mboRijnland wint Lang Leve de Liefde Award

Lang Leve Liefde Awarde 2018woensdag 14 februari 2018 18:21

MBO College Entree van mboRijnland heeft de Lang Leve de Liefde Award 2018 gewonnen. De prijs werd op Valentijnsdag overhandigd door Jos Poelman, namens de Stichting SOA Aids Nederland ambassadeur voor Lang Leve de Liefde. ‘MBO College Entree heeft seksuele en relationele vorming op een bijzondere manier een plek gegeven in het onderwijs en de begeleiding van studenten.’

Met de Award zetten Soa Aids Nederland en Rutgers scholen in het zonnetje die uitblinken in aandacht voor relaties, seksualiteit, seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. De wijze waarop het thema seksualiteit en seksuele diversiteit bij MBO Entree al jaren hoog in het vaandel staat wordt geprezen. ‘Het is indrukwekkend dat alle docenten worden getraind en gecoacht in het lesgeven over dit thema’, licht de jury toe in haar rapport.

Klaske Apperlo  is trots op de award. ‘Ons motto is méér dan mbo. We leren studenten niet alleen een vak, maar willen ook dat ze een zelfbewuste plek in de samenleving vinden. Daar hoort ook bij dat ze hun weg vinden in relaties, liefde en seksualiteit. Entreestudenten praten daar niet vaak met hun ouders over. Leeftijdsgenoten geven vooral een ongepolijste mening over deze onderwerpen. Stoerdoenerij is dan vaak de norm. Wij willen ze leren hun grenzen te verkennen, de grenzen van anderen te begrijpen en hun wensen te voelen en verwoorden.’

Daarom heeft het MBO College Entree van mboRijnland samen met de firma firma LoS (Leren over Seks, www.lerenoverseks.nl) een specifiek lesprogramma ontwikkeld over relaties, seksualiteit, seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid.. Het totale project omvat een lessenserie, bijpassende website voor leerlingen en een docententraining. ‘Alle Entreedocenten moeten eerst zelf een scholing op dit gebied volgen. Ze moeten allemaal in staat zijn dit programma te draaien,’ legt Klaske uit. Niet alle docenten viel dat makkelijk. ‘Sommige collega’s voelden echt schroom, maar uiteindelijk deden ze wel allemaal mee.’ En dat is belangrijk, vindt ze. ‘Als je studenten open wil laten praten over liefde en seksualiteit, moet je daar zelf ook open de dialoog over aan durven gaan.’

Lachen, niet uitlachen

Ilona Luitjes geeft het lesprogramma in Zoetermeer. Ze vertelt dat sommige studenten het ingewikkelde onderwerpen vinden, vooral jongeren met een niet-westerse achtergrond. Voor hen is het algauw taboe.’ Veiligheid is daarom de belangrijkste voorwaarde. ‘We spreken duidelijke regels en kaders voor de gesprekken af. Wel lachen, niet uitlachen, bijvoorbeeld. Of de ander op een respectvolle manier benaderen. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de regels. Dat werkt goed.’ En zo kan het gebeuren dat studenten die niet met homo’s willen praten, aan het einde van een les toch ‘hallo’ tegen een homoseksuele klasgenoot zeggen. ‘Dan heb je toch iets bereikt.’

Niet alleen lessen

Overigens beperkt het praten over relaties, liefde en seksualiteit zich niet tot het lesprogramma. ‘Ook buiten de lessen maken we deze onderwerpen bespreekbaar,’ legt Ilona uit. ‘Niet iedereen durft iets in de klas te zeggen of te vragen. Dat is prima. Het komt vaak genoeg voor dat een student in de les zijn mond houden, maar achteraf, na de les, naar me toekomt en vraagt of hij iets met me kan bespreken. Het is fijn dat studenten zich veilig genoeg voelen om zich op deze manier open te stellen.’ Verder wordt er samen met de GGD een Sense-spreekuur georganiseerd, waar studenten terecht kunnen voor een gesprek over alles wat met seks te maken heeft, zoals soa's, anticonceptie of seksuele problemen.

« Terug