op een locatie van mboRijnland als incompany worden aangeboden.
Incompany
De duur van het scholingstraject, de data en de kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de toetsscores. Voor een maatwerktraject zijn minimaal 8 deelnemers vereist. De accountmanager neemt graag contact met je op om afspraken te maken.
Open inschrijving
De kosten per deelnemer zijn € 550,- (excl. kosten herkansingen).
Financiering
Betaal je de opleiding zelf? Dan kun je je scholingskosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen kun je een gedeelte van je opleidingskosten terug krijgen. Meer informatie over dit fiscale voordeel vind je hier.
Voor werkgevers: Voor taalscholing van medewerkers is door de ministeries van OCW, SZW en VWS geld beschikbaar gesteld voor werkgevers die hun medewerkers op taal willen scholen, via de subsidie ‘Tel mee met taal’. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67% van de kosten van het taaltraject vergoed krijgen. Voor individuele aanmeldingen is er een Regeling STAP-budget

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld lesdagen en startmomenten van deze opleiding? Stuur dan een e-mail naar contractonderwijs@mborijnland.nl.

Ben je enthousiast en voldoe je aan de toelatingseisen? Dan kun je je aanmelden via dit e-mailadres.

Taalreferentieniveau 3F