Nieuwsbrief Techniek & ICT september 2015

Geachte relatie,

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ID College domein Techniek cluster mobiliteit. Graag willen wij u middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen vanuit onderwijs, nieuwe subsidiemogelijkheden, nieuwe trainingsmogelijkheden en welke kansen dit voor uw organisatie meebrengt.
Deze nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Indien u thema’s of onderwerpen graag in deze nieuwsbrief terug ziet komen dan vernemen wij dit uiteraard graag.

Voor nu, we hopen u op de leermeesters bijeenkomst op donderdag 1 oktober te kunnen begroeten,

Namens alles collega’s van ID College Mobiliteit,
Frans Verboom
Teamleider

Vooraankondiging leermeesters bijeenkomst donderdag 1 oktober 2015

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de leermeesters bijeenkomst op donderdag 1 oktober 2015 vanaf 19.00 uur bij ID College, Groen van Prinsterersingel 52, 2805 TE, GOUDA. U krijgt de kans “een blik” te werpen op de gloednieuwe lesruimtes en praktijklokalen waar in de zomermaanden hard aan gewerkt is.

Programma

 • Opening door Frans Verboom, teamleider ID College Mobiliteit 
 • Marieke van Halm, accountmanager ID College Werkt domein Techniek over nieuw trainingsaanbod, de training APK lichte voertuigen en subsidiemogelijkheden voor het scholen van personeel in onze totaal vernieuwde en goed geoutilleerde werkplaats!
 • Pauze
 • Gastspreker: Peter Terlouw van Terlouw Diesel Center over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van dieselmotoren en over de speciale roetfilter waardoor Terlouw Diesel Center een belangrijke bijdrage aan duurzame mobiliteit levert. Alvast een kijkje nemen bij Terlouw Diesel Center? Kijk snel op www.terlouw.nu
 • Als afsluiting een hapje en een drankje en gelegenheid onze nieuwe werkplaats te bezichtigen.


We hopen dat we op uw komst mogen rekenen. Aanmelden? Dat kan via Floruska Bus fbus@idcollege.nl. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Dan kunt contact opnemen met Marieke van Halm, mvhalm@idcollege.nl of 06-51370434

Terug naar boven

Lesblokken en lestijden binnen ID College

Onderstaand treft u een overzicht van de lesstof in Blok 1 (eerste en tweede leerjaar) voor de opleidingen
1e autotechnicus en technisch specialist. Blok 1 start in week 36 en duurt t/m week 45 2016

Eerste Autotechnicus eerste leerjaar:
Hybridetechniek, Start- en laad systemen en Dieseltechniek

Technische Specialist leerjaar 1 en 2:
Meettechniek en Magnetisch toepassing

Terug naar boven

Verzuimregels

Alle studenten bij ID College melden zich op school af bij afwezigheid en/of ziekte. Verlof buiten de schoolvakanties is alleen na overleg met de praktijkopleider en/of BPV-coördinator in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan. Studenten kunnen zich aan- en afmelden via het studentenportaal van ID College. Tevens informeren zij zelf de praktijkbegeleider.
Bij afwezigheid is het mogelijk dat de verzuimadministratie hier contact met u over opneemt om de mogelijke vervolgacties met u te bespreken en hier als school en bedrijf gezamenlijk in op te trekken. Indien u inzage wilt in de verzuimgeschiedenis van de student die binnen uw organisatie praktijkervaring opdoet, dan is dit opvraagbaar bij de verzuimadministratie.

Terug naar boven

Subsidiemogelijkheden mobiliteit schooljaar 2015-2016

Waarom een leerling aannemen? Een leerling kan uitgroeien tot een waardevolle kracht in uw bedrijf. U zorgt ervoor dat enthousiaste jongeren behouden blijven voor de branche.
Dat voorkomt een tekort aan vakmensen in de toekomst. De leerling kan ‘eenvoudige’ klussen overnemen van ervaren technici; de productiviteit van uw bedrijf neemt dus toe. Een leerling levert geld op want de opbrengsten zijn hoger dan de kosten.

Fiscale tegemoetkoming en subsidies
Werkgevers die een werknemer opleiden of een werkzoekende aannemen, kunnen in aanmerking komen voor subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen:

BKS–toetsen subsidieregeling
OOMT stimuleert de deelname aan branche-erkende examens, de zogenoemde BKS-toetsen. Het behalen van BKS-certificaten is goed voor medewerkers en verhoogt de kwaliteit in de branche. Werkgevers krijgen een subsidie wanneer werknemers voor een BKS toets slagen. Meer informatie vindt u op www.innovam.nl/regelingen 

Leerling premie OOMT
Komend schooljaar biedt OOMT bedrijven in de mobiliteitsbranche, die één of meerdere BBL-leerlingen in dienst hebben, wederom de gelegenheid Leerling premie aan te vragen. Bedrijven die nog twijfelen een leerling aan te nemen, roept OOMT met deze vooraankondiging op om dit zeker te doen. De leerlingen van nu zijn de vakmensen van de toekomst. De Leerling premie is bedoeld om bedrijven te stimuleren leerwerkplekken ter beschikking te stellen.
Bedrijven die leerplekken aanbieden, komt OOMT daarom graag tegemoet met een maximaal subsidiebedrag van 1.350 euro voor een schooljaar van tien maanden, wat neerkomt op 135 euro per maand. Het aanvragen van de Leerling premie kan vanaf 31 augustus. www.oomt.nl/leerlingpremie 

Leermeestersubsidieregeling
Voor wie leermeester wil worden of voor bestaande Leermeesters is de Leermeestertraining beschikbaar. Tijdens de training leert de Leermeester hoe hij aankomende technici begeleidt en vormt. Voor de Leermeestertraining is een subsidie van toepassing vanuit OOMT en het ESF.

