Schakeljaar voor leerlingen met ASS

Het Schakeljaar is een initiatief waarmee mboRijnland jaarlijks maximaal 12 leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kan helpen om vanuit het voortgezet speciaal onderwijs een vloeiende stap te maken naar het mbo. Het schakeljaar is bedoeld voor  leerlingen met ASS die een diploma theoretische leerweg hebben.
Het schakeljaar geeft hen de mogelijkheid om op een prettige manier kennis te maken met terugkerende elementen in het mbo-onderwijs. Denk aan plannen en organiseren, omgaan met veranderingen en samenwerken met anderen. Maar ze ervaren ook de sfeer en complexiteit op het mbo en maken kennis met de roosters en lesmethoden.

Tijdens het schakeljaar is er tijd en aandacht voor de oriëntatie op een passende opleiding. Ze volgen ook de algemene vakken Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap. Daarnaast oriënteren ze zich tijdens het jaar op beroep en stage en volgen ze beroepsgerichte vakken.

Praktische informatie  

De studenten volgen drie of vier dagen van 8.30 tot 15.00 uur onderwijs, in een klas van maximaal 12 personen op onze kleinschalige locatie aan de Breestraat. Het resterende deel van de week lopen ze stage. Dit betekent dat de totale studiebelasting van het schakeljaar vijf dagen is van 08.30 tot 15.00 uur.  

Aanmelden

Leerlingen met ASS kunnen zich aanmelden indien zij in het bezit zijn van een vmbo-TL diploma.  

Voor aanmelden en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: 
Corine Sengers, docent schakeljaar, via csengers@mborijnland.nl
Klaas Kuin, teamleider OSC, via kkuin@mborijnland.nl