Nederlands 3F/B2 voor pedagogisch medewerkers

Waarin wil je je ontwikkelen en wat wil je leren?

Tijdens de contractopleiding Nederlands 3F/B2 leer jij in een aantal bijeenkomsten luisteren, lezen, spreken en gesprekken voeren op niveau 3F/B2. Aan het eind van de opleiding krijg je een verklaring en een cijferlijst mee. Vanaf 1 januari 2023 is iedere pedagogische medewerker verplicht om aan dit niveau te voldoen.

De opleiding Nederlands 3F/B2 voor pedagogisch medewerkers is een combinatie van kennis en vaardigheden. Je begint met een opfrisbijeenkomst, waarna je een drietal toetsen maakt om jouw niveau te testen: Luisteren, Lezen en Spreken en gesprekken Voeren. Aan de hand van de scores van de toetsen wordt bepaald of en hoeveel scholingsbijeenkomsten je gaat volgen. Hierna maak je de toetsen nogmaals en behaal jij jouw verklaring Nederlands op niveau 3F/B2. Alle lessen worden verzorgd door een gediplomeerd en bevoegd docent Nederlands.

We verzorgen bij mboRijnland Contractonderwijs taalscholing en -toetsing op maat, zowel in-company als op een van onze eigen locaties. Het aanbod geldt voor zowel groepen als individuen. De duur van het scholingstraject is afhankelijk van het aantal deelnemers en de toetsscores.

// Over jou

Kinderen
Pedagogische medewerker
Taal
Verder ontwikkelen

// In de praktijk

Na het volgen van deze contractopleiding Nederlands 3F/B2 voor pedagogisch medewerkers voldoe jij aan de eis die vanaf 1 januari 2023 landelijk in werking wordt gesteld. Je beheerst dan de Nederlandse taal aantoonbaar op niveau 3F/B2 en kan deze kennis met plezier overdragen aan de kinderen waarmee jij dagelijks werkt.

In de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is de eis opgenomen dat pedagogisch medewerkers mondelinge taalvaardigheid dienen te hebben op niveau 3F/B2. Het gaat hierbij over luisteren, spreken en gespreken voeren.

Voor voorschoolse educatie heeft het ministerie van OCW de taaleis opgesteld. Dit betekent dat je mondelinge vaardigheid én lezen moet beheersen op niveau 3F/B2. Als je als pedagogisch medewerker gaat werken in groepen met voorschoolse educatie, betekent dit dat er een vaardigheid bijkomt ten opzichte van de pedagogische medewerker in andere groepen, namelijk lezen.

// Aanvullende informatie

Opleidingsinhoud

  • Opfrisbijeenkomst: Voorafgaand aan de toetsing is er een opfrisbijeenkomst voor deelnemers. Tijdens de bijeenkomst wordt er uitleg gegeven, is er gelegenheid om vragen te stellen, te oefenen en worden deelnemers geïnformeerd over de inhoud en aard van de toetsen. De scholing vindt plaats op een locatie van mboRijnland of incompany en wordt gegeven door een bevoegd docent Nederlands.
  • Toetsing: Bij de toetsing gebruiken we de TOA-toetsen van Bureau ICE. Het belang van betrouwbare en kwalitatief goede toetsing en examinering zal door verscherping van kwaliteitseisen van de overheid de komende jaren steeds meer toenemen. Bureau ICE is een onafhankelijke aanbieder van betrouwbare en kwalitatief goede toetsen.

De toetsen Luisteren, en eventueel Lezen worden groepsgewijs digitaal aangeboden op een locatie van mboRijnland. Spreken en gesprekken voeren worden mondeling afgenomen op een locatie van de opdrachtgever.

  • Scholing: Blijkt uit de toetsing dat de medewerker over 3F/B2-niveau beschikt, dan is daarmee het traject afgerond. Indien dit niet het geval is, bieden wij scholing op maat aan. Dit wordt door een bevoegde en ervaren docent Nederlands verzorgd. De scholing vindt plaats op de locatie van mboRijnland of op een locatie van u als opdrachtgever.

Studiebelasting en duur

De studiebelasting en duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau van de deelnemer. Dit is als volgt opgebouwd:

  • 1 opfrisbijeenkomst (2 uur)
  • Toetsen Luisteren en eventueel Lezen (2x 60 minuten)
  • Toets Spreken en gesprekken voeren (1x 45 minuten)
  • Scholing afhankelijk van de toetsscores (3 bijeenkomsten van 2,5 uur)
  • Herkansingen (afhankelijk van eerder behaalde toetsscores)

Verklaring

De deelnemers ontvangen een verklaring en een cijferlijst.

Toelatingseisen

Voor deze scholing gelden geen toelatingseisen.

Locatie

De locatie wordt in overleg met de opdrachtgever/afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers bepaald. Het kan zowel op een locatie van mboRijnland als incompany worden aangeboden.

Kosten

Afhankelijk van het aantal toetsen en groepsgrootte. Neem voor een vrijblijvende offerte contact op via llo@mborijnland.nl of 088 222 1772.
Voor bedrijven en instellingen:

Het is wellicht mogelijk subsidie aan te vragen als je organisatie onder één van de volgende typen valt; scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen.
De organisatie “Tel mee met Taal” geeft uitvoering aan deze subsidie. Meer informatie over deze subsidie en of je organisatie hiervoor in aanmerking komt, vind je op de website van “Tel mee met Taal”  https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/.

Voor particulieren

Betaal je zelf de opleiding, dan kan je tot maximaal € 15.000,- aan scholingskosten aftrekken bij je aangifte Inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen kan je tot maximaal 50% van uw opleidingskosten terug ontvangen. Meer informatie over dit fiscale voordeel vind je via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken.

Informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld lesdagen en startmomenten van deze opleiding? Stuur dan een e-mail naar llo@mborijnland.nl.
Ben je enthousiast? Dan kun je je via dit e-mailadres ook aanmelden.

Aanmelden

 Contact

College Contractonderwijs
088 222 1772

Locaties

Gouda
Leiden
Woerden
Zoetermeer
of incompany

Heb je vragen?
Neem contact met ons op

Stel je vraag