Chemisch-fysisch analist

Het MLO (Middelbaar Laboratoriumonderwijs) van mboRijnland werkt nauw samen met het HLO (Hoger Laboratorium Onderwijs) van de Hogeschool Leiden en is ook gevestigd in het gebouw van de hogeschool, aan de Zernikedreef 11 in Leiden. Deze samenwerking heeft voor jou als MLO-student veel voordelen.

Bekijk opleidingen

Je leert in een mooi gebouw en kunt gebruikmaken van de faciliteiten van de Hogeschool Leiden. Ook de ligging van het gebouw is heel gunstig: de Zernikedreef ligt in het Leiden Bio Science Park, een locatie waar veel life science bedrijven met allerlei laboratoria verzameld zijn.

Let op: de opleidingen Laboratoriumtechniek hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Veel leerlingen hebben zich voor komende studiejaar al aangemeld voor een opleiding Laboratoriumtechniek. Meld je daarom op tijd aan! Neem voor meer informatie over je plaatsing en een eventuele wachtlijst contact op met de opleiding via klink.c@hsleiden.nl.

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De meeste bedrijven die iets produceren hebben een chemisch laboratorium om hun grondstoffen te keuren of de productontwikkeling te ondersteunen. Voor alle technieken die je gebruikt leer je de chemisch- en of fysische achtergronden van de analyses. De chemische bedrijven zijn overal te vinden. Of je nu medicijnen produceert, olieproducten maakt of het oppervlaktewater of grondmonsters onderzoekt op zware metalen, stikstof of fosfaten. De grondstoffen moeten betrouwbaar zijn.

Opleidingsinhoud

Je leert samen met anderen in projecten en tijdens de les (samen leren), alles wat je leert heeft direct betrekking op je toekomstige beroep (beroepscontext) en ons onderwijs heeft voor een belangrijk deel plaats binnen bedrijven en instellingen of in nagebootste praktijksituaties.

Na je opleiding ben je onder andere in staat om analyses voor te bereiden en uit te voeren. Ook leren hoe je ondersteunt bij onderzoeken en onderwijs en hoe je bijvoorbeeld stagiaires begeleidt. 

De vakken die op deze opleiding worden gegeven zijn chemie, biologie, wiskunde, natuurkunde en computervaardigheden. Daarnaast krijg je Nederlands, rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
  • Diploma vmbo gemengde leerweg
  • Diploma vmbo theoretische leerweg
  • Diploma mbo-opleiding niveau 3
  • Overgangsbewijs naar havo/vwo 4  

Aanvullende toelatingseisen
Deze opleiding heeft aanvullende toelatingseisen als je geen verwante vooropleiding hebt. Je moet dan ten minste wiskunde in je vakkenpakket hebben.

Intakeactiviteiten
Als je je aanmeldt voor deze opleiding dan wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarnaast krijg je de vraag om de startmeter en het kennismakingsformulier in te vullen, twee vragenlijsten waarmee we je beter willen leren kennen. Verder vinden we het belangrijk dat je je goed georiënteerd hebt op deze opleiding. Je moet daarom op de open dag zijn geweest of op een meeloopdag.

Maximum aantal plaatsen

Deze opleiding heeft samen met de opleidingen Biologisch-Medisch Analist en Allround Laborant een maximum aantal plaatsen. Dit aantal is:120

We plaatsen studenten op volgorde van aanmelding. Als we het maximum aantal studenten geplaatst hebben, dan kom je op een wachtlijst. Je wordt hier dan over geïnformeerd. 
Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier volledig in te vullen. Daarnaast neem je verplicht deel aan onze intakeactiviteiten: het invullen van onze Startmeter en een intakegesprek. Als een opleiding nog andere intakeactiviteiten organiseert, dan word je daarover geïnformeerd. Zodra dit bekend is, komt dit ook op deze opleidingspagina te staan. Wil je meer informatie over toelating bij mboRijnland kijk dan hier.

Kosten

Kijk voor een uitgebreider overzicht van de kosten van dit schooljaar bij het kostenoverzicht op www.mborijnland.nl/kosten. Op deze pagina vind je ook meer informatie over betalingsmogelijkheden en studiefinanciering.

Kosten van boeken en materialen

De kosten van boeken en materialen verschillen per opleiding. Je kunt bij één van de leveranciers op onze speciale schoolboekenpagina op www.mborijnland.nl/schoolboeken jouw boekenpakket bestellen.

Bijzonderheden

Als je een overgangsbewijs hebt van HAVO 4 naar 5, dan kun je ook in het tweede leerjaar starten. 
Als je hier geïnteresseerd in bent, dan kun je dit aangeven via honders.s@hsleiden.nl of 06-481 33 925.

Contact
Deze opleiding wordt gegeven in het gebouw van de Hogeschool Leiden.

mboRijnland Zernikedreef 
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden
(071) 518 87 55
voorlichting.mlo@hsleiden.nl

Locaties

  • Leiden (Zernikedreef) (BOL)
Aanmelden opleiding Beleef het zelf
In het kort
Leerweg
BOL
Niveau
4
Duur
4 jaar
Locatie
Leiden (Zernikedreef)

Deze opleiding heeft maximaal 120 plaatsen

Voldoende plaats
Heb je vragen?

Neem contact met ons op

Stel je vraag