Informatie voor studenten

Waar kan ik studeren en hoe meld ik me aan?

Eerst aanmelden

Als je een keuze hebt gemaakt voor een opleidingsrichting, dan kun je je via die pagina direct aanmelden voor een van de opleidingen. Je selecteert eenvoudig de knop voor de gewenste locatie (Gouda, Leiden, Woerden of Zoetermeer) en dan kom je in ons aanmeldsysteem. Heel eenvoudig.

Direct aanmelden

Dan intakegesprek

Nadat je je digitaal hebt aangemeld, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Daarin bespreken we hoe jouw persoonlijke traject bij het vavo eruit kan zien. In dit gesprek krijg je ook inzicht in de kosten en houden we in ons advies rekening met je persoonlijke wensen en mogelijkheden. Na dit gesprek word je, als je aan de toelatingseisen voldoet, ingeschreven. 

Wat moet ik meenemen naar het intakegesprek?

  • Originele geldige identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning. LET OP: Een rijbewijs is geen identiteitsbewijs voor de school;
  • Originele cijferlijst en (indien van toepassing) gewaarmerkte diploma/rapport van je vo-school;
  • In geval van uitbesteding door je huidige vo-school: een ondertekende uitbestedingsformulier en formulier cijferovername;
  • Eventuele verklaringen, waaruit blijkt dat verlenging examens is toegestaan;
  • Vrijstellingenformulier;
  • Indien je een status als topsporter hebt: een bewijs van de formele status.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet één van je wettelijke vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) meekomen naar het intakegesprek en een handtekening zetten.

En na de definitieve toelating kun je starten!

Als alle formaliteiten zijn afgehandeld, krijg je bericht over je toelating en kun je starten. Bij vavo is het alleen mogelijk om aan het begin van een studiejaar te starten, dus niet per 1 februari. Het jaar trappen we af met een introductiemoment eind augustus. Dan ontvang je je rooster, het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting), praktische informatie en maak je ook kennis met jouw mentor. Snel daarna starten de lessen.

Informatie op een rij

Als student bij het vavo kun je gebruikmaken van het mboRijnlandportaal voor studenten. Hier kun je algemene en locatiespecifieke informatie terugvinden. Bijna-studenten die alvast inzage willen in de documentatie of formulieren nodig hebben tijdens de aanmelding of inschrijving kunnen binnenkort op deze pagina terecht. Volg ons ook op Facebook voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen!

Jouw diploma straks online?

Zodra jij je diploma haalt en mboRijnland de uitslag deelt met DUO, staat ook jouw diploma online. Je kunt je diplomagegevens bekijken, maar ook eenvoudig aantonen dat je een bepaald diploma hebt behaald bij een vervolgopleiding of bij een toekomstige werkgever. Meer weten over het diplomaregister? Ga dan naar duo.nl/diplomaregister.


Contact

Heb je toch nog vragen, mail ons via vavo@mborijnland.nl of bel het vavo-telefoonnummer: 088 222 17 99.