Studeren en aanmelden

Waar kan ik studeren en hoe meld ik me aan?

Eerst aanmelden

Als je een keuze hebt gemaakt voor een opleidingsrichting, dan kun je je via die pagina direct aanmelden voor een van de opleidingen. Je selecteert eenvoudig de knop voor de gewenste locatie (Gouda, Leiden, Woerden of Zoetermeer) en dan kom je in ons aanmeldsysteem. Heel eenvoudig.

Dan intakegesprek

Nadat je je digitaal hebt aangemeld, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Daarin bespreken we hoe jouw persoonlijke traject bij het vavo eruit kan zien. In dit gesprek krijg je ook inzicht in de kosten en houden we in ons advies rekening met je persoonlijke wensen en mogelijkheden. Na dit gesprek word je, als je aan de toelatingseisen voldoet, ingeschreven. 

Wat moet ik meenemen naar het intakegesprek?

  • Originele geldige identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning. LET OP: Een rijbewijs is geen identiteitsbewijs voor de school;
  • Originele cijferlijst en (indien van toepassing) gewaarmerkte diploma/rapport van je vo-school;
  • In geval van uitbesteding door je huidige vo-school: een uitbestedingsformulier en formulier cijferovername;
  • Eventuele verklaringen, waaruit blijkt dat verlenging examens is toegestaan;
  • Vrijstellingenformulier;
  • Indien je een status als topsporter hebt: een bewijs van de formele status.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet één van je wettelijke vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) meekomen naar het intakegesprek en een handtekening zetten.

En na de definitieve toelating kun je starten!

Als alle formaliteiten zijn afgehandeld, krijg je bericht over je toelating en kun je starten. Bij vavo is het alleen mogelijk om aan het begin van een studiejaar te starten, dus niet per 1 februari. Het jaar trappen we af met een introductiemoment eind augustus. Dan ontvang je je rooster, het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting), praktische informatie en maak je ook kennis met jouw mentor. Snel daarna starten de lessen.

Heb je nog vragen, mail ons via vavo@mborijnland.nl of bel het vavo-telefoonnummer: 088 222 17 99.