Onderwijsassistent Katja werkt het liefste met de kleuters

“Ik heb als droom om ooit mijn eigen school op te richten met mijn eigen visie. Ik ben zelf altijd bezig met persoonlijke ontwikkeling en mindfulness. En dat wil ik graag spelenderwijs meegeven aan de kinderen, bijvoorbeeld door kindermeditaties te geven.”

De tekorten in het onderwijs zijn groot en soms is het onmogelijk om de roosters rond te krijgen. Daarom worden er diverse oplossingen gezocht om de gaten te dichten, wat mooie kansen oplevert voor onze eigen studenten van de opleiding Onderwijsassistent. Katja (20 jr.) studeert nog en heeft al een baan aangeboden gekregen bij een basisschool. Vandaag neemt Katja je mee in haar verhaal als mbo’er met baangarantie. 

37 kleuters
Katja is 20 jaar en doet de opleiding Onderwijsassistent versneld in Zoetermeer. Ze verwacht in februari haar diploma te halen. ‘Ik zit nog midden in de opleiding en ik heb al een mooie baan aangeboden gekregen bij de kleuters op een basisschool in Zoetermeer. Ze verwachten 37 kleuters in één klas en met één leerkracht is dat echt te weinig, daarom willen ze mij er graag bij hebben. Ik kan dan bijvoorbeeld met een deel van de kleuters buitenspelen, terwijl het andere deel les krijgt. De kleuters zijn zo leuk, je ziet de ontwikkeling die ze doormaken als ze binnenkomen en vier jaar zijn. Op alle gebieden zie je dat ze veranderen. Ze kunnen in het begin bijvoorbeeld nog niet goed knippen of ze weten niet hoe ze een potlood ‘juist’ vast moeten houden en na verloop van tijd kunnen ze al dat soort dingen. Ze leren ook samenspelen en dingen oplossen met elkaar. De lessen worden spelenderwijs aangeboden, dus alles is in spelletjes verpakt. Zoals hoe ze verschillende kleuren of lettergrepen kunnen herkennen.’ 

Stages
‘Ik heb veel verschillende stageplekken gehad om te ontdekken wat ik leuk vind. De stageplekken wisselden van een vo-school tot een onderwijsinstituut en verschillende basisscholen. Zo kwam ik er tijdens mijn stages achter dat ik de kleuters het leukste vind om mee te werken. Dus dat is groep 1 en 2. Op dit moment loop ik stage bij een basisschool waar ze mij hebben gevraagd om te blijven, nadat ik mijn opleiding heb afgerond. Dus ik heb nu een tijdelijk contract aangeboden gekregen en ik blijf in elk geval tot de zomervakantie.’ 

Onderwijsassistent
‘De opleiding Onderwijsassistent zou ik zeker aanraden aan andere studenten! Als je je diploma hebt kun je veel verschillende kanten op. Je hoeft niet per se in het onderwijs te gaan werken, je kan bijvoorbeeld ook naar een kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang (BSO). En als je graag de pabo wilt gaan doen na het mbo, dan is deze opleiding een hele goede voorbereiding daarop, omdat je zoveel ervaring op doet tijdens de stages.’ 

Mijn droom: een eigen school oprichten
‘Ik heb als droom om ooit mijn eigen school op te richten met mijn eigen visie. Ik ben zelf altijd bezig met persoonlijke ontwikkeling en mindfulness. Het helpt me heel erg en ik vind het belangrijk dat kinderen dit vanaf een jonge leeftijd leren. En dat wil ik graag spelenderwijs doen, bijvoorbeeld door kindermeditaties te geven. Mijn hart ligt echt bij kinderen en ik zou het zou mooi vinden als ze dat meekrijgen. Dat ze na het buitenspelen een kindermeditatie doen om rustig te worden, dat zorgt ook gelijk voor een veilig pedagogisch klimaat.’ 

Focus op overeenkomsten in plaats van verschillen
‘Ook vind ik dat er in de maatschappij te veel gefocust wordt op onderlinge verschillen in plaats op onze overeenkomsten. Mensen zijn heel erg op zichzelf gericht, het is ikke, ikke, ikke. In plaats van ‘wij’. Dus hoe gaan we ons weer samenbrengen? Ik vind dat de focus veel meer mag liggen op onze overeenkomsten, zodat we weer zien dat iedereen in de basis een mens is en we gelijk zijn. Dus dit vind ik ook belangrijk om mee te nemen bij het oprichten van een eigen school.’ 

Persoonlijke ontwikkeling
‘Al een aantal jaar ben ik bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Om te ontdekken wat ik nou echt wil in het leven en waar mijn hart ligt. Van jongs af aan heb ik therapie gehad en op een gegeven moment ben ik begonnen met het lezen van boeken, zoals Leef je mooiste leven, Dansen met je ego of De kracht van kwetsbaarheid en natuurlijk zijn er ook veel mooie podcasts over dit onderwerp. Zo ben ik met persoonlijke ontwikkeling begonnen.’ 

Denk je dat een opleiding in het Onderwijs misschien iets voor jou is? Check hier de mbo-opleidingen.