Feestelijke afsluiting mbo-pabo doorstroomprogramma Den Haag

Uitreiking1 pabodoorstroom.jpgwoensdag 21 februari 2018 10:08

Tijdens een feestelijke afsluiting bij De Haagse Hogeschool ontvingen tien mbo-studenten vorige week het diploma van de eerste mbo-pabo doorstroomklas. De (voormalige) studenten van ROC Mondriaan en mboRijnland startten in september 2017 met het programma dat zich richt op afgestudeerde mbo’ers die zich voorbereiden op een overstap naar de Pabo. Alle deelnemers hebben het programma met succes afgerond.

​​De studenten volgden gedurende afgelopen half jaar een voltijdprogramma bij Hogeschool Inholland Den Haag en De Haagse Hogeschool. Docenten Rinaldo Keur van mboRijnland en Dirk-Jan Smits van ROC Mondriaan spraken de gediplomeerden persoonlijk toe. "Doorzettingsvermogen, verantwoordelijk, doelgericht, gedreven, rustig, trots, zelfverzekerd en welbespraakt, die woorden zijn op jullie van toepassing. Jullie hebben alle toetsen gehaald en dat is echt superknap. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat jullie het goed gaan doen op de pabo", aldus Dirk Jan Smits. Rinaldo Keur vult aan: "Jullie hebben echt doorgezet. Ook toen het moeilijk werd. Houd dit vol, ook op de Pabo." De bijeenkomst was extra feestelijk, omdat de studenten ook hun mbo-diploma ontvingen. 

 

Overstap mbo-hbo
De overstap naar de pabo is moeilijker dan naar andere hbo-opleidingen door de extra toelatingstoetsen die mbo'ers naast het mbo-niveau 4 examen moet halen. Aan leraren worden hoge eisen gesteld. De start van dit programma is dan ook meer dan een manier om aan het hbo te wennen en door te studeren. Er is een groot maatschappelijk belang. "Het aantal pabo-studenten loopt de laatste jaren sterk terug. In 2020 wordt een landelijk lerarentekort van 8.000 leerkrachten verwacht en dan vooral in de grote steden in de Randstad. Door hier in Den Haag samen met onze collega's van het mbo op te trekken, leiden we toekomstige leraren op en hopen we dit tekort terug te dringen," aldus Hans Camps, lid College van Bestuur van De Haagse Hogeschool namens de deelnemende hogescholen.

Uitreiking2 pabodoorstroom.jpg ​

Over de doorstroomklas
Met de doorstroomklas worden afgestudeerde mbo'ers voorbereid op de drie toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek die de pabo voor mbo'ers als instroomeis stelt. Ook zijn er extra lessen taal en rekenen en lopen studenten stage. Het doorstroomtraject is bedoeld voor studenten die voorheen een opleiding in een hele andere richting, zoals bijvoorbeeld Sport of Techniek, volgden. Het voltijdsprogramma wordt door de Pabo's en mbo-opleidingen samen verzorgd. Op dit moment is de werving voor de tweede doorstroomklas mbo-pabo, die in september 2018 zal starten, in volle gang.

 

Interesse? Informeer naar de mogelijkheden om in september 2018 te starten via doorstroomklas@mborijnland.nl. ​

« Terug