Interview Edwin (docent)

Mijn naam is Edwin Oudshoorn en ik ben sinds 9 jaar docent MZ/VIG. Daarvoor werkte ik zo’n 30 jaar in de verpleeghuissector waar ik onder meer als praktijkbegeleider leerlingen heb begeleid.

 

Waarom heb je voor werken in het onderwijs gekozen?
Ik heb de overstap naar het onderwijs gemaakt omdat ik er enthousiast van word mijn kennis over te dragen. In het onderwijs én met het vakgebied MZ/VIG, kun je echt iets betekenen voor de ander. Een mooie combinatie dus! Wat ook waardevol is, is dat ik nog 1 dag in de week op een kleinschalige woonafdeling werk voor mensen met een lichamelijke beperking of die dementerend zijn. De kennis die ik daar opdoe en de ontwikkelingen die ik signaleer, neem ik mee de klas in. Ook neem ik regelmatig studenten – aanvullend op de stage - mee naar de zorginstelling waar ik werk zodat ze de praktijk goed kunnen ervaren.

Wat maakt deze opleiding aantrekkelijk?
Het werkveld MZ/VIG is mooi omdat je veel doet voor de zorgvrager.
Denk aan het organiseren van activiteiten en bijdragen aan het sociaal netwerk. Je bent breed bezig met het welzijn van en zorgen voor de cliënt. Zorg is daarbij niet alleen maar wassen en aankleden. Het is veel breder. Je gaat mee in de belevingswereld van cliënten. Je begeleidt mensen op een waardige manier in hun ziektebeeld. 

Wat geeft jou energie als je voor de klas staat?
De leerweg van iedere student. Deze is namelijk voor iedereen anders. Ik vind het leuk studenten te begeleiden in die leerweg en daarbij een motiverende en stimulerende rol te hebben. Bijvoorbeeld door met passie over mijn ervaringen met werken in een verpleeghuis te vertellen. Vanuit ontroering deel ik praktijkvoorbeelden met de klas. Stel, een cliënt is terminaal. Wat doet dat met je? Natuurlijk houd ik met alle verhalen die ik in de klas vertel rekening met de privacy van cliënten. 

Wat mij nog meer energie geeft, is als studenten mboRijnland verlaten met een diploma op zak. Daar voel ik mij als docent ook echt verantwoordelijk voor.

Wat helpt een student om de opleiding goed te kunnen volgen?
Het helpt als je dichtbij jezelf durft te komen. Als je jezelf niet kent, dan zul je de ander ook niet begrijpen. Het is ook goed als je naar méér dan het ziektebeeld kunt kijken. Hoe begeleid je iemand, zodat hij of zij waardig verder kan leven?   

Welke vakken komen in de opleiding aan bod?
Denk aan het vak Verpleegtechnische vaardigheden waar je bijvoorbeeld leert hoe je een katheter moet verwisselen of hoe je moet zwachtelen. Je krijgt ook het vak Anatomie en ziektebeelden. Daar leer je hoe het lichaam zich verhoudt tot het gedrag van mensen. Er zijn ook vakken gericht op omgaan met grensoverschrijdend gedrag, ontwikkelingspsychologie en groepsprocessen. Hoe begeleid je wonen in groepen? En je krijgt vakken gericht op wonen en huishouden. Wat zijn op de afdeling de hygiënerichtlijnen en wordt de koelkast wel goed genoeg schoongehouden?

Verder kijk je tijdens de opleiding niet alleen naar het ziektebeeld van de cliënt, maar ook naar het welzijn. Dat is meer de ‘maatschappelijke zorg-kant’. Denk hierbij aan een vak als Muzisch creatief. Je leert dan hoe je cliënten zich kan laten uiten doormiddel van speelse, creatieve activiteiten zoals rollenspellen en lessen handvaardigheid.

Wanneer moet je voor deze opleiding kiezen?
Als je van mensen houdt en geïnteresseerd bent in het begeleiden van de zorgvrager, de cliënt.Dat zijn jongeren, ouderen en mensen in alle leeftijden daartussen. Je kunt komen te werken in de branche VVT. Dit staat voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Maar je kunt ook werken in de kraamzorg, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Je wordt dus breed opgeleid en aan de hand van wat jou aanspreekt, kies je een branche die bij je past.