Overstapcoaches

Overstapcoach voor studiekiezers in Alphen aan den Rijn en Gouda en omliggende gemeenten

Bent u decaan of mentor op een school in Alphen aan den Rijn of Gouda en omgeving en begeleidt u leerlingen die zich nog niet hebben ingeschreven voor een vervolgopleiding? Heeft u twijfels over de opleidingskeuze van een leerling en denkt u dat hij of zij voortijdig uitvalt? Of heeft de leerling ondersteuning nodig bij plannen en organiseren? Voor deze scholieren kunt u een overstapcoach van het project ‘Sterk van v(s)o naar mbo’ inschakelen.

Wat doet de overstapcoach?

Tot de zomervakantie houden de overstapcoaches zich bezig met scholieren die door hun decanen zijn aangemeld en waarvan er twijfels zijn over of zij zich daadwerkelijk inschrijven voor een vervolgopleiding. De overstapcoach begeleidt deze scholieren bij het inschrijven voor een passende opleiding. De coach helpt bij de studiekeuze (eventueel kan een beroepskeuzetest afgenomen worden) en motiveert de leerlingen. Daarnaast maakt de overstapcoach alvast kennis met de scholieren die door hun decanen zijn aangemeld voor begeleiding bij de start van de mbo-opleiding.

Na de zomervakantie bestaat de coaching vooral uit nazorg: de coaches gaan na of de jongeren die zij begeleid hebben, daadwerkelijk gestart zijn met de opleiding en goed op hun plek zitten.

Ook monitort de overstapcoach de studievoortgang van de student en de mate waarin hij of zij aan- en afwezig is (no show). Deze begeleiding wordt, indien nodig, gedurende het eerste half jaar voortgezet.

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor begeleiding van de overstapcoach?

Er zijn twee groepen leerlingen die in aanmerking komen voor de overstapcoaches: scholieren uit Gouda en Alphen aan den Rijn en omgeving die zich nog niet hebben aangemeld voor een vervolgopleiding. En scholieren uit dezelfde steden die dat al wel hebben gedaan.

Zijn er leerlingen die zich nog niet hebben aangemeld bij een vervolgopleiding? Dan leest u hieronder wanneer uw leerling in aanmerking komt voor de overstapcoach.

  • De thuissituatie is zodanig dat de leerling geen of onvoldoende ondersteuning krijgt bij het volgen van school en dat deze twijfelt bij het maken van een keuze voor eenberoepsopleiding.
  • De v(s)o-school signaleert dat de leerling geen passende keuze maakt en de mentor en/of de decaan voorzien voortijdig schooluitval of no show, mede omdat de jongere  niet weet wat hij wil.
  • De leerling heeft (intrinsieke) motivatieproblemen bij het naar school gaan wat zich onder meer uit in  verzuimtoename, het niet op orde hebben van (huis)werk en de schoolspullen.
  • De leerling vertoont onzeker en/of faalangstig gedrag.
  • De leerling die uitvalt omdat hij of zij twee keer blijft zitten in 4-havo en derhalve naar het mbo gaat.

Begeleidt u leerlingen die zich wel hebben aangemeld voor een vervolgopleiding? En is uw inschatting dat zij coaching kunnen gebruiken bij de overstap naar het mbo? Ook dan kunnen zij bij de overstapcoaches terecht. Hieronder treft u een paar voorbeeldsituaties.

  • De docent en/of mentor geeft aan dat de kans aanwezig is dat de leerling niet komt opdagen en/of niet succesvol zal zijn op het mbo. De leerling heeft zich wel aangemeld. Er kunnen verschillende zaken spelen waardoor de docent/mentor bang is dat de leerling niet op komt dagen of niet succesvol zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen met faalangst en leerlingen die geen zin hebben in een vervolgopleiding. Of leerlingen die achterlopen met schoolprestaties omdat ze onzeker zijn.
  • De scholier die uitvalt omdat hij of zij twee keer blijft zitten in 4-havo. De mentor heeft aangegeven dat de verwachting is dat de keuze van de scholier niet succesvol zal zijn.
  • De jongere heeft op de v(s)o school gedrag laten zien waardoor extra begeleiding gewenst is.

Hoe kunt u uw leerlingen aanmelden?

U kunt de jongeren alléén aanmelden voor het project via Intergrip. Vermeld hierbij ook de reden van aanmelding. Om aan te kunnen melden, moet een jongere eerst het Digitale Doorstroom Dossier ingevuld hebben. Gezien de wet op de privacy (AVG) moeten de jongere en zijn ouders geïnformeerd zijn over deze aanmelding en hun toestemming hebben gegeven.

Is aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan, dan mogen de overstapcoaches de jongere niet in behandeling nemen.

Dit project is een initiatief van de Stuurgroep Voortijdig Schoolverlaten: een samenwerkingsverband van scholen voor vo, mbo en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt in de regio Zuid-Holland Oost met contactgemeenten Alphen aan den Rijn en Gouda. mboRijnland en het Samenwerkingsverband v(s)o Midden-Holland & Rijnstreek zijn projectleiders.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over aanmelden? Neem dan contact op met overstapcoaches Rob de Vlaming en Anke de Gooijer.


Rob de Vlaming

M 06 48 28 23 75
rvlaming@mborijnland.nl

Rob is coach voor de v(s)o-scholen in de regio Alphen aan den Rijn. Ook de scholen van het Driestar College vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Werkdagen: maandag en dinsdag (hele dag), woensdag- en donderdagmiddag (13.00-17.00 uur)

Anke de Gooijer
M 06 13 84 33 52
agooijer@mborijnland.nl

Anke is coach voor de v(s)o-scholen in de regio Gouda (uitgezonderd het Driestar College).

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag