Wat ga je leren?

Werk jij in de kinderopvang en wil je aan de mondelinge taalniveau-eis Nederlands 3F voldoen? Deze taalcursus 3F brengt je in drie bijeenkomsten naar het gewenste niveau. Snel en effectief.

Met de cursus Taalscholing: op weg naar 3F beschik jij aantoonbaar over taalniveau 3F zoals dat door de Wet IKK per 1 januari 2025 verplicht is. Je krijgt 3 scholingsmomenten van 2 uur taal om zo de toetsen op het beoogde 3F niveau te halen. Daarna doe je de taaltoetsen. Heb je nog onvoldoendes voor één of meer onderdelen? Dan volgt een nabespreking met gerichte taaltraining van 1,5 uur. Daarna doe je een herkansing voor de niet behaalde onderdelen zodat je alsnog de niet-behaalde toetsen op het beoogde 3F niveau haalt.

Wet IKK en VE
Eén van de maatregelen onder de IKK-pijler ‘Kinderopvang is een vak’ is dat pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F voor Mondelinge taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden Spreken, Luisteren en Gesprekken voeren. Taalniveau B2 staat hieraan gelijk. Het ministerie van OCW heeft voor de ‘voorschoolse educatie’ ook leesvaardigheid op dit niveau verplicht. Deze eis gaat in per 1-1-2025. Vanaf 1-1-2018 is sprake van een ingroeitermijn. Met deze taalcursus 3F voldoe jij na afronding aan de gestelde eis.

Waarom de scholing?
Vanuit het Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wordt de taaleis voor de spreekvaardigheid van beroepskrachten verhoogd naar minimaal niveau 3F. mboRijnland biedt een beroepsspecifiek 3F taaltraject voor de kinderopvang aan.

Doelgroep en toelatingeisen

Werk je in een kinderopvangcentra en/of de buitenschoolse opvang en heb je mbo-niveau 3? Dan is deze Taalcursus 3F iets voor jou.

Heb jij een mbo-opleiding niveau 4 of een hbo-opleiding afgerond? Dan beschik je al over taalniveau 3F en is de Taalcursus 3F niet noodzakelijk.

Niveau van de cursus Taalscholing: op weg naar 3F

De taalcursus 3F staat gelijk aan taalniveau B2 volgens de indeling in het Europees Referentiekader voor Talen.

 

Individuele aanmeldingen

Indien je aan je werkgever nog moet aantonen dat je taalniveau 3F hebt, kun je je individueel aanmelden.

De trainingsdagen zijn : woensdag 17, 24 en 31 januari 2024 en de examens zijn op 28 februari.

Locatie:  mboRijnland Van Doornenplantsoen 11 te Zoetermeer

We starten bij een groepsgrootte van minimaal 8 deelnemers.

Contact

College Contractonderwijs
088 222 1772

Startdata eerstvolgende training

Informatie volgt

Locaties

Gouda
Leiden
Woerden
Zoetermeer
of incompany

Heb je vragen?
Neem contact met ons op

Stel je vraag

Opleidingsinhoud

 • Scholing: Je volgt drie avonden van 2,5 uur taaltraining ter voorbereiding op de toetsen.
 • Toetsing: De toets Luisteren en eventueel Lezen (bij VVE) doe je groepsgewijs digitaal op een locatie van mboRijnland. De toetsen Spreken en Gesprekken zijn mondeling en individueel op de locatie van je werkgever (incompany) of bij mboRijnland.
 • Nabespreken: Mocht je onvoldoendes hebben voor één of meer onderdelen, dan heb je een nabespreking met een gerichte taaltraining van 1,5 uur zodat je alsnog de niet-behaalde toetsen op het beoogde 3F niveau haalt.
 • Herkansingen: Na de nabespreking herkans je de niet behaalde onderdelen. Het moment van herkansing wordt in overleg bepaald.

