Toekomst centraal

Het is niet voor niets dat mboRijnland naast mbo-opleidingen ook contractonderwijs aanbiedt (ook wel ‘bedrijfsopleidingen’ genoemd). Door de vraag te signaleren die vandaag op de werkvloer van bedrijven en instellingen leeft, kunnen we het onderwijs van morgen waar mogelijk aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. We streven daarbij naar een win-win-situatie.

De inzetbaarheid van uw medewerkers stijgt door het vergroten van kennis en het vernieuwen van vaardigheden. Andersom verrijken we het onderwijs en biedt mboRijnland afgestudeerden op de arbeidsmarkt aan die goed op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. Dus ook nieuwe, toekomstige medewerkers worden hiermee geholpen.

Nederlandse taal als basis

Werknemers én werkgevers zijn gebaat bij heldere communicatie. Het spreken, lezen en schrijven van dezelfde taal is daarbij cruciaal. “In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders die moeite hebben met taal. Als je niet goed kunt lezen en schrijven ben je in veel opzichten minder zelfredzaam.” (bron: St. Lezen & Schrijven) Dit werkt ongetwijfeld door op de werkvloer. Misschien ook bij uw organisatie. Gelukkig is er iets aan te doen! mboRijnland participeert in diverse samenwerkingsverbanden als het gaat om het terugdringen van de laaggeletterdheid. Wilt u weten, wat er voor uw organisatie mogelijk is en wat het kan opleveren?

Contact met onze accountmanagers