Aanmelden voor opleidingen met aanvullende eisen of maximum aantal

Wil jij je aanmelden voor een opleiding waar bij staat:

Dan stelt deze opleiding aanvullende eisen voor toelating, bijv. een bepaald diploma, beheersing Engelse taal, Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit of werkervaring. Soms wordt dit vastgesteld door een instroomactiviteit (een matchdag) of andere instroomactiviteiten. Check hier of jouw opleiding dit vermeldt

Opleidingen aangewezen door de minister

Bijzondere of excellente opleidingen:

Een bijzonder programma: bijv. extra inspanning omdat de opleiding verbreed of verdiept is.

Alternatief: de ‘gewone’ opleiding met het ‘gewone’ programma: toelatingsrecht

12 Verkorte of geïntensiveerde opleidingen voor een specifieke doelgroep of maatwerkintake

 Alternatief: opleiding met normale opleidingsduur: toelatingsrecht

Opleidingen met nadere eisen doorstroomregeling vmbo-mbo 2023-2023

Voor deze opleidingen moet je wiskunde hebben in het examenpakket

  1. Wil jij je aanmelden voor een opleiding waar bij staat: deze opleiding kent een maxaantal?

Aanmelding na 1 maand publicatie: aanmelden vanaf 1 nov of later vanwege een maximum aantal plaatsen

Dan: Plaatsing op volgorde van aanmelding. Als de opleiding vol is, kun je op de wachtlijst komen of niet geplaatst worden

  1. Wil je je aanmelden voor een opleiding waarbij EN aanvullende eisen staan vermeld EN een maxaantal,

Dan wordt van de groep tijdige aanmelders eerst gekeken wie er voldoen aan de aanvullende eisen en wordt vervolgens op volgorde van aanmelding geplaatst.

Meld jij je aan voor een opleiding met aanvullende eisen of een maximum aantal, dan gaat het zo: