Schakeljaar voor leerlingen met ASS

Leerlingen afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs kunnen met het schakeljaar een vloeiende overstap van het VSO naar het MBO te maken. Het gaat om leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis of anderszins internaliserende problematiek en een diploma vmbo kader of theoretische leerweg op zak. Het betreft een pilot van 2 jaar en jaarlijks kunnen 15 studenten deelnemen aan de klas.

Met het schakeljaar willen we deze studenten in een jaar goed toegerust en voorbereid begeleiden naar een reguliere mbo-opleiding. Het schakeljaar geeft hen de mogelijkheid om op een prettige manier kennis te maken met terugkerende elementen in het mbo-onderwijs. Denk aan plannen en organiseren, omgaan met veranderingen en samenwerken met anderen. Maar ze ervaren ook de sfeer en complexiteit op het mbo en maken kennis met de roosters en lesmethoden.

Inhoud schakeljaar
Tijdens het schakeljaar is er tijd en aandacht voor de oriëntatie op een passende opleiding. De studenten volgen ook onderwijs in een kleine groep en krijgen hierbij meer begeleiding. Zodat ze zich na dit extra jaar zowel persoonlijk als professioneel optimaal bij mboRijnland kunnen ontwikkelen. Ze volgen ook de algemene vakken Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap. Daarnaast oriënteren ze zich tijdens het jaar op beroep en stage en volgen ze beroepsgerichte vakken. Dat zijn vakken die horen bij de gekozen opleiding.

Opleidingen
Geïnteresseerde studenten kunnen tijdens het schakeljaar kiezen voor een van de reguliere mbo opleidingen binnen mboRijnland. De docenten voorzien zowel de student als de ouders na afloop van het schakeljaar van een vrijblijvend (studie)advies. Het is aan de student om te beslissen voor welke opleiding hij of zij kiest.

Praktische informatie  
Het schakeljaar is onderdeel van het College Dienstverlening. De studenten volgen drie of vier dagen van 8.30 tot 15.45 uur onderwijs, in een klas van maximaal 15 personen op onze kleinschalige locatie aan de Storm Buysingstraat. Het resterende deel van de week lopen ze stage. Dit betekent dat de totale studiebelasting van het schakeljaar vijf dagen is van 08.30 tot 15.45 uur.

Aanmelden
Leerlingen kunnen zich aanmelden indien zij binnen het beschreven profiel passen en in de regio Holland Rijnland wonen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten of Zoeterwoude.

Voor aanmelden en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: schakeljaar@mborijnland.nl