Werkgebieden

Verbindingen maken sterk

mboRijnland Contractonderwijs biedt maatwerkopleidingen aan de bedrijven waar we voor opleiden. Daardoor zijn we sterk verbonden aan het regionale bedrijfsleven en dus met het werkveld. We bouwen samen bruggen die het onderwijs verbinden met de arbeidsmarkt. Dit stimuleert tweerichtingsverkeer en uitwisseling, dit helpt ons het onderwijs nog beter te maken.

Dagelijks staan we met onze voeten in de klei en halen de behoeften aan scholing en ontwikkeling op bij onze contacten in de organisaties om ons heen. Dat vertalen wij in scholingstrajecten voor de organisatie. Omgekeerd brengen we deze opgedane kennis en ervaring weer terug in het onderwijs. Zo zijn de studenten die straks hun studie bij mboRijnland afronden, nog beter voorbereid op de actualiteit.

Sectoren

Onze kracht ligt in de sectoren:

  • Gezondheidszorg
  • Welzijn
  • Techniek
  • ICT
  • Entreeopleidingen
  • Horeca

We hebben ruime ervaring in bijscholen, herscholen en omscholen in deze sectoren en op alle niveaus; van niveau 1 t/m 4. Ook op het gebied van de Nederlandse taal dragen we ons steentje bij, bijvoorbeeld in samenwerkingsverbanden om de laaggeletterdheid in ons land terug te dringen.

Accountmanager als sparring partner

De accountmanagers hebben een actieve rol in de sector waarvoor zij actief zijn. Zij helpen u bij het ontwikkelen van een scholingstraject en kunnen vaak ook adviseren over mogelijke financieringsbronnen. Ieder op zijn eigen vlak en met een sterke verbondenheid met uw sector. Dat maakt dat uw accountmanager een sparring partner is en met u samenwerkt aan de best passende oplossing.

Contact met onze accountmanagers