In de praktijk

Na het volgen van de cursus Taalscholing: op weg naar 3F voor pedagogisch medewerkers voldoe jij aan de eis die vanaf 1 januari 2025 landelijk in werking wordt gesteld. Je beheerst dan de Nederlandse taal aantoonbaar op niveau 3F/B2 en kan deze kennis met plezier overdragen aan de kinderen waarmee jij dagelijks werkt.

In de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is de eis opgenomen dat pedagogisch medewerkers mondelinge taalvaardigheid dienen te hebben op niveau 3F/B2. Het gaat hierbij over luisteren, spreken en gespreken voeren.

Voor voorschoolse educatie heeft het ministerie van OCW de taaleis opgesteld. Dit betekent dat je mondelinge vaardigheid én lezen moet beheersen op niveau 3F/B2. Als je als pedagogisch medewerker gaat werken in groepen met voorschoolse educatie, betekent dit dat er een vaardigheid bij komt ten opzichte van de pedagogische medewerkers in andere groepen, namelijk lezen.

Over jou

 • Pedagogisch medewerker
 • Werken met kinderen
 • Verder ontwikkelen
 • Taal

Aanvullende informatie

 • Studiebelasting en duur
 • Erkenning en voorwaarden
 • Startdatum en groepsgrootte
 • Locatie
 • Kosten en financieringsmogelijkheden
 • Informatie en aanmelden
 • Niveau van de opleiding
De Taalcursus 3F omvat ongeveer 20 studiebelastingsuren (SBU) in 2 tot 3 maanden. Het traject is als volgt opgebouwd:
• Scholing (3 bijeenkomsten van 2 uur)
• Toetsen Luisteren en eventueel Lezen (2x 60 minuten)
• Toetsen Spreken en gesprekken voeren (1x 45 minuten)
• Nabespreking en gerichte taaltraining (1,5 uur)
• Herkansingen (afhankelijk van eerder behaalde toetsscores)
mboRijnland certificaat
Je toont met de behaalde TOA-toetsen (erkend door de Kieswijzer van Sardes) aan dat je de vaardigheden Spreken en Gesprekken voeren in de eigen beroepscontext op 3F beheerst. Luisteren en voor de VVE: Lezen zijn getoetst in de algemene context. Met dit certificaat toon je aan de vaardigheden spreken, gesprekken voeren, luisteren en voor VVE: lezen op 3F te beheersen.

De Taalscholing: op weg naar 3F geeft geen recht op toelating of vrijstellingen voor een mbo of hbo-opleiding.
Incompany
We verzorgen taalscholing en -toetsing op maat, zowel incompany als op één van onze eigen locaties.
De duur van het scholingstraject, de data en de kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de toetsscores. Onze relatiemanager neemt graag contact met je op om afspraken te maken.
De locatie wordt in overleg met de opdrachtgever/afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers bepaald. Het kan zowel op een locatie van mboRijnland als incompany worden aangeboden.

Pakket zonder VVE : € 400,- per deelnemer (exclusief herkansingen):
- Scholing
- Toets Spreken en gesprekken voeren
- Toets Luisteren

Pakket met VVE : € 450,- per deelnemer (exclusief herkansingen):
- Scholing
- Toets Luisteren
- Toets Spreken en gesprekken voeren
- Toets Lezen (bij VVE)

Indien een deelnemer geen pakket afneemt en alleen voor een of meerdere onderdelen nog een toets moet afleggen:
- Losse toets Luisteren: € 75,- per deelnemer
- Losse toets Spreken en gesprekken voeren: € 140,- per deelnemer
- Losse toets Lezen (bij VVE): € 75,- per deelnemer

Wij offreren en factureren alleen aan kinderdagverblijven.
Medewerkers dienen zich altijd via hun werkgever aan te melden, ook als zij zelf moeten betalen. Deze betaling dient dan onderling tussen het kinderdagverblijf en de werknemer geregeld te worden.

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld lesdagen en startmomenten van de cursus Taalscholing: op weg naar 3F? Stuur dan een e-mail naar llo@mborijnland.nl.

Ben je enthousiast en voldoe je aan de toelatingseisen? Dan kun je je aanmelden via dit aanmeldformulier.

Taalreferentieniveau 3F