Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding Agogisch Medewerker Geestelijke Gezondheidszorg leer je gesprekken voeren met mensen met een psychische of psychiatrische stoornis en om hen te helpen. Jij leert om mensen bij te staan bij hun afkicktraject of psychische ziektebeeld, zodat zij weer leren functioneren in de maatschappij.

Je leert over ziektebeelden, gedragsstoornissen, medicijnen en mogelijke bijwerkingen hiervan op het gedrag. Je gaat aan de slag met gespreksvoering en leert een voorbeeldfunctie uit te stralen richting je cliënten. Je leert cliënten begeleiden bij groepsactiviteiten, de veiligheid in een groep bewaken en bevorderen en omgaan met onvoorspelbare situaties. Ook leer je hoe je een netwerk van deskundigen om je heen bouwt en daarvan gebruikmaakt. De client heeft vaak geen groot sociaal netwerk. Je kijkt hoe je dit netwerk met en voor de client uit kan breiden en in kan zetten om de client te ondersteunen. Als agogisch medewerker geestelijke gezondheidszorg kun jij je straks goed inleven in de problematiek van anderen maar kun jij ook goed je grenzen aangeven bij de cliënt. Je kunt professioneel omgaan met je gevoelens en met kritische situaties. De praktijk is in deze studie erg belangrijk. Alle kennis en vaardigheden die jij leert op mboRijnland, bereiden jou voor op de beroepspraktijk.

Toegestane vooropleidingen

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • Diploma vmbo gemengde leerweg
 • Diploma vmbo theoretische leerweg
 • Diploma mbo-opleiding niveau 2
 • Diploma mbo-opleiding niveau 3
 • Overgangsbewijs naar havo/vwo 4

In het kort

Leerweg
BOL
Niveau
Niveau 4
Duur
3 jaar
Startmoment
Na de zomervakantie
Locaties

Zoetermeer Van Doornenplantsoen

Direct aanmelden

Over jou

 • Behulpzaam
 • Sociaal
 • Samenwerken
 • Zelfstandig

In de praktijk

Je sluit de BOL-opleiding Agogisch Medewerker Geestelijke Gezondheidszorg in 3 jaar succesvol af. Daarna stroom je door naar het hbo of ga je aan het werk. Je werkt dan in een psychiatrisch ziekenhuis, een afkickcentrum of een instelling waar cliënten beschermd wonen. Je werkt bijvoorbeeld met mensen die verslaafd zijn, een eetstoornis hebben of een ander psychisch of psychiatrisch ziektebeeld hebben. Zij zijn vaak opgenomen in een GGZ-instelling, omdat zij niet of nauwelijks meer kunnen functioneren in de maatschappij. Jouw duwtje in de rug hebben zij hard nodig.

Als agogisch medewerker geestelijke gezondheidszorg vind jij het geweldig als je anderen kunt ondersteunen. Elke dag haal jij er plezier uit om de cliënten te stimuleren om weer zelfstandig verder te gaan. Jouw voorbeeldfunctie is voor hen heel belangrijk. Stapje voor stapje probeer je hen zover te krijgen, dat zij zich weer zelfstandig kunnen redden. Daarbij maak je gebruik van je brede en specialistische kennis en vaardigheden. Van begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken. Natuurlijk is het soms ook improviseren in je werk. Daar ben je goed in. Je ziet kansen en weet die te benutten, je weet professioneel om te gaan met je gevoelens en emoties bij weerstand, tegenslag en kritiek en je werkt heel goed zelfstandig. Daarnaast werk je ook integer. Dit betekent dat jij niet doorvertelt aan anderen, wat cliënten of collega’s tegen jou zeggen.

Als je klaar bent

Aanvullende informatie

 • BOL
 • Keuzedelen
 • Kosten
 • Instroomactiviteiten

BOL staat voor Beroepsopleidende Leerweg. Dat houdt in dat ongeveer zeventig procent van de onderwijstijd binnen school wordt verzorgd en daarnaast de student stage loopt bij een erkend leerwerkbedrijf.
Lees hier meer over het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding

Een deel van je opleiding kan je zelf invullen. Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen!
Lees meer over keuzedelen

Kijk voor een uitgebreider overzicht van de kosten van dit schooljaar bij het kostenoverzicht op mborijnland.nl/kosten. Op deze pagina vind je ook meer informatie over betalingsmogelijkheden en studiefinanciering.

Kosten van boeken en materialen

De kosten van boeken en materialen verschillen per opleiding. Je kunt bij één van de leveranciers op onze speciale schoolboekenpagina op mborijnland.nl/schoolboeken jouw boekenpakket bestellen.

Als je je aanmeldt voor deze opleiding, plan dan ook jouw kennismakingsbijeenkomst in. Deze organiseren we meestal eens per twee weken op de locatie waar je de opleiding wilt volgen.

Daar maak je kennis met medestudenten en er vindt een studiekeuzegesprek plaats. Daarin check jij of jouw beeld van de opleiding en of het beroep matcht met jouw verwachtingen.

Wij maken graag kennis met jou (en je ouders) en zijn benieuwd naar jouw vooropleiding, jouw ervaringen met de lessen Loopbaan Oriëntatie en begeleiding op je school, jouw talenten, toekomstdromen en wensen.

Op het moment dat je je aanmeldt, krijg je de vraag om de Startmeter in te vullen. Dit is een online vragenlijst over o.a. jouw interesses. Het zijn jouw antwoorden, er is dus geen goed of fout. Zorg ervoor dat je de startmeter uiterlijk 4 dagen voor de kennismakingsbijeenkomst hebt ingevuld.

Wij ontmoeten je graag tijdens de kennismakingsbijeenkomst!

Wij vinden het belangrijk dat je je goed oriënteert op de opleiding.
Bezoek daarom altijd één van de Open Dagen of meld je aan voor Proefstuderen.
Bekijk de voorlichtingskalender voor meer informatie