Uitstroomrichting Chemisch-Fysisch Analist

Het MLO (Middelbaar Laboratoriumonderwijs) van ROC Leiden werkt nauw samen met het HLO (Hoger Laboratorium Onderwijs) van de Hogeschool Leiden en is ook gevestigd in het gebouw van de hogeschool, aan de Zernikedreef 11 in Leiden. Deze samenwerking heeft voor jou als MLO-student veel voordelen.

Bekijk opleidingen

Je leert in een mooi gebouw en kunt gebruikmaken van de faciliteiten van de Hogeschool Leiden. Ook de ligging van het gebouw is heel gunstig: de Zernikedreef ligt in het Leiden Bio Science Park, een locatie waar veel life science bedrijven met allerlei laboratoria verzameld zijn.

Let op: de opleidingen Laboratoriumtechniek hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Veel leerlingen hebben zich voor komende studiejaar al aangemeld voor een opleiding Laboratoriumtechniek. Meld je daarom op tijd aan! Neem voor meer informatie over je plaatsing en een eventuele wachtlijst contact op met de opleiding via klink.c@hsleiden.nl.

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De meeste bedrijven die iets produceren hebben een chemisch laboratorium om hun grondstoffen te keuren of de productontwikkeling te ondersteunen. Voor alle technieken die je gebruikt leer je de chemisch- en of fysische achtergronden van de analyses. De chemische bedrijven zijn overal te vinden. Of je nu medicijnen produceert, olieproducten maakt of het oppervlaktewater of grondmonsters onderzoekt op zware metalen, stikstof of fosfaten. De grondstoffen moeten betrouwbaar zijn.

Opleidingsinhoud

Je leert samen met anderen in projecten en tijdens de les (samen leren), alles wat je leert heeft direct betrekking op je toekomstige beroep (beroepscontext) en ons onderwijs heeft voor een belangrijk deel plaats binnen bedrijven en instellingen of in nagebootste praktijksituaties.

Na je opleiding ben je onder andere in staat om analyses voor te bereiden en uit te voeren. Ook leren hoe je ondersteunt bij onderzoeken en onderwijs en hoe je bijvoorbeeld stagiaires begeleidt. 

De vakken die op deze opleiding worden gegeven zijn chemie, biologie, wiskunde, natuurkunde en computervaardigheden. Daarnaast krijg je Nederlands, rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Toelatingseisen

Informatie over toelatingseisen BOL-opleiding:

Om toegelaten te worden tot het eerste jaar moet je in het bezit zijn van een van de volgende diploma’s:

  • Een diploma vmbo Theoretische of Gemengde Leerweg met wiskunde in je vakkenpakket
    Een diploma vmbo Kader met wiskunde in je vakkenpakket. Minimaal een 7.0 voor wiskunde wordt geadviseerd.
  • Een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 met profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid.

Je kunt direct worden toegelaten tot het tweede leerjaar met een:

  • Havo-diploma met profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid en 4 exacte vakken.
  • Diploma Allround Laborant op niveau 3. 

Maximum aantal plaatsen

Deze opleiding heeft samen met de opleidingen Biologisch-Medisch Analist en Allround Laborant een maximum aantal plaatsen. Dit aantal is:120

We plaatsen studenten op volgorde van aanmelding. Als we het maximum aantal studenten geplaatst hebben, dan kom je op een wachtlijst. Je wordt hier dan over geïnformeerd. 
Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier volledig in te vullen. Daarnaast neem je verplicht deel aan onze intakeactiviteiten: het invullen van onze Startmeter en een intakegesprek. Als een opleiding nog andere intakeactiviteiten organiseert, dan word je daarover geïnformeerd. Zodra dit bekend is, komt dit ook op deze opleidingspagina te staan. Wil je meer informatie over toelating bij mboRijnland kijk dan hier.

Kosten

Kijk voor een uitgebreider overzicht van de kosten van dit schooljaar bij het kostenoverzicht op www.mborijnland.nl/kosten. Op deze pagina vind je ook meer informatie over betalingsmogelijkheden en studiefinanciering.

Kosten van boeken en materialen

De kosten van boeken en materialen verschillen per opleiding. Je kunt bij één van de leveranciers op onze speciale schoolboekenpagina op www.mborijnland.nl/schoolboeken jouw boekenpakket bestellen.

Bijzonderheden

Contact

Deze opleiding wordt gegeven in het gebouw van de Hogeschool Leiden.

mboRijnland Zernikedreef 
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden
(071) 518 87 55
voorlichting.mlo@hsleiden.nl

Locaties

  • Leiden (Zernikedreef) (BOL)
Aanmelden opleiding Beleef het zelf
In het kort
Leerweg
BOL
Niveau
4
Duur
4 jaar
Locatie
Leiden (Zernikedreef)

Deze opleiding heeft maximaal 120 plaatsen

samen met opleidingen Biologisch-Medisch Analist en Allround Laborant

Voldoende plaats
Heb je vragen?

Neem contact met ons op

Stel je vraag