Regeling regionale praktijktraining
In leerbedrijven is niet altijd genoeg ruimte of tijd om een leerling bepaalde vaardigheden te leren. Of een leerling heeft op bepaalde gebieden wat meer oefening nodig. De Regionale Praktijktraining biedt dan uitkomst. Door OOMT en het ESF is het mogelijk gemaakt een subsidie voor Regionale Praktijktrainingen te ontvangen.

Subsidieregeling Praktijkleren
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie.
Het subsidiebedrag voor een werkgever of opleidingsbedrijf per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Terug naar boven

Uitleg van het SBB over de veranderingen in de registratie van erkenningen

Op 1 augustus 2015 droegen de kenniscentra hun erkenningstaken over aan de nieuwe samenwerking organisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB). Stagemarkt.nl blijft de vertrouwde website waar studenten hun stageplaatsen en leerbanen kunnen vinden. In de loop der jaren is dit instrument zodanig ontwikkeld, dat SBB goed is voorbereid op de herzien kwalificatiestructuur.

Om de registratie van de 230.000 erkende leerbedrijven scherp in beeld te houden, gebruikt SBB alleen nog de nieuwe opleidingsnamen en crebonummers. Via een slimme koppeling ‘onder water’ met de database van Stagemarkt.nl blijft de relatie tussen oud en nieuw echter wel behouden. Met welk facet van de beroepspraktijkvorming u ook bezig bent en welke oude of nieuwe zoekterm u ook gebruikt – u komt altijd uit op het nieuwste crebonummer en de overeenkomstige opleiding. Op deze manier realiseert SBB een compacte registratie van de erkenningen.

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken in SBB samen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met perspectief op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de best gekwalificeerde vakmensen. Wilt u meer weten over de erkenningsregistratie of over SBB in het algemeen? Neem contact op met de Servicedesk van SBB. Bel 088 338 00 00 of stuur een bericht via https://www.s-bb.nl/bericht-aan-de-servicedesk-van-sbb 

Terug naar boven

Nieuwe instroommogelijkheden op cursus APK lichte voertuigen

Deze cursus is ontwikkeld voor monteurs die hun kennis op het gebied van de APK lichte voertuigen willen uitbreiden en willen afsluiten met een diploma APK Keurmeester Lichte Voertuigen (3500 kg).
In deze cursus worden de regelgeving en alle wettelijke bepalingen van de APK behandeld en hoe deze toegepast kunnen worden.
De volgende onderdelen worden behandeld:

 • Werken met het RDW–boek ‘Regelgeving APK’.
 • Administratieve procedures.
 • Keuringsrapporten en afmeldprocedure.
 • Alle keuringsaspecten, betreffende: motor, brandstofsystemen en milieu.
 • Aandrijving, assen en stuurinrichting.
 • Remmen, verlichting en carrosserie.
 • Erkenningsregeling en sanctiesysteem keuringsinstantie en keurmeester.
 • Praktijkopdrachten

Deze cursus is bedoeld voor monteurs die APK-keurmeester willen worden.
Er is nog ruimte in de nieuwe groep. Meer weten: neem gerust contact met ons. Wij informeren u graag over de mogelijkheden, investeringen en subsidiemogelijkheden.

Terug naar boven

Nieuwe opzet examentraining voor zowel studenten als leermeesters

ID College biedt met ingang van schooljaar 2015-2016 een totaal vernieuwd programma examentraining aan helemaal afgestemd op de inhoud en onderdelen van het praktijkexamen. Dit programma duurt 10 weken en is geschikt voor deelname door zowel studenten als leermeesters. Op de leermeester avond informeren wij u graag over deze nieuwe examentraining.

Terug naar boven

Verzoek om bbl- leerwerkplaatsen

ID College domein Techniek mobiliteit heeft dringend behoefte aan bedrijven die mogelijkheden hebben een bbl-leerwerkplaats in te vullen. Heeft u mogelijkheden? Of weet u een collega-bedrijf dat wellicht mogelijkheden heeft voor het plaatsen van een gemotiveerde leergierige mobiliteitsstudent? Neem dan contact met ons op of kom naar de leermeester avond op donderdag 1 oktober aanstaande!

Meer weten? Neem contact op met Marieke van Halm, accountmanager domein Techniek, mvhalm@idcollege.nl of T 06-51370434.

Wij kijken ernaar uit u op donderdag 1 oktober om 19.00 uur te mogen begroeten bij ID College, Groen van Prinsterersingel 52, 2805 TE, GOUDA

Terug naar boven